Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Waar blijft beloofde beleidsondersteuning voor basisonderwijs?

vrijdag 25 juni 2021

In september rekenen de directies basisonderwijs op minimaal 23 miljoen euro aan middelen voor beleidsondersteuning. Deze broodnodige injectie werd beloofd in het regeerakkoord en is het resultaat van het toekomstplan voor het basisonderwijs waarvoor OVSG samen met anderen heeft geijverd. Het Vlaams parlement legde dit vast in een resolutie. Volkomen terecht, want de directeur is de spil van een basisschool en vaak staat hij of zij er alleen voor. Niet verwonderlijk dat directeur nu effectief op de lijst van knelpuntberoepen staat.

Nu dit tweede corona-schooljaar op zijn einde loopt, hebben we echter nog geen bevestiging van deze middelen voor beleidsondersteuning. OVSG vraagt dan ook om deze beleidsondersteuning eerst en voorafgaandelijk aan de formele CAO-onderhandelingen te realiseren. De tijd dringt en het geduld van de directeuren geraakt op.

Vertrouwen in deskundigheid en leiderschap

Daarnaast vragen onze schoolbesturen en directies ook om vertrouwen in hun deskundigheid en leiderschap. De coronacrisis heeft eens te meer bewezen dat het de directeurs zijn die hun teams, de leerlingen en de ouders op alle mogelijke manieren blijven betrekken bij de school en dat ze vechten voor de optimale onderwijskansen voor hun leerlingen. Daarbij spelen ze in op de lokale context en de noden van hun school. Ondanks de bijkomende middelen, liggen er voorstellen op tafel die de ruimte en de autonomie waarover een schoolbestuur en directeur beschikt, inperken. Dat getuigt van weinig vertrouwen en is voor de schoolbesturen en directies die OVSG vertegenwoordigt, onaanvaardbaar. Autonomie is namelijk essentieel om een sterk onderwijskundig beleid te voeren en goede resultaten te behalen op het vlak van onderwijskwaliteit. 

Jan Hofkens, directeur van Gemeentelijke Basisschool De Kleine Wereld in Ravels: “School maken doe je niet alleen. Als directeur heb je ondersteuning nodig, anders dreigt de job een knelpuntberoep te worden. Investeren in directeurs is dus investeren in de toekomst van onze jeugd, want zij bepalen mee de kwaliteit van ons basisonderwijs. “

OVSG vraagt dan ook een snelle realisatie van de beloofde middelen beleidsondersteuning en rekent op expliciet vertrouwen in schoolbesturen en hun directies.


Vragen? Anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80


Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs