Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Ondersteuning clb’s

De Permanente Ondersteuningscel voor het officieel gesubsidieerd onderwijs (POC) ondersteunt de centra voor leerlingenbegeleiding van OVSG en POV. Vanuit een gedeelde zorg voor optimale leerlingenbegeleiding zetten we samen met de centra in op innovatie en competentieontwikkeling. Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. De POC versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden over de beleidsdomeinen heen.

Bij wie kun je terecht?

Walentina Cools

Walentina Cools

Coördinator pedagogische begeleidingsdienst POC

Opleiding sociaal verpleegkundige, orthopedagoog

Ankerfiguur: CLB N-Brussel

Domein: Organisatie en kwaliteitszorg

Dossiers: ISC, datageletterdheid, indicatoren, participatief beleid, intervisie coördinatoren ONW…

Belkacem Aggoune

Belkacem Aggoune

Opleiding: jeugdarts

Ankerfiguur: Interstedelijk CLB

Domein: Preventieve gezondheidszorg, informatieveiligheid & Lars

Dossiers: Datageletterdheid, PGZ, datawarehousing, CLBch@t, Lars, Vaccinatiekoepel, sectoraal jaarverslag…

Karolien Elsen

Karolien Elsen

Opleiding: klinisch psychologe

Ankerfiguur: Provinciaal CLB Limburg

Domein: Leren en Studeren & Ondersteuningsnetwerken

Dossiers: Vlaams Forum Diagnostiek, ICF…

Liesbet Van der Heyden

Liesbet Van der Heyden

Opleiding: klinisch psychologe

Ankerfiguur: Stedelijk CLB Antwerpen

Domein: Psychisch en Sociaal functioneren

Dossiers: ISC, IROJ, monitoring beleidsdoelstellingen….

Lien Declerck

Lien Declerck

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Dossiers: secretariaatsmedewerker POC OGO

Marjolein Petit

Marjolein Petit

Opleiding: sociaal-agogisch werk

Ankerfiguur: Provinciaal CLB Antwerpen

Domein: Psychisch en Sociaal functioneren

Dina Baetens

Dina Baetens

Opleiding: bachelor in het onderwijs: basisonderwijs

Domein: Onderwijsloopbaanbegeleiding & Beleid

Dossiers: Columbus, Onderwijskiezer…

Vanessa De Boitselier

Vanessa De Boitselier

Opleiding: master psychologie en lerarenopleiding

Domein: Leren en Studeren & Ondersteuningsnetwerken

Dossiers: Prodia

Gemeentelijk onderwijs organiseren

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs