Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Ondersteuning clb’s

De Permanente Ondersteuningscel voor het officieel gesubsidieerd onderwijs (POC) ondersteunt de centra voor leerlingenbegeleiding van OVSG en POV. Vanuit een gedeelde zorg voor optimale leerlingenbegeleiding zetten we samen met de centra in op innovatie en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. De POC versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden over de beleidsdomeinen heen.

Bij wie kun je terecht?

Dina Baetens

Dina Baetens

Waarnemend coördinator

Ankerfiguur: Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs Brussel

Domein: Kwaliteit, procesbegeleiding op team-organisatieniveau

Belkacem Aggoune

Belkacem Aggoune

Ankerfiguur: Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Gent

Domein: Pesten en geweld op school, LARS, CLB-ch@t, datageletterdheid en informatieveiligheid

Karolien Elsen

Karolien Elsen

Ankerfiguur: Provinciaal Centrum Leerlingenbegeleiding Limburg

Domein: Leren en Studeren, M-decreet en zorg, Onderwijsloopbaanbegeleiding derde graad-hoger onderwijs

Liesbet Van der Heyden

Liesbet Van der Heyden

Ankerfiguur: Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen

Domein: Psychisch- en sociaal functioneren, Integrale Jeugdhulp, Beroepsgeheim, Handelingsgericht werken (HGW)

Vanessa De Boitselier

Vanessa De Boitselier

Ankerfiguur: Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen

Domein: M-decreet en zorg, complexe casussen, Onderwijsloopbaanbegeleiding, Kansrijk oriënteren, Prodia

Hanne Wynants

Hanne Wynants

Domein: OKAN, TRIS, lerend netwerk datageletterdheid, IJH, Radicalisering

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs