Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Jaarcijfers CLB: zorgvragen vragen alsmaar meer ondersteuning

dinsdag 18 april 2017

 

 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding zien in hun jaarlijkse cijfers dat het aantal interventies nodig om aan een zorgvraag tegemoet te komen, alsmaar stijgt. Van gemiddeld 3,15 interventies per zorgvraag in 2012-2013 naar 3,7 vorig schooljaar. Bovendien stijgt het aantal leerlingen waarvoor de centra samenwerken met externe partners jaar na jaar. In 2015-2016 deden maar liefst 55.490 leerlingen een beroep op onze dienstverlening.

Cijfers in een jaarrapport

Sinds enkele jaren registreren de Centra voor Leerlingenbegeleiding relevante gegevens over hun begeleidingen in een digitaal leerlingendossier. Nu we volop in voorbereiding zijn van een decreet leerlingenbegeleiding, vinden we het des te belangrijker om de cijfers van naderbij te bekijken. In het rapport worden gegevens over het aantal interventies besproken, de thema’s waarvoor het CLB tussenkomt (bijvoorbeeld het aantal M-verslagen in het kader van een overstap naar buitengewoon onderwijs en doorverwijzingen naar een ander hulpverleningsaanbod) en hoe het CLB de grootste speler is in de brede instap.
Download het volledige cijferrapport of lees de samenvatting ‘2015-2016: een schooljaar in beeld’.

CLB als gids voor de leerling: we werken samen met verschillende diensten

Het CLB is de grootste actor in de zogenaamde ‘brede instap’. De brede instap betekent dat je met elke zorgvraag bij het CLB kan aankloppen. Als CLB kunnen we niet alle zorgvragen zelf opnemen. In het kader van zijn onthaalfunctie bekijkt het CLB of het zelf een leerling kan ondersteunen of dat het in het kader van zijn draaischijffunctie het best een beroep doet op een gespecialiseerd hulpverleningsaanbod. De CLB-medewerker zoekt daarbij naar de meest gepaste hulpverlening voor een leerling, deze kan al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn.
Het CLB werkt samen met verschillende diensten, gaande van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) tot ziekenhuizen, diensten geestelijke gezondheidscentra,  straathoekwerkers en gezondheidsdiensten met een specifiek aanbod naar etnisch-culturele minderheden.
Het CLB helpt m.a.w. de jongeren en ouders hierbij de weg te vinden in een zeer uitgebreid en divers aanbod aan jeugdhulpverlening.

Meer zorg voor meer leerlingen

Ook dit schooljaar stellen we een stijging vast van het aantal leerlingen waarvoor het CLB samenwerkt met het netwerk. Samen met de stijging van het aantal interventies per zorgvraag wijst dit mogelijk op een toename van de complexiteit van de zorgvragen.
Het CLB bewerkstelligt bij dergelijke complexe zorgvragen de continuïteit in de zorg. Centra zorgen niet enkel voor de toeleiding naar de meest gepaste hulpverlening, maar ook voor de terugkoppeling naar de school. En waar nodig zal het CLB de nazorg opnemen zodra de jongere is teruggekeerd naar school, met als doel het onderwijsleerproces te vrijwaren.

Evolutie aantal leerlingen waarvoor wordt samengewerkt met netwerk

Wie houdt de wacht?

De meest intensieve vorm van begeleiding die het CLB kan en mag bieden, is een kortdurende begeleiding van maximaal 8 sessies. Dit kan alleen wanneer deze begeleiding aan de zorgvraag kan beantwoorden en dus niet als overbruggingshulp in afwachting van meer gepaste jeugdhulp.
De gemiddelde wachttijd voor gespecialiseerde hulpverlening in Vlaanderen bedraagt 130 dagen of meer dan 4 maanden. Deze wachttijd loopt bij sommige voorzieningen in de jeugdhulp op tot meer dan 5 maanden wachttijd (of 162 dagen).
Tijdens deze wachttijd blijven bijna alle leerlingen naar school gaan, hoewel hun oorspronkelijke vraag naar hulp of ondersteuning nog niet werd beantwoord. In die gevallen wordt vaak verwacht dat het CLB een rol opneemt terwijl het dat wettelijk niet mag.
De CLB-sector is vragende partij om deze vorm van overbruggingshulp grondig te evalueren en te bekijken zodat iedere leerling tijdig de hulpverlening krijgt waar hij of zij recht op heeft.
 

Download het volledige jaarverslag

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC
Directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
0470 130 406
02 790 93 16
Inge.van.trimpont@g-o.be

Dries Vandermeersch
Voorzitter Raad van Directeurs
GO! Centra voor leerlingenbegeleiding GO!
0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw
0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vclb-koepel.be

Walentina Cools
Coördinator pedagogische begeleiding CLB
Onderwijskoepel van Steden
en Gemeenten
0485 36 05 40
02 300 70 28
walentina.cools@ovsg.be

New Arrivals

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs