Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Officiële CLB’s werken aan kwaliteit via Q-OOL

donderdag 30 juni 2016

De officiële Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zetten samen in op kwaliteitszorg. Via een gezamenlijk project monitoren en optimaliseren ze de kwaliteit van de multidisciplinaire leerlingendossiers (LARS1). Zo spelen ze in op een aanbeveling vanuit het auditrapport².

Werken aan kwaliteit heeft binnen de centra een continu én dynamisch karakter. Sinds 2013 werken de officiële CLB’s (van OVSG, POV en GO!) samen aan een instrument dat toelaat de kwaliteit van leerlingendossiers na te gaan en te verbeteren. Dit instrument is de Q-OOL of quality tool. In schooljaar 2015-2016 liep een succesvolle pilootfase. Vanaf september zullen onze centra hun dossiers screenen aan de hand van de Q-OOL.
Met de resultaten die uit de Q-OOL komen gaan de CLB’s aan de slag om beleidsmatig in te zetten op kwaliteitszorg, zowel voor de gelopen trajecten als voor de registratie in het dossier. Op die manier werken de CLB’s op een gelijkgerichte manier over de centra heen.

1 +1 = 3

Met de Q-OOL wordt verder gekeken dan enkel de registratie in het leerlingendossier an sich. Kwaliteit omvat immers meer dan protocollen en procedures. De meerwaarde van de Q-OOL zit hem in het proces van stilstaan en reflectie op het dossier dat de medewerkers samen doorlopen. Kritische zelfreflectie op het gelopen traject met de leerling en de vertaling daarvan in het dossier staan centraal. Deze vorm van intervisie verhoogt eveneens het zelfbewustzijn van medewerkers rond het opzetten van handelingsgerichte trajecten met leerlingen.

 

1 LARS staat voor Leerling administratie- en registratiesysteem en is het digitaal leerlingendossier van het CLB.
2 PriceWaterhouseCoopers, Audit naar de werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), september 2015.

 

Vragen? Meer info?

Walentina Cools
Coördinator pedagogische begeleiding CLB
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
0485 36 05 40
02 300 70 28
Walentina.cools@ovsg.be

Jef Van De Wiele
Pedagogisch adviseur CLB–POC OGO
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
0476 42 83 32
02 514 19 00
Jef.van.de.wiele@pov.be

Dries Vandermeersch
Voorzitter Raad van Directeurs CLB GO!
0477 23 13 57
02 479 25 05
Dries.vandermeersch@g-o.be

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
0470 130 406
02 790 93 16
Inge.van.trimpont@g-o.be

 

New Balance Mens Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs