Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Het masterplan over de hervorming van het secundair onderwijs

donderdag 6 juni 2013

De voorbije dagen was het onderwijs niet uit de actualiteit weg te slaan. De Vlaamse Regering had zich ertoe verbonden om begin juni een masterplan voor te leggen aan het parlement.

Ook voor onze gemeentebesturen zijn er belangrijke implicaties. We bezorgen u daarom de tekst van het akkoord:
Masterplan hervorming secundair onderwijs.

U zult vaststellen dat het masterplan niet alleen gevolgen heeft voor het secundair onderwijs maar ook voor het basisonderwijs. Dat is ook voor ons nieuw. In het lange voorbereidingsproces via de Vlor en in de diverse kabinetsnota’s over de hervorming van het secundair onderwijs die we wel hebben kunnen bespreken, kwamen deze voorstellen niet voor.

De voorstellen die impact hebben op het secundair onderwijs zullen we zoals altijd afwegen op basis van de belangen van de leerlingen, de organiseerbaarheid in onze scholen en de implicaties voor onze schoolbesturen.

Nu er een beslissing is van de Vlaamse Regering, ontstaat er duidelijkheid. Maar we blijven aandringen op ruimte voor verder overleg.

Zowel bij de verdere besprekingen van de principes van het masterplan als bij de uitwerking wenst OVSG zijn rol te spelen. De meeste stedelijke en gemeentelijke secundaire scholen bieden beroeps-, technisch of kunstonderwijs aan. Precies de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs is een doel van deze hervorming. Zoals we dat in het verleden ook deden – bv. via het colloquium in het najaar over de hervormingsplannen - zullen we hierbij rekening houden met uw ideeën en suggesties.

We rekenen hierbij op onze nieuwe bestuursorganen die zeer binnenkort zullen worden samengesteld.

Air Jordan Shoes Men

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs