Lager onder­wijs

Sterk van start als zorgcoördinator

Start je dit school­jaar als zorg­co­ör­di­na­tor in jouw school en wil je je hier­in ver­die­pen? Dan is deze vor­ming iets voor jou. 

Hoe kan jij een goe­de bre­de basis­zorg uit­bou­wen op jouw school? Wat zegt het decreet leer­lin­gen­be­ge­lei­ding en hoe kan je dit, samen met alle leer­krach­tig, krach­tig en bete­ke­nis­vol imple­men­te­ren op jouw school? 

We nemen je mee in de wereld van zorg op school’. 

Over de opleiding

Je maakt ken­nis met de basis­ka­ders die je han­teert in je zorg­wer­king. Wat is jouw rol als zorg­co­ör­di­na­tor in je school? Hoe kan je op een vlot­te manier aan de slag met het beleid op leer­lin­gen­be­ge­lei­ding? 
 
Je leert tij­dens deze twee modu­les wat de regel­ge­ving is, wel­ke mate­ri­a­len en werk­vor­men je han­teert om het zorg­be­leid mee uit te bou­wen, te ver­be­te­ren en op te volgen

Voor wie

Star­ten­de zorg­co­ör­di­na­to­ren (basis­on­der­wijs) 

Pro­gram­ma

  • Modu­le 1: basis­ka­ders bin­nen de zorg­wer­king en de rol van de zorg­co­ör­di­na­tor
  • Modu­le 2: het beleid op leerlingbegeleiding

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • de spe­ci­fie­ke taken van een leer­ling­be­ge­lei­der ken­nen (func­tie­be­schrij­ving) 
  • Wel­ke basis­ka­ders je kan han­te­ren om alle kin­de­ren op je school zo goed moge­lijk te begeleiden
  • hoe je ver­bin­den­de en zorg­za­me gesprek­ken voert met ouders, kin­de­ren, leer­krach­ten en externen
  • het decreet leer­ling­be­ge­lei­ding’ ver­ken­nen en de essen­tie wordt hier­bij in de focus geplaatst
  • werk­vor­men ken­nen om op je school leer­ling­be­ge­lei­ding ver­der uit te bouwen

Aan­vul­lend op deze trai­ning kan je inschrij­ven voor onder­staan­de vorming

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Basis­ka­ders bin­nen de zorg­wer­king en de rol van de zorgcoördinator Locatie en lesgever Huis Madou
Annelies De Kimpe
Datum en uren maandag 18 september 2023
09:00 - 16:00
Titel Het beleid op leer­ling­be­ge­lei­ding (deel 1) Locatie en lesgever Interactief webinar
Annelies De Kimpe
Datum en uren donderdag 5 oktober 2023
13:00 - 16:00
Titel Het beleid op leer­ling­be­ge­lei­ding (deel 2) Locatie en lesgever Interactief webinar
Annelies De Kimpe
Datum en uren maandag 16 oktober 2023
13:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief € 195
Type Niet-leden Tarief € 214,50
Cursuscode

FNSLB A1 1000

SCHRIJF JE IN

Praktisch

1 module: Huis Madou Brussel
1 module: webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Jami­la Armard
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina