Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Eerste reactie van Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten OVSG op vernieuwde eindtermen

vrijdag 27 oktober 2017

De meerderheid in het Vlaams parlement heeft een akkoord bereikt over de contouren van de nieuwe eindtermen. We zullen de definitieve teksten ten gronde bestuderen, maar op basis van de huidige informatie, stellen we vast dat dit althans in hoofdlijnen aansluit bij de visie van OVSG.

  • De 16 sleutelcompetenties zijn een helder kader van waaruit kan worden vertrokken om de einddoelen te bepalen.
  • Het wegvallen van het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen kan een vereenvoudiging betekenen. We stellen ons echter de vraag in hoe verre het realistisch is te verwachten dat een ‘attitude’ als te bereiken kan worden ingeschreven of beoordeeld.
  • Het begrip basisgeletterdheid biedt de garantie dat elke leerling de basiscompetenties verwerft. We weten evenwel nog niet wat tot ‘basisgeletterdheid’ wordt gerekend. Voor ons is het belangrijk dat dit door de leerling op het einde van het secundair onderwijs wordt bereikt.
  • Het is goed dat eindtermen per finaliteit worden vastgelegd, zo kunnen we ook het aantal leerplannen reduceren, wat altijd onze intentie was.
  • Positief is dat er voor elke graad netoverschrijdende curriculumdossiers kunnen worden opgesteld. Dit was een vraag van alle onderwijsverstrekkers. Het verhoogt de transparantie voor leerlingen die van school willen veranderen. We hopen dat curriculumdossiers de vakspecifieke eindtermen vervangen.
  • Het zal nu zaak zijn om het decreet om te zetten in haalbare en duidelijke pedagogische concepten zodat onze leraren aan de slag kunnen. We zullen hierbij werk maken van leerplannen die voldoende ruimte bieden voor de leraar en de context waarin hij of zij les moet geven.

Nike Kyrie 5

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs