Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Een echt afwisselende toets voor kennis én vaardigheden

dinsdag 20 juni 2017

Volwassenen proberen de OVSG-toets uit:
‘Een echt afwisselende toets voor kennis én vaardigheden’

Van 19 tot 21 juni buigen zo’n 21 000 zesdeklassers van 889 scholen zich over de OVSG-toets
voor het einde van het basisonderwijs. Het thema is dit jaar ‘Mode’. De eindtoetsen die deze
week worden afgenomen, vormen het sluitstuk van een schooljaar lang experimenteren en
evalueren. Een reeks praktische proeven zijn eerder dit schooljaar uitgewerkt.

Open Toetsdag
Op dinsdag 20 juni organiseerde OVSG samen met basisschool De Knipoog in Molenbeek een ‘Open
OVSG-toets’. Terwijl de zestien zesdeklassers van de Knipoog geconcentreerd aan het werk waren,
konden beleidsmakers en ouders zélf ervaren hoe zo’n Toetsdag verloopt. Voorzitter van OVSG
Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid Kathleen Krekels, Brussels parlementslid Jef Van Damme,
mama Nadia, voorzitter Céline Ibe en Heleen Van Aken van de Vlaamse Scholierenkoepel, Jimmy
Koppen, Hugo Vandenbroucke van het GO! en directeur Patriek Delbaere gingen de uitdaging aan. Zij
speelden eerst de rol van leerling door zelf enkele oefeningen van de Toets te maken en vervolgens
die van leraar door met de correctiesleutel aan zelfevaluatie te doen. Kathleen Helsen werkte samen
met Jan Rottier met de dyslexiesoftware die bij de toets wordt aangeboden. ‘Best confronterend!’,
hoorden we als reactie. Voorzitter Katrien Schryvers: ‘Je weet wel dat de toets ook vaardigheden
toetst, maar hoe dat in z’n werk gaat, konden we hier echt vaststellen. Het is een bijzonder veelzijdig
en afwisselend pakket. Werken met het bronnenboekje is heel interessant, zo leren leerlingen
informatie opzoeken en verwerken.’

Alle talenten in beeld
De OVSG-toets wil alle vaardigheden uit de leerplannen in kaart brengen. Daarom krijgen leerlingen,
naast toetsen over de cognitieve vaardigheden (Nederlands, Frans, wiskunde en wereldoriëntatie) ook
praktische proeven. Er zijn praktische proeven voor techniek, spreken en luisteren, lichamelijke
opvoeding, muzische vorming, communicatie Frans en verkeer (een fietsbehendigheidsproef). Nieuw
dit schooljaar is een praktische proef voor ICT: de leerlingen deden een webquest. Voor techniek
moesten de leerlingen met de klas één kledingstuk maken, opgebouwd uit individueel geweven
stukken stof. Hiervoor bouwden ze zelf eerst een klein weefgetouw. De praktische proeven zijn eerder
dit schooljaar afgenomen.
Voor de eindtoetsen krijgt elke leerling een ‘bronnenboekje’ met heel wat informatie en werkbundels
met opdrachten. De teksten zijn geschreven op het niveau van de leerlingen en geïllustreerd met
foto’s, tabellen, grafieken en plattegronden.

Specifieke onderwijsbehoeften
Om zo veel mogelijk leerlingen de kans te geven om deel te nemen, biedt OVSG het bronnenboek en
de opdrachten aan in dyslexiesoftware en een lay-outvrije tekstversie. De klassenraad in de school
kan beslissen om zo nodig nog andere aanpassingen te doen. Zo sluit de toets aan bij de inzichten
van het M-decreet.

De OVSG-toets, een valide instrument
De plannen voor de modernisering van het secundair onderwijs voorzien dat alle leerlingen in het
zesde leerjaar een gevalideerde toets afleggen van minstens twee leergebieden naar keuze. De
minister van Onderwijs gaf aan het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU
Leuven de opdracht om na te gaan of de OVSG-toets aan de criteria van een kwaliteitsvolle toets beantwoordt.
Dit voorjaar kregen we de resultaten van dit onderzoek: de OVSG-toets is een valide
evaluatie-instrument is. Goed nieuws voor de scholen die al vele jaren vertrouwen stellen in ons
materiaal om hun kwaliteitsbeleid mee vorm te geven.

Wat krijgt de school?
Naast het materiaal voor de leerlingen, de handleiding voor de leraar en toegang tot een toetsensite,
krijgen de deelnemende scholen heel wat ondersteuning. Tijdens de toetsdagen bouwt OVSG een
helpdesk uit via mail en telefoon. Elke dag krijgen scholen een nieuwsbrief met praktische tips.
Als het werk van de leerlingen klaar is, volgt nog een heel proces van verwerking. De leraren geven
de cijfers in in een door OVSG ontwikkelde puntenmodule. Vervolgens krijgt de school een pak
informatie waaronder een referentiescore waarmee ze zich kan vergelijken met scholen die in een
vergelijkbare context werken.
Vervolgens onderzoekt de pedagogische begeleiding basisonderwijs een specifiek onderwerp via een
analyse van toetsresultaten, gesprekken met leraren en leerlingen. Dit schooljaar staat muzische
vorming centraal. Ruim 2000 leraren vulden een bevraging in over het muzische onderwijs en de
pedagogisch begeleiders van OVSG observeerden in de klassen. In november worden de resultaten
van dit onderzoek aan de scholen teruggekoppeld, samen met materialen om o.a. muzische vorming
te evalueren in de klas.


Zie ook http://www.ovsg.be/ovsgtoets en http://www.ovsg.be/pers/ovsg-toets-valide-evaluatieinstrument
Meer informatie? anne.berckmoes@ovsg.be, communicatie OVSG
(02 506 41 54 – 0496 10 40 80)

Air Force 1 Foamposite

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs