Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Samenwerken voor een sterk openbaar onderwijs

dinsdag 26 januari 2016

In opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers - het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) - de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs.

Vandaag hebben het GO!, OVSG en POV hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. We zetten stappen vooruit op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit en het pedagogisch project en het bestuurlijk model.

Om dit te realiseren, werken de onderwijsverstrekkers van openbaar onderwijs gemeenschappelijke leerplannen uit, op basis van een gemeenschappelijk leerplanconcept.

Met de samenwerking op het vlak van opleidingsaanbod is het de bedoeling om een verhoogde dekkingsgraad van het openbaar onderwijs te realiseren. Er worden centrale en regionale planificatiecommissies opgericht om mogelijke overlap en hiaten in het opleidingsaanbod in kaart te brengen en zo tot een betere afstemming te komen.

Om het personeel meer loopbaankansen te geven binnen het openbaar onderwijs doen we voorstellen om de juridische drempels in de diverse rechtspositieregelingen weg te werken. We bundelen de krachten op het vlak van aanvangsbegeleiding en professionalisering van de schoolteams.

We zetten pilootprojecten op om de versterking binnen het openbaar onderwijs concreet te vertalen. Een taskforce met vertegenwoordigers van het GO!, OVSG en POV zal deze pilootprojecten monitoren om samenwerking te stimuleren, te faciliteren, te initiëren en te ondersteunen. We nodigen de minister op korte termijn uit om een pilootproject te bezoeken.

De openbare onderwijsverstrekkers vragen aan de overheid om hiervoor de nodige ruimte en ondersteuning te voorzien.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag zetten de onderwijsverstrekkers binnen het officieel onderwijs concrete en zichtbare stappen voor de afstemming op het vlak van studieaanbod in het secundair- en het volwassenenonderwijs en voor de gezamenlijke ontwikkeling van leerplannen. Ze hebben dit bereikt via constructief overleg. Vanuit de overheid zullen we deze ontwikkelingen verder ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie te delen. Het is een basis om verder te werken met respect voor de diverse pedagogische projecten.”

 

Persinformatie

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke GO!
0476/26 66 36

Anne Berckmoes
Communicatieverantwoordelijke OVSG
0496/10 40 80

Helen Van De Wiele
Communicatieverantwoordelijke POV
0473/46 38 83

Katrien Rosseel
Woordvoerder minister van Onderwijs Crevits
0475/44 58 32

Air Jordan II 2 Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs