Uw contactpersonen bij OVSG

Voor pedagogische begeleiding

Vul in het balkje de naam van je gemeente in, selecteer je gemeente en je ziet de regionale contacten van de pedagogische begeleiding van OVSG. Ook een aantal andere contactgegevens vind je in deze zoeker.

{{ advisor.naam }}

Pedagogisch adviseur

{{ mentor.naam }}

Pedagogisch begeleider

Voor vragen over clb

Dina Baetens

Dina Baetens

waarnemend coördinator permanente ondersteuningscel voor clb's

Voor juridische dienstverlening

Om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, vragen we u om ons via mail te contacteren.

Hilde Van Dalem

Hilde Van Dalem

diensthoofd

voor juridische vragen over schoolorganisatie en personeel CLB

An Jans

An Jans

stafmedewerker

voor juridische vragen over schoolorganisatie BaO

Johan Hermans

Johan Hermans

stafmedewerker

voor juridische vragen over personeel BaO

Anne Van Loon

Anne Van Loon

stafmedewerker

voor vragen in verband met de scholengemeenschap

Kathleen Cherlet

Kathleen Cherlet

stafmedewerker

voor juridische vragen over schoolorganisatie en personeel DKO

Vanessa Naessens

Vanessa Naessens

stafmedewerker

Voor juridische vragen over schoolorganisatie en personeel SO en VO

Hildegard Schmidt

Hildegard Schmidt

verantwoordelijke belangenbehartiging

voor juridische vragen over tuchtprocedures personeel

Voor advies over uw dossier scholenbouw

02 506 41 98

schoolgebouwen@ovsg.be

Filip Fonteyn

Filip Fonteyn

stafmedewerker scholenbouw

Geert Gabriels

Geert Gabriëls

stafmedewerker scholenbouw

Voor vragen in verband met de ouderwerking

Hannelore Lambrighs

Hannelore Lambrighs

coördinator KOOGO

 

Meer contacten en structuur van onze organisatie op www.ovsg.be.