Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

CLB sterke partner in studiekeuzebegeleiding

dinsdag 22 maart 2016

Minister Crevits stelde op 19 maart Columbus voor, het verplichte niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces van leerlingen in aanloop naar het hoger onderwijs. Dat dit exploratie-instrument wordt aangeboden via Onderwijskiezer, is geen toeval: het CLB blijkt namelijk een sterke partner te zijn in de studiekeuzebegeleiding. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CLB-sector voor het schooljaar 2014-2015 dat binnenkort verschijnt.

Studiekeuze en -oriëntering: belangrijke opdracht voor CLB

Studiekeuzebegeleiding gebeurt in eerste instantie op school. Het CLB ondersteunt die opdracht met volledige en objectieve informatie over het onderwijslandschap door informatiemomenten op school en via de website www.onderwijskiezer.be. Daarnaast reikt het CLB methodieken aan om aan studiekeuzevaardigheden te werken in de klas. Volstaat dit niet, dan kunnen leerlingen individueel terecht bij het CLB voor meer hulp.

Voor 1 leerling op 7 (voor 13,45 % van de schoolpopulatie of 153 386 unieke leerlingen) werd in 2014-2015 een zorgvraag gesteld aan het CLB over de onderwijsloopbaan. Deze zorgvragen hebben betrekking op onderwerpen als keuzemomenten, zittenblijven, flexibele onderwijstrajecten en leerplicht.

CLB biedt verschillende soorten begeleiding aan in het kader van studiekeuze

Na het ontvangen van een zorgvraag, kan het CLB verschillende activiteiten aanbieden. Voor 50 764 leerlingen gaf het CLB informatie in het kader van de onderwijsloopbaan. Aan 36 134 leerlingen formuleerde het CLB een advies. Dat advies houdt overigens geen studiekeuze in, maar het geeft aan hoe de leerling tot een studiekeuze kan komen. Voor 15 806 leerlingen werd samen met het CLB een kortdurende begeleiding gelopen. Dat betekent dat de CLB-medewerker samen met de leerling, of zijn ouders, op zoek gaat naar een gepaste studiekeuze of een gepast onderwijstraject. Hiervoor heeft de CLB-medewerker de mogelijkheid tot het voeren van 2 tot 8 gesprekken. Voor 17 543 leerlingen ten slotte werkte het CLB samen met een externe organisatie.

Onderwijskiezer blijft aan populariteit winnen

Maar liefst 1 236 290 unieke bezoekers bezochten in het schooljaar 2014-2015 Onderwijskiezer. Dat zijn meer bezoekers dan er leerlingen zijn in Vlaanderen! Onderwijskiezer is een netoverstijgend CLB-initiatief, ondersteund door het Departement Onderwijs, waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB-medewerkers op een neutrale en volledige manier worden geïnformeerd over het Vlaamse onderwijslandschap. De website bevat een databank met alle mogelijke scholen in het Nederlandstalig onderwijs en biedt uitgebreide informatie over het hoger en voortgezet onderwijs.

Bovendien kunnen leerlingen op Onderwijskiezer een aantal zelftesten invullen die peilen naar interesses, studiehouding en -motivatie. Meer dan 500.000 leerlingen deden dat al! Onderzoek van de Gezinsbond toont aan dat meer dan de helft van de ouders de website Onderwijskiezer kent. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de minister net Onderwijskiezer uitkiest als platform waarop Columbus wordt aangeboden.

Meer info? Een gesprek?

Stefan Grielens, algemeen directeur Vrije-CLB-Koepel vzw
0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vclb-koepel.be

Jef Van De Wiele, pedagogisch adviseur CLB – POC OGO
Begeleider Diversiteit CLB Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
0476 42 83 32
02 514 19 00
Jef.van.de.wiele@pov.be

Walentina Cools, coördinator pedagogische begeleiding CLB Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
0485 36 05 40
02 300 70 28
walentina.cools@ovsg.be

Dries Vandermeersch, voorzitter Raad van Directies GO! Centra voor leerlingenbegeleiding Gemeenschapsonderwijs
0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@g-o.be

Inge Van Trimpont, directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
0470 130 406
02 790 93 16
Inge.van.trimpont@g-o.be

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

sneakers

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs