Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Steden en gemeenten sterke aanbieders openbaar basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

woensdag 19 februari 2020

Brussel,19 februari 2020

Steden en gemeenten staan bij uitstek sterk in het aanbieden van basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Dat bevestigen ook de recent geverifieerde cijfers van het leerplichtonderwijs (2019-2020) en de cijfers uit het deeltijds kunstonderwijs die OVSG vorige week bekendmaakte.[1]Het leerlingenaantal in stedelijk en gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs stijgt dit schooljaar licht tot een totaal van 187 353.

 

Als ouders kiezen voor openbaar basisonderwijs, is dat meestal in een stedelijke of gemeentelijke school. Hoe verhoudt het aanbod van steden en gemeenten zich tegenover dat van de andere onderwijsverstrekkers?

Enkele feiten en cijfers uit het basisonderwijs op een rij …[2]

 • Alle 319 gemeenten (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)) richten basisonderwijs in op hun grondgebied. In 46 (14%) gemeenten is het gemeentelijk onderwijs de grootste aanbieder.
 • 232 gemeenten of 72,7 % (Vlaanderen en BHG) richten gemeentelijk basisonderwijs in op hun grondgebied, waaronder
  • 220 Vlaamse gemeenten (op een totaal van 300)
  • 12 BHG (op een totaal van 19)
 • In 15 (5%) Vlaamse gemeenten is er geen vestigingsplaats van openbaar onderwijs. Deze gemeenten liggen voornamelijk in West-Vlaanderen.
 • In 167 gemeenten is er een aanbod van OVSG, GO! en het vrije net (VGO). In 27 (16 %) gemeenten is OVSG de grootste aanbieder.
 • In 185 (58 %) gemeenten zijn steden en gemeenten de grootste inrichter van openbaar basisonderwijs.

Steden en gemeenten maken werk van kwaliteitsvol onderwijs op basis van een lokaal gedragen pedagogisch project. Daarnaast staan ze ook in voor personeelsbeleid en voor de infrastructuur van hun scholen. Hun onderwijs zien ze als een onmisbare pijler in een integraal lokaal beleid.

 

 

Geverifieerde cijfers OVSG – schooljaar 19-20

Niveau

01/02/2020

01/02/2019

Verschil

%

Gewoon kleuteronderwijs

59 421

59 831

-410

-0,69%

Gewoon lager onderwijs

102 186

102 081

105

0,10%

Gewoon basisonderwijs

161 607

161 912

-305

-0,19%

Buitengewoon kleuteronderwijs

238

237

1

0,42%

Buitengewoon lager onderwijs

3 391

3 304

87

2,63%

Buitengewoon basisonderwijs

3 629

3 541

88

2,49%

Basisonderwijs

165 236

165 453

-217

-0,13%

Gewoon voltijds secundair onderwijs

19 287

18 720

567

3,03%

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

1 009

970

39

4,02%

Buitengewoon secundair onderwijs

1 821

1 855

-34

-1,83%

Secundair onderwijs

22 117

21 545

606

2,81%

Totaal

187 353

186 998

355

0,19%

Bron: AGODI

    

 

Zie ook: Persbericht OVSG 12 februari, 1 op 5 lagereschoolkinderen gaat naar de academie

 

Vragen?

Contacteer anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80

 

[2] Dataloep 2018-2019, aanbod volgens vestigingsplaats (inclusief Franstalig onderwijs)

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs