Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Hoe bereiden stedelijke en gemeentelijke scholen de vernieuwing van het SO voor?

woensdag 21 november 2018

21 november 2018

Vernieuwing secundair onderwijs: autonomie voor de school en ondersteuning door de pedagogische begeleiding

Hoe bereiden stedelijke en gemeentelijke scholen de vernieuwing van het secundair onderwijs voor?

Bij het in de praktijk brengen van de vernieuwing van het secundair, wil de pedagogische begeleiding van OVSG maximaal een belangrijk doel ervan bereiken: ruimte geven aan de leraar en aan de school. Tegelijk ondersteunen we onze scholen bij het invullen van die autonomie. Daarom doen we het ontwikkelingswerk in cocreatie met de teams van leraren en directies.

  • OVSG, GO! en POV ontwikkelen samen ‘leerplannen openbaar onderwijs’ voor de vernieuwing van het secundair onderwijs.
  • De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG kiest ervoor om die concepten maximaal in co-creatie met de doelgroep verder uit te werken tot materiaal dat in de klaspraktijk bruikbaar is. Daarom hebben we leergemeenschappen opgestart. In die leergemeenschappen zitten leraren, coördinatoren van verschillende scholen en pedagogisch begeleiders samen rond de tafel met als doel het curriculum vorm te geven. De leraren en coördinatoren die hieraan meewerken, zijn op hun beurt ambassadeurs in hun eigen scholen. Samen met hun collega’s gaan ze de vernieuwing inhoudelijk vormgeven. Zo garanderen we de inbreng van alle leraren en komen we tot gedragen keuzes.
  • Ook schoolleiders moeten heel wat nieuwe keuzes maken bij de vernieuwing. Op ontmoetingsdagen begeleidt de pedagogische begeleiding van OVSG directies en coördinatoren van de eerste graad bij het maken van deze keuzes. Ook in ons overleg met schooldirecties staan co-creatie en participatie voorop.
  • De bevoegdheid om een curriculum te ontwikkelen en lessentabellen te maken ligt bij de scholen. Het is onze rol om hen daarbij te ondersteunen. Daarom stellen we niet één standaardlessentabel voor, maar reiken we verschillende modellen aan, die scholen volgens hun eigen profiel en context kunnen aanpassen. Onze pedagogisch begeleiders begeleiden de teams bij het op maat van de school verder uitwerken hiervan.
  • Tegen eind dit schooljaar wordt al het materiaal dat in de verschillende leergemeenschappen is uitgewerkt gedeeld op een informatiebeurs met alle scholen. Kennis delen werkt verrijkend om de onderwijskwaliteit in al onze scholen te verhogen.
Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG

‘Co-creatie en het versterken van het beleidsvoerend vermogen van de secundaire scholen staan centraal in ons begeleidingswerk bij de vernieuwing van het SO. We treden niet in de plaats van de scholen maar we ondersteunen hen en ontwikkelen samen materiaal op maat van de praktijk.’

Meer informatie? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80

Adidas Predator Tango EVA

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs