Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

176 328 leerlingen gestart in stedelijk of gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs

donderdag 17 september 2020

Eerste graad technische scholen trekt minder leerlingen aan 

Terwijl het aantal leerlingen in stedelijke of gemeentelijke secundaire scholen stijgt met 4%, daalt dit in de eerste graad met 7%. Dat is een van de vaststellingen uit de leerlingencijfers van de eerste weken van september in het stedelijk en gemeentelijk leerplichtonderwijs. Globaal genomen stabiliseren die in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen. 

In totaal startten begin september 176 328 leerlingen in stedelijke of gemeentelijke basis- of secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit wijst op een verdere stabilisering van het leerlingenaantal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, dit ondanks een dalende nataliteit. Het buitengewoon en deeltijds beroepssecundair onderwijs kennen dan weer wel een sterke stijging. 

Deze eerste telling is nog onvolledig. Het coronavirus zorgt voor een verhoogde druk op de schooladministraties, waardoor nog niet alle scholen hun leerlingencijfers hebben doorgegeven. Definitieve en geverifieerde cijfers volgen op 1 februari 2021. 

Basisonderwijs 

22/09/2019 

15/09/2020 

Verschil 

Gewoon kleuteronderwijs 

  51 837 

51 011 

-826 

-1,59% 

Gewoon lager onderwijs 

101 748 

100 747 

-1 001 

-0,98% 

Buitengewoon kleuteronderwijs 

218 

238 

20 

9,17% 

Buitengewoon lager onderwijs 

3 198 

3 335 

137 

4,28% 

Eindtotaal 

157 001 

155 331 

-1 670 

-1,06% 

Verschuiving schoolkeuze eerste graad SO 

Terwijl de leerlingencijfers in het secundair globaal stijgen, daalt de instroom in de eerste graad. Dat stellen heel wat directeurs van secundaire scholen met een sterk aanbod STEM-richtingen vast. 

Pascal De Rop, directeur GTI Beveren: “Op onze school en heel wat andere technische scholen stellen we vast dat de instroom in de eerste graad daalt. De coronacrisis en de lockdown spelen mogelijk een rol, maar we zien ook andere oorzaken. ASO-scholen zijn zich als STEM-scholen gaan profileren terwijl wij nochtans als sterke technische scholen gerichte opleidingen bieden voor leerlingen met talent voor techniek. Mogelijk speelt ook de brede eerste graad ons parten. We kunnen minder praktijkuren bieden, waardoor leerlingen ervan uitgaan dat ze net zo goed in de tweede graad nog kunnen instromen.” 

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “We krijgen al langer deze signalen, het is voor veel scholen met een sterk technisch profiel moeilijker dan voorheen om leerlingen te werven in de eerste graad. Dit baart ons zorgen. We moeten verder analyseren wat de oorzaken zijn. We hebben nood aan technisch geschoolde profielen en STEM-richtingen met een praktische component.” 

Secundair onderwijs 

22/09/2019 

15/09/2020 

Verschil 

Gewoon voltijds secundair onderwijs

18 139   

18 767

628

3,46% 

Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

804 

903

99

12,31%

Buitengewoon secundair onderwijs 

1 793

1 898

105

5,86%

Eindtotaal 

20 736 

21 568

832

4,01%

Bezorgdheid in DKO en volwassenonderwijs 

In het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs is het nog even wachten op exacte cijfers. Cursisten en leerlingen hebben daar nog tot het einde van september om zich in te schrijven. Toch stellen veel centra en academies al een achteruitgang vast ten opzichte van vorig jaar.  

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “OVSG deelt de bezorgdheid van de directies. Momenteel monitort het Departement Onderwijs de inschrijvingen. Daarna kunnen we de situatie op basis van de reële cijfers evalueren en in overleg treden met de minister. Indien nodig en mogelijk kan de inschrijvingsperiode ook nog verlengd worden. Momenteel werken de academies met een lestijdenpakket volgens het leerlingenaantal van 1 februari 2020. Ons doel is alvast om dit aanbod ook in 2021 te behouden.” 

Vragen? anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst, 0496 10 40 80 – 02 506 41 54

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs