Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Resultaten internationaal onderzoek over lezen, een grondige analyse dringt zich op

dinsdag 5 december 2017

De pedagogische begeleiding van OVSG zal de onderzoeksresultaten van het vandaag bekendgemaakte PIRLS-onderzoek grondig analyseren. In vergelijking met tien jaar geleden blijkt het niveau van onze leerlingen voor lezen te zakken. De resultaten kunnen ons inspireren bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen. OVSG vindt het bijzonder belangrijk om van leerlingen vaardige lezers te maken die teksten begrijpen, omdat dat een essentiële vaardigheid is voor hun verdere leren en toekomst.

In een eerste reactie willen we alvast deze reflecties meegeven:

  • De in Vlaanderen over begrijpend lezen verzamelde gegevens waren tot nu toe niet verontrustend. Noch de resultaten van de OVSG-toets, noch de peilingsproeven van de Vlaamse overheid, noch de inspectieverslagen deden alarmbellen afgaan voor begrijpend lezen.
  • We stellen vast dat de onderwijstijd voor lezen gedaald is, vermoedelijk door de vele educaties waar onderwijs werk van moet maken.
  • Dit is een wereldwijd onderzoek. Het is mogelijk dat in de grote diversiteit aan onderwijssystemen diverse didactieken gehanteerd worden.
  • Naast lezen op papier gaan kinderen steeds meer digitaal lezen; wat is het effect daarvan op de leesontwikkeling? Verschilt dat in Vlaanderen van andere deelnemende landen? Ook dat moet verder onderzocht worden.
  • We kijken uit naar de peilingsproef voor Nederlands van 2018. In dat jaar zullen de vierdeklassers die door PIRLS werden bevraagd in het zesde leerjaar zitten.

Vragen? steven.delaet@ovsg.be, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs

Zie ook OVSG-wijzer Licht op krachtig leesonderwijs.

 

Nike

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs