Met het beleid Sociaal Economische Status of het beleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK-beleid) wil de overheid alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Scholen krijgen extra omkadering en werkingsmiddelen op basis van de socio-economische status van de leerlingen.

Krijg zicht op je gelijke-onderwijskansenbeleid

Het Rad voor Kansenbevordering helpt je als school- en academieteam een kwalitatieve analyse te maken van het huidige (kans)armoedebeleid of gelijke-onderwijskansenbeleid. Met de reflectievragen krijg je vanuit meerdere invalshoeken zicht op de groeikansen.

Lees verder

Overzicht gekleurde middelen

Sinds schooljaar 2021-2022 is het deel van de werkingsmiddelen, gebaseerd op leerlingenkenmerken, gekleurd. Scholen moeten die middelen verplicht aanwenden in het kader van het gelijke-onderwijskansenbeleid van de school.

Lees verder

Leidraad voor het gelijke-onderwijskansenbeleid in het buitengewoon onderwijs

Met deze leidraad reiken we handvatten aan om de voorbereiding op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle GOK-werking te kunnen aanvatten en kwaliteitsvol uit te rollen.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina