Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

TALIS-onderzoek inspireert om te blijven inzetten op begeleiding en nascholing

woensdag 19 juni 2019

Brussel, 19 juni 2019

Met meer dan 80% is de responsgraad zeer hoog en bovendien heeft Vlaanderen aan alle rondes  (2008, 2013 en 2018) deelgenomen. Op die manier biedt het TALIS-onderzoek een waardevolle blik op onze scholen als werkomgeving van leraren en schoolleiders, zowel in historisch opzicht als in vergelijking met andere Europese landen. Wat valt ons op en waar vraagt OVSG specifiek aandacht voor?

Omgaan met moeilijk gedrag

Een opvallend knelpunt in alle deelnemende landen is de sterke toename van gedragsproblemen. Dat sluit aan bij onze eigen bevindingen. Ook de pedagogische begeleiding van OVSG krijgt heel wat vragen van scholen over omgaan met moeilijk gedrag.  Daarom hebben we hier een prioriteit van gemaakt. Wij bieden scholen een combinatie van nascholing en begeleiding aan waarbij we zowel werken aan preventie als aan remediëring. Samen met de school maken we werk van afspraken waarbij leraren, leerlingen én ouders betrokken worden. We stellen vast dat na deze trajecten moeilijk gedrag beter bespreekbaar wordt in de school en dat het een gedeelde verantwoordelijk wordt van iedereen. De rust keert terug. Uit heel wat voorbeelden uit onze praktijk, blijkt dat deze aanpak werkt. Werken aan gedrag is geen onmogelijke zaak, maar het vraagt een duurzaam traject om resultaat te boeken. Het is dus belangrijk dat de overheid blijft investeren in de combinatie van pedagogische begeleiding en nascholing zodat wij onze rol op dit vlak kunnen spelen.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “Via onze trajecten waarin begeleiding en nascholing aan elkaar gekoppeld worden, merken we dat we goede resultaten boeken om scholen te helpen omgaan met moeilijk gedrag. Het is dus belangrijk dat de overheid hierin blijft investeren.”

Meer leerlingenbegeleiding binnen de school

Uit het rapport blijkt verder dat Vlaanderen in vergelijking met andere landen veel minder ander pedagogisch personeel heeft binnen de school naast de leraren. Dat maakt dat er een onvoldoende kader is om werk te maken van schoolinterne leerlingenbegeleiding. Het zijn precies die schoolinterne, ondersteunende functies (zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, brugfiguren) die heel wat problemen, ook bv. moeilijk gedrag, kunnen voorkomen. Zo blijkt uit cijfermateriaal van het CLB van Gent dat het aantal tuchtdossiers in scholen met een brugfiguur sterk daalt. Als collega’s binnen de school kunnen instaan voor de begeleiding van leerlingen, krijgt de leraar de kans om te focussen op het échte lesgeven, wat al lang een vraag is van teams en besturen.

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “Ook in ons memorandum vragen we om leraren de kans te geven om te focussen op hun kernopdracht, nl. lesgeven. Het voorstel uit het actieplan basisonderwijs om bijkomende zorgleerkrachten aan te stellen moet snel uitgevoerd kunnen worden. Ook de schoolnabije werking van het CLB blijft belangrijk.”

Houd professionalisering betaalbaar

Ook heel wat positieve elementen komen uit het rapport. Zo is lesgeven voor Vlaamse leraren in 80% van de gevallen een eerste beroepskeuze; daarmee zijn we zelfs koploper. Vlaamse leraren en schoolleiders participeren ook meer dan hun Europese collega’s aan professionalisering. Toch hebben ze nood aan specifieke vorming: voor leraren is dat o.a. aanvangsbegeleiding, lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, lesgeven in een multiculturele setting, praktijken inzake toetsing. Schoolleiders ervaren een hogere nood dan hun Europese collega’s aan o.a. het bevorderen van samenwerking en ontwikkelen van een schoolcurriculum. Opvallend is dat men aangeeft dat nascholing duurder is geworden voor de school. Opnieuw een belangrijk signaal voor de overheid om te blijven investeren in betaalbare professionalisering en leraren tijd en ruimte te geven om die te volgen. De pedagogische begeleidingsdiensten zijn het meest aangewezen om die professionalisering op een kwaliteitsvolle manier te bieden. Als dit overgelaten wordt aan de vrije markt, brengt dat een hoge kostprijs met zich mee en weinig garantie dat het ook effectief wordt ingebed in de werking van de school.

Waardeer de leraar

Wat de penibele maatschappelijke waardering van het lerarenberoep betreft, staat Vlaanderen niet alleen, maar we zijn wel de slechtste van de klas. De onderzoekers leggen de link met de polariserende manier waarop het maatschappelijk debat gevoerd wordt. Dat heeft een negatieve impact op het welbevinden van leerkrachten en op de aantrekkelijkheid van het beroep. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijsveld, de media, politici en onderwijsexperts om het noodzakelijke debat over onderwijs op een constructieve manier te voeren. 

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “Net zoals de zorgsector hebben we nood aan een ambassadeur die acties en maatregelen uitwerkt om het onderwijsberoep positief in het daglicht te plaatsen.”  

Zie ook Imago juni 2019, ‘Nascholing maakt moeilijk gedrag bespreekbaar’

Vragen?

anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80

Nike Air Max 90 Womens Grey

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs