Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Gezamenlijk engagement van de onderwijsverstrekkers voor het versterken van begrijpend lezen

donderdag 14 december 2017

Uit het PIRLS-onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit het vierde leerjaar bleek vorige week dat de prestaties voor begrijpend lezen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn. Dat oranje knipperlicht nemen we als onderwijsverstrekkers allemaal bijzonder ernstig. Alleen al daarom willen we de onderzoeksresultaten verder analyseren, en in het licht van ander onderzoek plaatsen. Begrijpend lezen is als onderdeel van schooltaalvaardigheid immers een cruciale sleutel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. De onderwijsverstrekkers nemen dan ook voluit hun verantwoordelijkheid op om kwaliteitsvol leesonderwijs te stimuleren.

De verschillende leerplannen bevatten daartoe de nodige handvatten. Van in de kleuterschool zetten we in op leesontwikkeling, door het stimuleren van ontluikende geletterdheid. Bij vernieuwingen (nieuwe eindtermen en nieuwe leerplannen) zorgen we ervoor om het curriculum niet te overladen zodat scholen voldoende tijd kunnen besteden aan leesonderwijs. Pedagogisch begeleiders zullen scholen nog meer dan nu wijzen op de talrijke leeskansen die zich dagelijks aandienen, ook buiten het leergebied Nederlands. Technisch lezen, begrijpend lezen én leesplezier gaan daarbij hand in hand. Tegelijk willen we leerkrachten bewust maken van hun voorbeeldfunctie en versterken in hun pedagogische aanpak van het leesonderwijs. Samen met ouders en andere opvoeders kunnen leraren een krachtige, motiverende en duurzame leesomgeving creëren: meer (interactief) voorlezen en vrij lezen, goede instructies, inzetten op leesstrategieën, een gevarieerd en aantrekkelijk leesaanbod in samenwerking met bibliotheken, stimuleren van lezen buiten de school ...

De tijd die scholen aan lezen besteden, moet niet alleen voldoende hoog zijn, maar ook van hoge kwaliteit. We zullen scholen gerichter ondersteunen in functie van kwaliteitsvol leesonderwijs. De pedagogische begeleidingsdiensten zullen dat expliciet in hun nieuwe begeleidingsplannen opnemen, taalbegeleiders kunnen scholen er intensief rond professionaliseren, en we doen een adequaat vormingsaanbod via nascholing.

De rol van scholen inzake onderwijskwaliteit wordt met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit sterker dan ooit bevestigd. Leesprestaties in kaart brengen hoort daarbij. De netgebonden toetsen – die ook begrijpend lezen evalueren – werken ondersteunend bij de kwaliteitsontwikkeling. Ze houden een spiegel voor zodat scholen zelf kunnen opvolgen of ze voldoende de doelstellingen rond lezen behalen, en ze geven aan waar ze kunnen bijsturen. Ook in dat reflectieproces ondersteunen de begeleidingsdiensten scholen en leraren.

Ten slotte willen de onderwijsverstrekkers in gesprek gaan met de educatieve uitgevers. Zij hebben met hun taalmethodes immers een middel in handen om de effectieve leestijd te verhogen én om leerkrachten te inspireren met betekenisvolle, krachtige leestaken.

Kortom, de onderwijsverstrekkers willen dit oranje knipperlicht aangrijpen om in maatschappelijke discussies over onderwijs én in de geboden ondersteuning de kernopdracht van onderwijs duidelijk te stellen, en begrijpend lezen hoort daar zeker bij.

Raymonda Verdyck
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 Lieven Boeve
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 Patriek Delbaere
OVSG - Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten

Air Force 1 Foamposite

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs