Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

maandag 24 april 2017

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft in de VISO school in Roeselare het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ gelanceerd. Volgend schooljaar krijgen 30 secundaire scholen een traject op maat aangeboden om armoede en onbetaalde facturen aan te pakken. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de armoedesector en de onderwijswereld. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels zullen de scholen begeleiden. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen. Minister Crevits investeert 150.000 euro in het project.

12% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin.[1] Het onderwijs is één van de belangrijke hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken. Een diploma verkleint de kans om in armoede te belanden. Het is voor scholen niet eenvoudig om antwoorden te vinden op de complexe armoedeproblematiek. Ze worden geconfronteerd met een problematiek die veel verder reikt dan de schoolpoort.

Scholen krijgen vaak te maken met onbetaalde schoolfacturen, wat hun werkingsbudget onder druk zet, maar tegelijk hen met de neus op de feiten drukt: armoede is ook voor hun leerlingen een probleem. Volgens een onderzoek van SOS Schulden op school, één van de partners in dit project, worden 70% van de scholen hiermee geconfronteerd.

Scholen ervaren dit ook zelf als een probleem. Maar ze slagen er niet altijd in om een passend antwoord te bieden, getuige daarvan is het groeiend aantal scholen dat een beroep doet op incassobureaus.

30 secundaire scholen krijgen traject op maat

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Welzijnszorg en Cera slaan nu de handen in elkaar voor het project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. Ze kunnen rekenen op de  steun van de onderwijskoepels, de ouderverenigingen, de CLB’s, SOS Schulden op school, het Netwerk Tegen Armoede, en MyTrusto.

Volgend schooljaar krijgen 30 secundaire scholen een traject op maat aangeboden. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels, begeleiden de school gedurende een heel jaar. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen. Scholen die interesse tonen kunnen zich tot 19 mei 2017 aanmelden. Het is de bedoeling scholen te kiezen uit verschillende regio’s, onderwijsvormen, onderwijskoepels en met een verschillende sociale mix. Alle informatie is te vinden op www.aanpakschoolfacturen.be

Kostenbeheersing, communicatie & menselijke invordering

Gedurende een heel schooljaar werken alle partners vanuit een gedragen visie op de armoedeproblematiek aan drie pijlers:

  • Kostenbeheersing: Hoe kan je als school de kosten beperken voor leerlingen en ouders en de factuur zo laag mogelijk houden? Zijn alle kosten in de school noodzakelijk? Hoe kunnen facturen goed gespreid worden? Zijn er verborgen kosten buiten de schoolfacturen? Wat met aan te kopen materialen, studie-uitstappen?
  • Communicatie: Gezinnen in armoede en scholen spreken soms een andere taal. Daarom werkt het project ook aan duidelijke communicatie met ouders uit kansengroepen. Welke kosten mag je verwachten gedurende het schooljaar? Wat kan er gedaan worden bij betalingsproblemen? Hanteert de school mijn bekommernissen met de nodige discretie? Met een goede communicatie wordt de relatie tussen ouders en school hechter. De kans dat de schoolrekening (tenminste gedeeltelijk) wordt betaald, is veel reëler wanneer er een betere band is tussen de twee spelers.
  • Menselijke invordering: De school zal de armoede niet oplossen. Er zullen spijtig genoeg gezinnen in armoede blijven en ook onbetaalde schoolfacturen zullen blijven bestaan. Scholen moeten zorgen dat hun rekeningen kloppen en zien deze facturen graag betaald. Hoe kan je als school op een menselijke, sociale manier invorderen, zonder de gezinnen in kwestie extra op kosten te jagen of op een onverantwoorde manier onder druk te zetten?

Structurele aanpak werkt

Alle partners zijn er van overtuigd dat ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ een succes wordt. Het traject start vanuit een sterke motivatie van de scholen. Aangezien gedurende een heel schooljaar kan worden gewerkt op maat van de school (leerlingenpopulatie, studierichtingen, omgeving, lokaal netwerk … ) ontstaat een actieplan gedragen door alle betrokkenen.
De kennis van het schoolteam, de armoedesector en de pedagogische begeleiding, aangevuld met de expertise van alle betrokken partners vergroot de slaagkansen aanzienlijk.

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits: ”Heel wat scholen hebben ervaring met onbetaalde schoolfacturen. Een visie ontwikkelen over hoe omgaan met armoede en het menswaardig innen van facturen vraagt een andere manier van denken. Vaak gaat het niet om grote maatregelen, wel om een bewustzijn. Scholen kunnen bijvoorbeeld maandelijks een rekening sturen in plaats van drie maal per jaar of kiezen om samen te werken met een lokale cultuurorganisatie voor een klasuitstap. Het is belangrijk dat scholen worden aangemoedigd om een kostenbeheersend beleid te voeren. Dat vraagt een voorzichtige en doordachte aanpak op maat van school.”

 

[1] Kansarmoede-index Kind en Gezin 2015, Vlaamse armoedemonitor 2017, p. 48.

Adidas Ultra Boost 3.0 Cny

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs