Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

M-decreet: tijd om het beste te kunnen realiseren

donderdag 15 december 2016

Het M-decreet is opnieuw volop in de belangstelling. Ook in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs stellen we vast dat de hoog gespannen verwachtingen wel eens tot ontgoocheling leiden. Is dat vreemd? Nee, want een ingrijpende onderwijsvernieuwing vraagt altijd tijd en realiteitszin. Het M-decreet en inclusie worden principieel aanvaard. Toch moeten we beseffen dat het hier om een ommekeer gaat sinds 1970 toen gewoon en buitengewoon onderwijs in aparte structuren werden ondergebracht. Al van bij de start heeft OVSG erop gewezen dat het invoeren van een decreet één zaak is, het uitvoeren is een proces van lange adem en vraagt een heuse mindshift. Voor de ouders van kinderen met een beperking is het een aanpassing. Ook al kiezen ze zeer bewust voor gewoon onderwijs, ze verliezen hierbij een stuk van de speciale ondersteuning die het buitengewoon onderwijs biedt. Ook voor de scholen van het gewoon onderwijs is het aanpassen. Kinderen met een beperking een plekje geven in de schoolomgeving zal impact hebben op het zorgbeleid en op de klasorganisatie. Visieontwikkeling, een structurele aanpak, verdere professionalisering en gerichte ondersteuning (via CLB, pedagogische begeleiding, GOn en Waarborgregeling) moeten verder worden uitgebouwd. De mankracht die deze omslag moet begeleiden is beperkt en het is een hele uitdaging om die zodanig in te zetten dat de vele scholen met acute vragen een antwoord of ondersteuning krijgen.

Tegelijk is het een realiteit dat deze overgang moet gebeuren met een gesloten budget. We verwachten dat de middelen voor het buitengewoon onderwijs grotendeels opnieuw kunnen worden ingezet in het gewoon onderwijs. Daarnaast heeft ook het buitengewoon onderwijs extra noden omdat de problematiek van de leerlingen alsmaar complexer wordt. Dit alles zal worden geregeld via de uitvoeringsbesluiten bij het M-decreet die tegen 1 september 2017 in uitvoering gaan.

Toch kennen we ook heel wat voorbeelden van geslaagde inclusie in stedelijke en gemeentelijke scholen. Onze zorgbegeleiders worden in hun begeleidingspraktijk net zo goed geconfronteerd met positieve verhalen waarbij team, leerling en ouders een soms moeilijk maar mooi traject lopen (zie www.ovsg.be/imago). Onze zorgbegeleiding zet zich verder in om de deskundigheid van leraren en teams te versterken.

Air VaporMax Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs