Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Duaal leren: eerste reactie van OVSG

dinsdag 24 februari 2015

OVSG heeft de conceptnota duaal leren intern en met directeurs van secundaire scholen en van centra voor leren en werken besproken. De komende weken en maanden zal het concept worden verfijnd.

Eerste reactie

Duaal leren wordt een nieuwe vorm van werkplekleren waarbij een leerling een deel van z’n opleiding op school krijgt en een ander deel op de werkvloer. Het huidige DBSO (deeltijds leren en deeltijds werken) wordt in de toekomst duaal leren genoemd en uitgebreid naar het voltijds secundair onderwijs in de derde graad. Het feit dat duaal leren zo opgevat wordt dat meer leerlingen een onderwijskwalificatie kunnen behalen, is positief. Ook is het een goede zaak dat zowel het secundair als het buitengewoon secundair onderwijs in dit concept worden meegenomen. De intentie om één statuut uit te werken voor verschillende vormen van duaal leren zal de complexe wetgeving vereenvoudigen. Zowel de jongere, de school als het bedrijf moeten rechtszekerheid hebben als ze zich hiervoor engageren.

Het concept van duaal leren biedt kansen om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan, maar niet alle leerlingen zijn rijp voor de arbeidsmarkt. Voor jongeren die schoolmoe zijn of moeilijkheden hebben bij verschillende aspecten van hun leven, is een andere aanpak nodig: brugtrajecten, voortrajecten of persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Deze waardevolle trajecten moeten blijven bestaan.

De beroepssectoren krijgen de verantwoordelijkheid voor de component ‘werk’. Zij zullen voldoende en kwaliteitsvolle werkplekken moeten bieden. Het moet hierbij gaan om een brede beroepsopleiding met aandacht voor pedagogische waarden. Het blijft echter de vraag hoe bedrijven dat engagement in de praktijk zullen nakomen. Zijn ook kleinere bedrijven en kmo’s klaar om hiervoor te zorgen? Ook mag het aanbod van werkplekken niet afhangen van economische ontwikkelingen (bv. de sluiting van een bedrijf). De leerling moet een opleiding die hij gestart is, kunnen afwerken. Ten slotte moet de eindverantwoordelijkheid voor een opleiding duaal leren bij het onderwijs liggen.

We missen in de conceptnota de rol van de clb’s die nochtans over heel wat expertise beschikken.

Vragen

Bij de conceptnota hebben we nog heel wat vragen die uitgeklaard moeten worden. Die zullen aan bod komen bij het overleg hierover in de Vlor.

Ook vragen we ons af waarom het dossier ‘duaal leren’ apart wordt behandeld en niet is meegenomen in de vernieuwing van het secundair onderwijs. Een globale aanpak biedt immers de beste kansen voor alle leerlingen. 

Nike Zoom Kobe Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs