Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een niveaudecreet voor het dko als een casco loft

dinsdag 13 oktober 2015

EnquĂȘte bij directies en besturen over conceptnota deeltijds kunstonderwijs

Om te peilen naar de reacties van het veld over de conceptnota van de Vlaamse overheid voor het deeltijds kunstonderwijs, deed OVSG een enquĂȘte bij de stedelijke en gemeentelijke academies en hun besturen. We stelden de resultaten voor op een druk bijgewoonde ontmoetingsdag. In een panelgesprek gingen we dieper in op een aantal vaststellingen. De aanwezigen pleiten voor een deeltijds kunstonderwijs dat toegankelijk is voor iedereen. De conceptnota geeft een goede aanzet, maar bepaalde aspecten kunnen nog worden uitgediept in overleg met het veld.

Eind september stuurden we de enquĂȘte door en we kregen een mooie respons met 200 antwoorden. 73% van de academies voor Beeldende Kunsten vulden de enquĂȘte in. Van de academies Muziek, Woord, Dans was dit 63%, van de kunstacademies 54%, en van de schoolbesturen 22%.

Over heel wat thema’s zijn de respondenten het eens. Zo heeft het deeltijds kunstonderwijs van de toekomst verschillende doelen die elkaar kunnen overlappen. Verschillende profielen van leerlingen kunnen terecht in het dko: de maker, de uitvoerder, maar ook de kunstkenner. Een leerling in het dko heeft vaak elementen van die drie profielen in zich, waarbij het ene meer doorweegt dan het andere. Heldere einddoelen en een getuigschrift met civiel effect zijn een meerwaarde voor alle dko-leerlingen.

Op dit moment verschilt de structuur van de studierichtingen. De duur van het leertraject dat je in de academie kunt lopen, hangt af van de studierichting. De meerderheid van de respondenten pleit ervoor om de richtingen af te stemmen op elkaar, met respect voor de eigenheid van elke studierichting. Ook van flexibele leertrajecten, waarbij de leerling z’n studie kan spreiden in de tijd of verschillende studiepakketten combineren, zijn de respondenten voorstander. Een mogelijkheid zou zijn om te werken volgens het systeem van de judogordel: een leerling maakt dan de overstap naar een volgend niveau als hij er klaar voor is. Voor een gelijke minimumleeftijd van zes jaar – wat om budgettaire redenen niet in de conceptnota is opgenomen – blijven de directies en besturen pleiten. Nu is het nog zo dat je op 6 jaar wel naar de academie voor beeldende kunst of dans kunt, maar pas op 8 jaar naar de muziek- of woordacademie.

Terwijl de conceptnota een nieuwe studierichting Media voorstelt, vinden de respondenten dat niet nodig. Slechts een vijfde vindt dat dit een aparte richting moet zijn. Voor de meerderheid is media eerder een tool, een middel. Het moet in alle studierichtingen aan bod komen en het maakt crossovers mogelijk.

Sinds 2010-2011 bestaat in het dko een programmatiestop waardoor academies geen nieuwe, actuele richtingen kunnen programmeren. ‘Stop de programmatiestop’ klinkt het unisono. Tegelijk beseft men dat regionaal samenwerken nodig is om overlapping te vermijden en dat de overheid hier sturend zal moeten optreden.

Bij de afsluiting van de ontmoeting met directeurs en besturen in De Markten in Brussel stelde een van de panelleden dat het niveaudecreet zou moeten zijn zoals een casco loft: een sterke ruwbouw, maar met de mogelijkheid om lokaal accenten te leggen.

De resultaten van de enquĂȘte vindt u hier.

Newest Running Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs