Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Dringende maatregelen nodig voor de opvang van jonge vluchtelingenkinderen op school

woensdag 21 oktober 2015

Op dit moment krijgen scholen extra middelen en omkadering voor de opvang van kinderen van vluchtelingen vanaf 5 jaar. Dat betekent dat jongere kleuters uit de boot vallen. Dat is niet logisch. Jongere kinderen hebben even zeer, zo niet nog meer nood aan ondersteuning. Ook zij moeten aanspraak kunnen maken op initieel onthaalonderwijs. Daarom vragen stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen aan de overheid dringende maatregelen om de scholen de kans te geven al deze kinderen goed op te vangen. OVSG wordt hierin gesteund door het advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Zo vroeg mogelijk deelnemen aan onderwijs is voor alle kinderen van groot belang. Dat geldt zeker voor kinderen van vluchtelingen, die per definitie minder kansen krijgen bij de start van hun schoolloopbaan. Heel wat kinderen lopen in het eerste leerjaar al schoolse achterstand op omwille van hun thuissituatie. Ze hebben vaak al heel wat meegemaakt in hun land van herkomst, maar ook op hun weg hierheen. Bovendien krijgen ze te maken met een nieuwe onderwijstaal, een ander onderwijssysteem én een andere cultuur. Uit onderzoek weten we dat intensieve begeleiding van in de kleuterschool vooral voor sociaal zwakkeren positieve effecten heeft.

Tijdelijke maatregelen voor basisonderwijs in afwachting van breed overleg

OVSG vraagt aan de overheid om in eerste instantie, omwille van de hoogdringendheid en vanuit een menselijk perspectief, snel maatregelen te nemen. De scholen zijn vragende partij en de kinderen, ook de kleuters, hebben er recht op.

Secundair onderwijs: langer naar de OKAN-klas

Ook voor het secundair onderwijs pleiten we voor de versoepeling van de organisatie van OKANklassen (Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). In een OKAN-klas in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas, maar vaak is dit nog te vroeg.

Adidas Nemeziz Messi

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs