Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Evaluatie van de pedagogische begeleidingsdienst voorgesteld

maandag 10 februari 2014

Vertrouwensband tussen school en begeleiding draagt bij aan onderwijskwaliteit 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 werden de pedagogische begeleidingsdiensten, waaronder die van OVSG, de permanente ondersteuningscel POC voor de clb’s en het netoverschrijdend samenwerkingsverband SNPB, doorgelicht. Vandaag maakt de commissie haar rapporten publiek. Hoewel we de definitieve rapporten nog niet onder ogen kregen, hebben we al een idee van de tendensen en aanbevelingen die aan bod zullen komen. Die sluiten immers aan bij de conclusies die we zelf trokken uit een klantenbevraging van de pedagogische begeleiding in 2011. We zien deze evaluatie als een kans om voort te gaan op de ingeslagen weg en onze werking continu te verbeteren.

Sterke vertrouwensband tussen school en begeleiding

De commissie hoorde veel tevreden klanten, o.a. omdat onze begeleiding bereikbaar en betrokken is. Er is lof voor de inspanningen die de pedagogische begeleiding levert om te werken aan een vertrouwensband met de onderwijsinstellingen. De commissie hoorde van onze scholen, academies en centra dat ze het waarderen dat de pedagogische begeleiding netwerken opstart en begeleidt (bv. van directeurs of zorgcoördinatoren). Ook het feit dat we instrumenten ontwikkelen (zoals leerplannen, de OVSG-Toets of de dko-scanner, een evaluatie-instrument voor academies) om de onderwijskwaliteit in onze scholen te bevorderen, vindt de commissie positief.

Aandachtspunten sluiten aan bij conclusies klantenbevraging De aanbevelingen die de evaluatiecommissie formuleert, sluiten aan bij de conclusies uit onze klantenbevraging. OVSG onderging recent een reorganisatie die al voor een stuk tegemoetkomt aan de suggesties. Zo pakken we sinds dit schooljaar de samenwerking en kennisdeling tussen de begeleiding van de verschillende onderwijsniveaus gestructureerder aan. Ook aan integratie tussen begeleiding en nascholing blijven we continu werken. We willen het effect van een nascholing versterken door die in een begeleidingstraject te verwerken. Om innovatie en (internationaal) onderzoek te integreren in onze werking, hebben we sinds september onze studie- en ontwikkelingsdienst versterkt. We richten onze werking in de eerste plaats op directie, middenkader en lerarengroepen of teams. Als ons gevraagd wordt om dit uit te breiden naar het niveau van de klas, bekijken we steeds met de school wat de meest efficiënte manier is om onze beschikbare middelen en mankracht in te zetten.

De commissie raadt aan om werk te maken van een niveau-overschrijdende visie en van een meting van het bereik en de effectiviteit van onze werking. We maakten al een aanzet hiertoe, en zien het als een uitdaging voor de komende jaren om ons begeleidingswerk permanent te verbeteren.

Samenwerken met andere begeleidingsdiensten

In de netoverschrijdende vzw SNPB werkt de pedagogische begeleiding van OVSG effectief samen met de andere begeleidingsdiensten in de ondersteuning van specifieke thema’s (vier speerpunten nl. zorgbreed en kansrijk onderwijs, digitaal leren, levenslang en levensbreed leren en taalvaardigheid en talenbeleid). In het kader van deze samenwerking vertrekken we vanuit onze eigen aanpak binnen de pedagogische begeleiding van OVSG. Zo werken projectmedewerkers nauw samen met de regionale adviseur en kan er gelijkgericht aan de kwaliteit van het onderwijs worden gewerkt. 

Nike Sneakers

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs