Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Jurering & Evaluaties

Jureringen

Het schoolbestuur wenst een directeur aan te stellen die efficiënt en doelgericht leiding neemt in de onderwijsinstelling. De directeur staat immers in voor de optimale werking met het oog op het behalen van doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan eigen aan de school of academie. OVSG stelt hierbij één vertegenwoordiger (pedagogisch of juridisch) ter beschikking die deel kan uitmaken van de commissie bij diverse selectieproeven voor het ambt van directeur.

Procedure

InterventieInhoud
Voorbereidende vergadering
 • Doornemen van de selectieprocedure opgegeven door het schoolbestuur
 • Afspraken jury + taken (bv. opstellen vragen)
Schriftelijk gedeelte
 • Volgens taakverdeling van de jury  (aanwezig of niet)
Verbetering en deliberatie
 • Schriftelijke onderdelen verbeteren en quoteren *
 • Deliberatie (indien nodig)
Mondeling gedeelte
 • Mondelinge onderdelen afnemen en quoteren *
Einddeliberatie en advies
 • Eindverslag en proces-verbaal volgens selectieprocedure *

* Tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal kandidaten

Vergoedingen

 • Kostprijs voor het schoolbestuur: 50 per uur
 • De verplaatsingsonkosten zijn € 0,40/ km

Evaluatie

Een nieuwe directeur heeft nood aan een degelijke professionele opleiding, ondersteuning en coaching met inbreng van de pedagogische begeleiding. Het volgen van de tweejarige kaderopleiding voor nieuwe directeurs bij OVSG kan hier een grote meerwaarde bieden. Bij evaluatie van het vooropgestelde beleidsplan kunt u, als schoolbestuur, eveneens beroep doen op OVSG.
Een team van externe pedagogisch begeleiders zorgen voor een intake, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie die u in staat stellen om na 2 jaar een eindoordeel over de professionaliteit van uw directeur te nemen, bij het toekennen van de vaste benoeming.

Procedure

Eerste schooljaar
InterventieInhoud
Intake
 • Overleg met de gemeentesecretaris of de verantwoordelijke van de onderwijsdienst.
 • Gesprek rond de evaluatiemodaliteiten met de directeur.
Voorbereiding
 • Lezen van beleidsplan / website van de school bekijken
 • Selectie van werkpunten door de directeur aangegeven
 • Contact opnemen met de regio-adviseur
Overleg
 • Afspraken met directeur vastleggen (opvolgingsgesprek)
 • Stappenplan bespreken
Tussentijdse evaluatie
 • Bespreking met andere evaluator
 • Opvolging werkpunten uit beleidsplan
 • Uitvoering stappenplan bespreken met de directeur
Tussentijds verslag
 • Opstellen tussentijds verslag voor schoolbestuur
Toelichting verslag (facultatief)
 • Op vraag van het schoolbestuur mondelinge toelichting verslag

 

Tweede schooljaar
InterventieInhoud
Tussentijdse opvolging
 • Opvolging van de werkpunten (gesprek/overleg met de directeur)
Opmaak eindverslag
 • Opstelling proces verbaal met advies
Toelichting verslag (facultatief)
 • Op vraag van schoolbestuur mondelinge toelichting eindverslag

Vergoedingen

OVSG rekent het schoolbestuur:

 • Voor het basispakket van het eerste evaluatiejaar € 1100 aan.
 • Voor het basispakket van het tweede jaar € 750 aan.
 • Elke bijkomende facultatieve interventie kost € 90 per uur.

De verplaatsingsonkosten zijn € 0.40 / km

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs