Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Einde schooljaar? Tijd voor OVSG-toets!

donderdag 16 juni 2016

Van 20 tot 22 juni zullen de zesdeklassers van 856 scholen zich buigen over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. We telden dit jaar 24 100 bestellingen en dat is een stijging met 3%. Steeds meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs nemen deel aan (onderdelen van) de toets. Het thema speelt in op de actualiteit: de Olympische Spelen.

Het aantal deelnemers aan de OVSG-toets stijgt elk jaar sinds de start in 1995. Dat is een opvallende trend voor een niet-verplichte toets die scholen ondersteunt bij het denken over hun kwaliteit. Zo’n 40% van alle leerlingen in een zesde leerjaar doet mee, hoofdzakelijk van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, maar ook van het GO! Tijdens de toetsdagen bouwt OVSG een helpdesk uit via mail en telefoon. Elke dag krijgen de deelnemende scholen een nieuwsbrief met praktische tips.

De OVSG-toets geeft scholen de kans om van hun leerlingen alle vaardigheden uit de leerplannen in kaart te brengen. Daarom krijgen ze, naast toetsen over de cognitieve vaardigheden binnen Nederlands, Frans, wiskunde en wereldoriëntatie ook praktische proeven met aandacht voor techniek/STEM, spreken en luisteren, bewegingsvaardigheden, muzische vorming, communicatie Frans en een fietsbehendigheidsproef. Die praktische proeven zijn al eerder afgenomen.

Het thema is ‘De Olympische Spelen’. Elke leerling krijgt een ‘bronnenboekje’ met heel wat informatie om mee te werken. De teksten zijn geschreven op het niveau van de leerlingen en geïllustreerd met foto’s, tabellen, grafieken en plattegronden.

Specifieke onderwijsbehoeften

Om zo veel mogelijk leerlingen de kans te geven om deel te nemen, biedt OVSG het bronnenboek en de opdrachten ook aan in dyslexiesoftware en een lay-outvrije tekstversie. De klassenraad in de school kan beslissen om zo nodig nog andere aanpassingen te doen. Zo sluit de toets aan bij de inzichten van het M-decreet.

Hoofddoel: interne kwaliteitszorg

‘De OVSG-toets is een instrument om aan permanente kwaliteitszorg te doen. Scholen kunnen via een analyse van de leerlingenresultaten reflecteren op het onderwijs dat ze geven. Dat daar in het veld vraag naar is, blijkt uit het feit dat het aantal deelnemers blijft stijgen’, stelt Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs van OVSG vast.

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs wordt op dit moment de OVSG-toets gevalideerd. Het is de bedoeling dat de OVSG-toets deel zal uitmaken van een set gevalideerde toetsen die scholen zicht geeft op het bereiken van de eindtermen. ‘Dat is een mooie erkenning voor ons werk, maar het blijft belangrijk dat deze toets als kwaliteitsinstrument voor de school wordt gehanteerd. Voor de evaluatie van leerlingen spreekt uiteindelijk de klassenraad een oordeel uit. OVSG hanteert een brede visie op evalueren die zich niet beperkt tot wat met een eenmalige klassikale toets te meten is. De klassenraad baseert zich op verschillende elementen waarvan de OVSG-toets er één is’, stelt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG.

Analyse van een domein

Nadat de resultaten verwerkt  zijn, onderzoekt de pedagogische begeleiding basisonderwijs een specifiek onderwerp. Dit schooljaar is dat wiskunde, getallenkennis. Via de analyse van de toetsen en gesprekken met 100 leerlingen zoeken we uit welke oplossingswijzen en strategieën zesdeklassers hanteren om wiskundige problemen op te lossen. De pedagogisch begeleiders analyseren dit onderzoek en formuleren voorstellen voor een succesvolle aanpak. Op die manier krijgen alle deelnemende scholen handige tips om hun onderwijs te optimaliseren waar dat nodig is.

Nike Air Max 97 High

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs