Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Circles for connection

Interventie als externe bemiddelaar

Met veel plezier ga ik in op uw vraag om te interveniëren als externe bemiddelaar bij conflicten binnen scholen in Vlaanderen. Deze conflicten kunnen zeer divers zijn (cfr situaties die ik ter inzage heb gekregen). Bijvoorbeeld:

 • Verstoorde communicatie tussen twee collega’s die nauw moeten samenwerken
 • Moeilijkheden in een team die aan het licht komen na een doorlichting
 • Lang aanslepende conflict waardoor de sfeer verzuurd is
 • Conflicten waar de directeur zelf pogingen tot bemiddeling gedaan heeft zonder veel effect
 • Wantrouwen van een team ten aanzien van de directie
 • Conflicten waar diverse partijen of ‘stakeholders’ bij betrokken zijn, zoals de directeur, team, schoolbestuur, schepen van onderwijs, burgemeester
 • Conflicten die te wijten zijn aan een onveilige sfeer, gebrek aan bereidheid tot verandering, onvoldoende richting en visie in een school, gebrek aan leiderschap, onduidelijke procedures, rollen of taakomschrijvingen

Elk conflict is uniek en vraagt een open mind en een eigen aanpak. Er is daarnaast wel een zeer duidelijk kader dat ik als bemiddelaar zorgvuldig bewaak in relatie met de opdrachtgever, doorverwijzer en conflictpartijen:

 • Vertrouwelijkheid: de inhoud van de bemiddeling is vertrouwelijk -de betrokkenen én de bemiddelaar verbinden zich er toe om alles wat besproken wordt tijdens de bemiddeling binnenskamers te houden - de bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim
 • Verantwoordelijkheid: de betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar en kiezen van oplossingen - ze worden ondersteund om in hun kracht te komen zodat ze zelf - binnen vooraf bepaalde marges - kunnen beslissen over toekomstige manieren van samenwerken
 • Vrijwilligheid: de betrokkenen engageren zich om het bemiddelingsproces een kans te geven - deelname is vrijwillig maar niét vrijblijvend

Dit betekent dat ik niet inhoudelijk kan terugkoppelen aan de directie van een school, aan de leidinggevende of aan de begeleidingsdienst. Wat wél gerapporteerd wordt zijn concrete resultaten waar alle betrokken partijen achter staan, zoals een afsprakenlijst met opvolgingsafspraken, zodat de school en/of de begeleidingsdienst de follow-up kan verzekeren (op papier).

Als bemiddelaar volg ik een gestructureerd proces en begeleid de betrokkenen doorheen een aantal fasen.

Een bemiddeling kan eventueel starten met aparte gesprekken met alle betrokkenen (intake), bijvoorbeeld wanneer mensen eerst willen ventileren, vertrouwd willen raken met bemiddeling of met de bemiddelaar, of wanneer ze zich willen voorbereiden op het bemiddelingsgesprek. Het is hierbij van belang dat deze intake met alle betrokken partijen gebeurt om het noodzakelijke evenwicht te bewaren (bv even lang, zelfde vragen). Dit kost echter tijd (en geld) en gebeurt alleen wanneer het echt nodig is.

Als professionele bemiddelaar stel ik me 'meerzijdig partijdig' op.

Dit betekent...

 • Ik heb geen belang bij het conflict of de oplossing ervan en kan me dus onafhankelijk en autonoom bewegen
 • ik verbind me met alle betrokken partijen zonder echter partijdig te worden
 • ook zorg ik ervoor dat alle belangen - ook die van de niet aanwezige partijen ­ meegenomen worden tijdens de gesprekken (bv een ander team, de directie, de leerlingen)
 • ik faciliteer de gesprekken zodat de partijen de ruimte en veiligheid hebben om het conflict op tafel te brengen en uit te praten

Een bemiddelaar kan helaas geen garantie op een positieve afloop bieden. Uiteraard gaat de bemiddelaar wél een inspanningsverbintenis aan.

De duur van een bemiddeling moet ingeschat worden. Over het algemeen zijn 2 à 3 bemiddelingsgesprekken voor interpersoonlijke conflicten en 1 à 2 dagen voor groepsconflicten voldoende om het tij te keren.

De stap naar bemiddeling zetten is moedig. Soms is een conflict al te ver geëscaleerd, zodat het mensen niet meer lukt om de relatie te herstellen en samen tot nieuwe afspraken te komen. In dat geval zijn er andere maatregelen nodig, zoals een herverdeling van taken, iemand overplaatsen, individuele coaching, het werk op een andere manier organiseren.

Het resultaat van een bemiddeling kan ook zijn dat de betrokkenen niet langer willen/kunnen samenwerken en hun professionele relatie op een constructieve manier willen beëindigen. Zelfs dit kan een 'gelukte' bemiddeling zijn!

Een belangrijke voorwaarde voor bemiddeling is dat een conflict niet te ver geëscaleerd mag zijn.
Hoe sneller de interventie, hoe beter!

Organisatorisch en financieel

Bij een interventie als externe bemiddelaar, worden de concrete en financiële afspraken gemaakt met de school in kwestie.

Het honorarium bedraagt in principe 550,00 €/dagdeel. Dit is exclusief 21% btw en vervoerskosten (0,40 €/km vanuit Leuven).

We maken steeds een voorstel met totaalbudget, zodat hier duidelijke afspraken over zijn voor de start. Ik streef naar een optimale investering door bijvoorbeeld geen onnodige intakegesprekken te voorzien.

Adidas

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs