Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Peilingen Nederlands bevestigen belang van acties pedagogische begeleiding

vrijdag 5 april 2019

Eind mei 2018 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen het leergebied Nederlands (luisteren, spreken, schrijven) in het basisonderwijs. Hoewel de resultaten goed blijven, is er een daling ten opzichte van de vorige peiling. De pedagogische begeleiding van OVSG maakte van taal een speerpunt in haar begeleidingsplannen en heeft  een reeks acties ondernomen.  

Welke aandachtspunten nemen we mee in onze begeleiding?

Blijven inzetten op optimale onderwijskansen voor iedereen

Uit de peiling blijkt dat niet alle leerlingen er in dezelfde mate op achteruit gaan. Tussen 2013 en 2018 tekent zich vooral een scherpe daling af in de scores van leerlingen met een lage Sociaal-Economische Status (SES). Dat onderstreept andermaal dat blijvende aandacht noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en om sterke leerresultaten voor alle leerlingen te waarborgen. Daarnaast zijn er ook enkele verrassende vaststellingen: zo blijkt uit het onderzoek dat de instapleeftijd in het kleuteronderwijs geen impact heeft op de latere prestaties voor lezen en schrijven. Op taalontwikkeling vanaf jonge leeftijd moeten we hoedanook blijven inzetten via het kleuteronderwijs.

Taal, opnieuw speerpunt in Begeleidingsplan 2018-2021

Al in het pedagogisch begeleidingsplan 2015-2018 was taal een speerpunt voor OVSG. In het kader daarvan ondersteunde de pedagogische begeleiding scholen bij het uitwerken, implementeren, uitvoeren en opvolgen van hun talenbeleid. Omwille van het belang van taal, is het werken aan taal en talenbeleid in het begeleidingsplan 2018-2021 als speerpunt en prioriteit hernomen. We begeleiden scholen bij het werken vanuit een doorleefde visie op het leren van taal en we bieden vormings- en begeleidingstrajecten aan met als doel om het talenbeleid van de school te realiseren in de praktijk. Na de publicatie van de resultaten van het PIRLS-onderzoek, stelden we een actieplan op. Zo gingen we netoverschrijdend in samenwerking met de verschillende begeleidingsdiensten in overleg met de educatieve uitgevers. Specifiek voor begrijpend lezen biedt OVSG een ruim aanbod aan vorming en begeleiding. Daarnaast zijn er netwerkmomenten rond begrijpend lezen waarop leraren ervaringen en expertise delen en nieuwe, effectieve aanpakken leren kennen. Om het effect te meten, analyseren we of het volgen van begeleiding invloed heeft op de resultaten voor taal op de OVSG-toets.

Innovatie OVSG-toets daagt leerlingen uit om te excelleren

De resultaten van de peilingen lezen, luisteren en schrijven sluiten aan bij de bevindingen uit de OVSG-toets en de trends die de laatste jaren zijn vastgesteld. Om de scholen steeds beter te ondersteunen bij het werken aan hun kwaliteit, vernieuwt ook de OVSG-toets. Na de paasvakantie krijgen de deelnemende scholen de opdracht voor 2019. In deze toets wordt o.a. schrijfvaardigheid – inclusief spellingsvaardigheden en vormaspecten op zin- en tekstniveau - getoetst. Nieuw dit jaar is dat er een beoordelingsschaal is ontwikkeld. Deze schaal brengt het niveau van de eindtermen duidelijk in beeld maar laat ook toe om leerlingen die hoger dan de eindtermen presteren kwalitatieve feedback te geven. Hiermee geven we het signaal dat we de eindtermen niet als eindmeet zien; ook excelleren willen we in beeld brengen. Optimale onderwijskansen betekent dat we via differentiatie iederéén de kans geven om vooruitgang te boeken, op maat van de eigen mogelijkheden.

Vragen?  anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie OVSG, 0496 10 40 80 - Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten

Zie ook

Nike Shop

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs