Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een kwarteeuw Onderwijskoepel van steden en gemeenten, dat mag gevierd worden!

vrijdag 20 november 2015

2015 is voor OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, een feestjaar. OVSG bestaat dit jaar immers 25 jaar, en dat laten we niet zomaar voorbijgaan!

Op 21 december 1990 werd OVSG opgericht. Dat was het resultaat van het samenbrengen van het onderwijscomité binnen de toenmalige Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG, nu de VVSG) en CONO, de permanente commissie van het Officieel Neutraal gesubsidieerd onderwijs dat onder meer het onderwijs van de grotere steden bediende. Het was de start van een uitgebreide werking op het vlak van belangenbehartiging, nascholing en juridisch advies en pedagogische begeleiding voor alle onderwijsniveaus van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Nu, 25 jaar later, is het tijd voor een feestelijke terugblik én een blik op de toekomst. Ons jubileumjaar sluiten we vandaag, 20 november, af met een academische zitting in de Schelp van het Vlaams Parlement.

Het verhaal van OVSG is er één van 25 jaar groei. Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs trok steeds meer leerlingen en cursisten aan. In het basisonderwijs zagen we van 1990 tot 2015 een groei van +23,68%, de leerlingen deeltijds kunstonderwijs zijn er sinds 1995 met 37,43% op vooruit gegaan en de cursisten volwassenenonderwijs stegen van 1990 tot 2015 met 39,49%. Ook het personeelsbestand is fors toegenomen: het bestuurs- en onderwijzend personeel is met 48,48% gestegen tegenover 1990. In het secundair onderwijs noteren we van 1990 tot 2015 een lichte daling van -1,48%.

Op onze academische zitting zullen een aantal sprekers het ontstaan, de actuele situatie en de toekomst van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs belichten. Voorzitter van de raad van bestuur Katrien Schryvers zal de zitting openen. Vervolgens zal Prof. Marc De Paepe de historiek van het gemeentelijk onderwijs en van de koepelorganisatie OVSG toelichten. Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG, heeft het over het inrichten van onderwijs en flankerend onderwijsbeleid. Luc Van Der Auwera, voormalig inspecteur-coördinator basisonderwijs, zal het hebben over de kwaliteit van ons onderwijs. Minister van Onderwijs Hilde Crevits neemt het slotwoord voor haar rekening. Onze scholen zorgen voor hapjes en drankjes én voor muziek.

In de eerste helft van 2015 vierden we al het 25-jarig bestaan van de Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG) met verschillende activiteiten. We organiseerden een ontwerpwedstrijd voor een nieuwjaarskaart, een kunstwerk van de Genkse academie GA voor Kunst sierde een aantal weken de Ravensteingalerij en op diverse podia in Vlaanderen bracht Johan De Keyzer zijn vertoning ‚ÄėWaan-Zin‚Äô voor lerarenteams, directies en schoolbesturen.

Air Jordan

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs