Lager onderwijs

Formatief handelen: evalueren om te leren (jaar 2)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen ook inzicht in hun eigen leerproces. 

Over de opleiding

Tijdens dit tweede jaar koppel je concrete werkvormen en ervaringen aan het reeds gekende 5-stappenmodel. Je gaat in op het nemen van de passende vervolgacties. Je werkt aan het geven van effectieve feedback.

Voor wie

Scholen die deelnamen aan het eerste jaar van het thematraject

Programma

In het tweede jaar organiseren we: 

  • 1 Pedagogische studiedag;
  • 3 Kernteamsessies;
  • 1 Groeidag;
  • 1 Schooloverschrijdend netwerk voor kernteams.

Je leert:

  • Jouw kennis van formatief handelen vergroten en delen;
  • Formatief handelen implementeren in de klaspraktijk;
  • Feedback effectief inzetten in jouw klas- en schoolcontext;
  • Werkvormen rond formatief handelen doelgericht gebruiken in leersituaties;
  • Het kernteam versterken in het ondersteunen van het schoolteam;
  • Praktijktools gebruiken.

Tarieven voor het hele traject (per jaar)

Leden Niet-leden Cursuscode
€1250 €1375 TBEVA A1

Praktisch

Het traject loopt over één schooljaar en bestaant uit:
- schoolteamcursus
- kernteammomenten
- netwerkmoment
- zitdag
- begeleidingsmomenten op de klasvloer

Heb je een vraag?

Viv Delhez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina