Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Duaal leren, tijdelijk project 'Schoolbank op de werkplek'

dinsdag 8 maart 2016

OVSG geeft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren in het secundair onderwijs.

Hoewel OVSG een protocol van gedeeltelijk akkoord geeft, zijn we principieel wel voorstander van een duaal leertraject.

Een bezorgdheid die niet is weggenomen is de ongekwalificeerde uitstroom van de  huidige leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Als het nieuwe ‘duaal leren’ geen meerwaarde biedt voor deze groep van leerlingen, dan vrezen we een toename in plaats van een afname van ongekwalificeerde schoolverlaters bij deze groep van jongeren. We willen ook hier het proefproject zijn rol ten volle laten spelen en rekenen erop dat de overheid de ruimte zal laten om bij te sturen waar nodig.

De overheid heeft tijdens de onderhandelingen van dit ontwerp van besluit op een aantal vragen van de onderwijsverstrekkers positief gereageerd, wat ook tot uiting komt in de definitieve tekst. OVSG blijft echter bezorgd over een aantal elementen in dit BVR die de goede organisatie van duaal leren in de weg kunnen staan.  

Wij wensen ook mee te geven dat het voor OVSG van groot belang is, gezien de tijdsdruk die de overheid ons in dit dossier oplegt, dat de projectscholen op zeer korte tijd duidelijk geïnformeerd worden over alle modaliteiten om in het proefproject in te stappen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om scholen te laten starten op 1 september 2016 als er nog veel onduidelijkheid is.

Eén van de elementen die voor ons van cruciaal belang zijn, is het feit dat dit tijdelijk project ten volle zijn functie als proefproject kan waarmaken. We moeten de tijd nemen om het project degelijk te evalueren om dan pas beleidsconclusies te trekken.

OVSG is ook principieel niet akkoord met het feit dat met het lokaal onderhandelingscomité een protocol van akkoord moet worden gesloten als voorwaarde om in het proefproject te kunnen stappen. Het gaat hier over een visie op en de mogelijke uitbouw van het aanbod in een school. Het kan voor OVSG niet dat hier de mogelijkheid wordt ingeschreven om een beslissing van het schoolbestuur te blokkeren, terwijl het schoolbestuur toch de eindverantwoordelijkheid draagt.  Hiermee is niet gezegd dat het instappen in het proefproject geen onderhandelingsmaterie is.

NIKE SB

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs