Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Impuls

Kostprijs Begeleidingstraject: vzw Impuls is vrijgesteld van BTW (artikel 44).

Eerste  intake- en afstemmingsgesprek met directieinbegrepen
Begeleiding Coaching - teamproces
 • Sessies van 4 uur (of minder)
 • Sessies van 6 uur
€ 650,00/sessie
€ 950,00/sessie
Begeleiding Coaching – individueel
 • Sessie van 2 uur (of minder)
€ 250,00/sessie
Bemiddelingsgesprek
 • Sessie van 3 uur (of minder)
€ 450,00/sessie
Inhoudelijke voorbereiding, opvolging en eventuele tussentijdse bijsturingen met directie à rato van€ 150,00 per gesprek
Evaluatiegesprekinbegrepen

Onkosten

Verplaatsingen
 • Verplaatsing vanuit Aarschot
€ 0,40/km
Locatie en catering tijdens de teamworkshop worden voorzien door de aanvragende partij. Liefst niet binnen de school zelf en er dient een voldoende ruim lokaal te zijn.
Individuele gesprekken, coachings, bemiddelingsgesprekken vinden plaats in de lokalen van Aarschot.  Indien dit niet mogelijk is wordt de extra verplaatsingstijd (82€/uur) aangerekend.

Achterliggende modellen en visies

 • Oplossingsgericht werken
 • 3P- (product, procedure en proces) model en model van groepsdynamische interacties, overleg en performantie als inspiratie
 • Gedachtengoed van de Verbindende Communicatie (M. Rosenberg)
 • Machtsdriehoek (Anja Van Servellen)
 • Kernkwadranten (D. Offman)
 • Feedback als middel tot dialoog (Impuls)
 • Waarderend werken (AI)

New Balance Womens Shoes

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs