Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Hoorzitting over conceptnota niveaudecreet dko

donderdag 22 oktober 2015

Laat idee van gelijke minimumleeftijd op 6 jaar niet vallen

In een hoorzitting in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement zet Patriek Delbaere, algemeen directeur van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, uiteen wat voor steden en gemeenten prioritair is in een vernieuwd deeltijds kunstonderwijs. Een belangrijk thema voor OVSG: 92% van het dko wordt immers georganiseerd door steden en gemeenten.

De gemeenten investeren fors in het dko. Uit onze ramingen blijkt dat het om 17 miljoen euro op jaarbasis gaat voor investering in infrastructuur. Op elke voltijdse administratieve kracht in de academie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, betalen de gemeenten daarbovenop de lonen van drie extra FTE (voltijds equivalenten).

Het dko is het enige onderwijsniveau zonder decreet, een decretale verankering is dan ook noodzakelijk. Het is nodig om zowel het aanbod, de doelgroepen als het landschap van de academies in Vlaanderen en Brussel te actualiseren. Heldere einddoelen en een getuigschrift met civiel effect – zoals de conceptnota voorstelt – zullen een meerwaarde zijn voor alle dko-leerlingen. Ook een grotere autonomie voor de besturen die het mogelijk maakt in te spelen op lokale noden en eigentijdse ontwikkelingen is een troef.

Heel wat elementen die voor steden en gemeenten belangrijk zijn, vinden we in de conceptnota terug. Toch vragen we ook aandacht voor wat (nog?) niet in de conceptnota staat. Bij voorbeeld de gelijke minimumleeftijd van zes jaar. Op dit moment kun je op 6 jaar wél al naar de academie voor beeldende kunst of dans, maar pas op 8 jaar naar de muziek- of woordacademie. Om budgettaire redenen is dat niet opgenomen in de conceptnota, maar het blijft een terechte vraag van het veld. Ook voor een beleidskader voor de academie en voor middelen voor de gebouwen blijven wij pleiten. De meevaller van de btw-verlaging van 21 naar 6% zal ook voor het (ver-)bouwen van academies gelden en dat is alvast meegenomen.

Aan de basis van het standpunt van OVSG liggen een enquête bij scholen en besturen en besprekingen met de besturen. We hopen dat de goede ideeën die de conceptnota bevat, nu verder concreet zullen worden uitgewerkt.

Praktijkvoorbeelden

In heel wat gemeenten wordt toch al muziekles gegeven aan kinderen jonger dan 8 jaar. Dat wordt op dit moment niet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. O.a. in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Dilbeek (directeur Diederik Degryse, 02 451 69 20), in de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans in Ninove (directeur Karen Scheldeman 054 33 47 25) en in Kunstacademie Ter Beuken in Lokeren (directeur Herlind Gerits, 09 340 95 23).

Ook via Kunstenbad, een gesubsidieerd project voor domeinoverschrijdende kunstinitiatie, wordt al gewerkt met 6-7-jarigen. Op www.dekunstpiloten.be staan de deelnemende academies.

Lees ook de resultaten van de enquête
Persbericht OVSG: Een niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs als een casco loft

Adidas Ultra Boost 3.0 Cny

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs