Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen van start

woensdag 13 september 2017

Op woensdag 13 september 2017 werd het Ondersteuningsnetwerk Centrum officieel voorgesteld in het Provinciehuis te Leuven. Gedeputeerde voor onderwijs Marc Florquin, Jo De Ro, schepen van onderwijs van de stad Vilvoorde en Erwin De Mulder, coördinerend directeur scholengroep Brussel van het GO! namen het woord namens de elf inrichtende machten die de handen in elkaar slaan om dit netwerk op te starten. Dit netwerk gaat scholen, leerlingen en leerkrachten in Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg ondersteunen.

Zoveel mogelijk samenwerken

Gedeputeerde Marc Florquin: “Toen vorig jaar de knoop werd doorgehakt en het wettelijk kader werd vastgelegd, heeft de provincie Vlaams-Brabant het initiatief genomen om zoveel mogelijk actoren samen te brengen. Dit heeft als resultaat dat we als enige in Vlaanderen nu al een ondersteuningsnetwerk hebben van het volledige officiële onderwijs, wat in heel Vlaanderen pas zal verplicht worden vanaf volgend schooljaar.”

De cijfers spreken voor zich

Schepen van Onderwijs Jo De Ro: “Het netwerk verenigt de expertise van elf inrichtende machten en negentien scholen van het buitengewoon onderwijs. De 200 ondersteuners zullen leerlingen en leerkrachten ondersteunen in 315 scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Deze 315 scholen zijn niet uitsluitend scholen van het Provinciaal, Gemeentelijk of GO!-onderwijs, maar er sloten zich ook scholen aan uit het Vrij onderwijs. Dit is een waar huzarenstuk. Waar vorig jaar nog de vrees bestond dat elk net zijn eigen netwerk zou uitbouwen en er dus in gemeenten ondersteuners van vier netwerken zouden langskomen, verenigen wij hier de krachten en ervaring van de drie officiële netten.”

Coördinerend directeur Erwin De Mulder: “De ervaring die we in Brussel al hebben om leerkrachten en scholen netoverschrijdend te ondersteunen, leert ons dat er op die manier zeer efficiënt met de middelen kan worden omgegaan. Dat we dit nu op een nog grotere schaal kunnen doen, is een nieuwe stap vooruit.”

Wie ondersteunen?

De werkwijze van het netwerk werd uitgebreid uit de doeken gedaan op de persconferentie.

Jo De Ro: “Kinderen die reeds vorig jaar ondersteuning kregen in het kader van GON, krijgen die nu al vanuit ons netwerk. Die hulp startte al op 1 september. Voor kinderen die door de wetgeving een rugzak kregen (type 2, 4, 6, 7 auditief) wordt de begeleiding eerdaags opgestart. Voor nieuwe zorgvragen vanuit de 315 scholen gaat de website www.oncentrum.be morgen online. De vragen kunnen daar aangemeld worden. Specialisten binnen het netwerk onderzoeken de komende weken deze vragen en gaan bepalen indien de vraag terecht is, welke ondersteuning er zal geboden worden. Het netwerk wil alle vragen beantwoord zien tegen de herfstvakantie en de ondersteuning na de herfstvakantie starten.”

Erwin De Mulder: “Pas dan zullen we een duidelijk zicht hebben op de groep kinderen die zorgnoden hebben en die door ons netwerk zullen geholpen worden.”

Jo De Ro: “Het netwerk zal haar ondersteuners inzetten op basis van woonplaats én expertise. Door de schaal van het netwerk én door het samenwerken van zoveel scholen, zullen we ondersteuners zo dicht mogelijk bij hun woonplaats de begeleiding laten doen. Die nabijheid zal maken dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat aan verplaatsingen en dat de ondersteuningstijd maximaal naar leerlingen en leerkrachten gaat.”

Marc Florquin: “Het enthousiasme van alle betrokkenen, beleidsverantwoordelijken, directies en ondersteuners is het fundament waarop dit netwerk van start gaat. Met één doel: alle kinderen met grote zorgnoden en hun leerkrachten beter ondersteunen.”

Contact:
Jo De Ro – 0475 98 33 73
Marc Florquin – 0475 68 05 40
Erwin De Mulder – 0486 52 06 66

Kids Running Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs