Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Hoe kan OVSG je helpen?

Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning bij de opvolging ervan.  

Nascholing en service

Schoolbesturen, schoolteams, directies, leerkrachten, administratieve medewerkers en clb-medewerkers vinden een breed en actueel aanbod aan nascholing en producten op maat van de praktijk. Ook vorming op maat is mogelijk.

Jurering, externe coaching en externe beoordeling

Wens je dat een medewerker van OVSG je ondersteunt bij de selectie of bij de beoordeling van een leidinggevende in je onderwijsinstelling? Dat kan. Bekijk hier de mogelijkheden die we bieden. Neem met ons contact op (paulina.prieto@ovsg.be) en we doen je een prijsvoorstel op maat van je vraag.

Consulting

Als je nood hebt aan begeleiding bij conflicthantering, dan wijzen we de weg naar deze organisaties.

Juridische en administratieve dienstverlening

De onderwijsregelgeving is complex en verandert voortdurend. Geen nood: de juridische diensten van OVSG volgen zowel de onderwijsregelgeving als andere regelgeving die invloed heeft op uw school nauwgezet op en vertalen de regels voor u naar de praktijk. Ook voor de begeleiding van scholengemeenschappen en voor flankerend onderwijsbeleid kunt u bij ons terecht. Afhankelijk van het onderwijsniveau stelt u uw vraag aan:

Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming

Schoolbesturen wisselen heel veel persoonsgegevens uit met andere Vlaamse instanties of externe overheden. Volgens artikel 8 van het e-Gov decreet moet voor de gegevensuitwisseling een protocol afgesloten worden. In het protocol worden een aantal afspraken vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt voldaan. OVSG heeft in het kader van de administratieve planlastverlaging een aantal algemene protocollen conform de GDPR afgesloten waarop de schoolbesturen kunnen intekenen.

Begeleiding van een dossier scholenbouw

Voor de subsidiëring van een project schoolinfrastructuur kun je terecht bij AGION. OVSG speelt een belangrijke rol. Vragen? Neem contact op met schoolgebouwen@ovsg.be.

Publicaties en administratieve software

Bekijk ons publicatiefonds in samenwerking met uitgeverij Politeia.
Met de hulp van onze administratieve software verlopen de administratie en de inschrijvingen van uw school of academie vlot.

Sport- en openluchtklassen

Wij verzorgen alle administratie van uw sport- en openluchtklas, vanaf de reservatie tot en met de facturering. Bekijk hier het gevarieerde aanbod.

Belangenbehartiging

Via contacten met het veld krijgen we een breed zicht op de diversiteit van de lokale besturen. Dat nemen we mee in ons besprekingen met de overheid over actuele onderwijsdossiers. OVSG maakt deel uit van het centrale onderhandelingscomité voor onderwijs en van de Vlor.

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs