Kansrijk oriënteren is het proces binnen de leerloopbaanbegeleiding van elke jongere, waarbij men talenten en interesses van leerlingen in kaart brengt. Daarnaast stelt het schoolteam vast welke kennis en vaardigheden de leerling heeft verworven. ​Het resultaat van dit proces is een helder geformuleerde beslissing of een transparant studieadvies dat zoveel mogelijk kansen op succes genereert.

Miniwijzers bieden ondersteuning bij zorggesprekken

Het decreet basisonderwijs stelt dat elke school voor regulier onderwijs de verschillende fasen van het zorgcontinuüm moet doorlopen hebben bij de overgang van een leerling naar het buitengewoon onderwijs. Onze miniwijzers bieden ondersteuning bij de zorgzame gesprekken over deze overgang. De miniwijzers, opgesteld per leergebied, reiken pedagogisch-didactische suggesties aan voor iedere fase van het zorgcontinuüm. Deze suggesties zijn gebaseerd op inzichten uit de praktijk, de literatuur en onderwijsonderzoek.

Lees verder

Zittenblijven in het basisonderwijs

In Vlaanderen is zittenblijven één van de opties wanneer een leerling op het einde van het schooljaar onvoldoende beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat zittenblijven niet altijd effectief is, maar afschaffen is ook niet zinvol. Omwille van wat wetenschappelijk onderzoek aangeeft en de mindshift naar meer leerlinggericht onderwijs, is het wenselijk om voor iedere leerling die onvoldoende behaalt de optie zittenblijven kritisch te bekijken en na te gaan of er geen andere aanpak is die meer geschikt is.

Lees verder

Scharniermomenten en kansrijke overgangen doorheen de onderwijsloopbaan

Gedurende de hele onderwijsloopbaan wordt er van kinderen en jongeren verwacht dat ze kiezen. Hoe begeleid je leerlingen op deze scharniermomenten of bij hun studiekeuze? Hoe maak je de overstap gemakkelijker? Op deze pagina willen we jou daarmee helpen. 

Lees verder

Krachtlijnen voor een warme overdracht

Deze twaalf krachtlijnen inspireren schoolteams om een krachtig beleid rond warme overdracht op te zetten. Een warme overdracht houdt het delen van kennis en informatie in functie van schakelmomenten tijdens de onderwijsloopbaan in. Als school werk je hiermee aan verschillende kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina