Leerlingengegevens overdragen bij schoolverandering en schakelmomenten

Het decreet rechtspositie leerlingen bepaalt dat scholen sinds 1 september 2014 leerlingengegevens aan elkaar moeten doorgeven. De regelgeving geeft echter geen gedetailleerde lijst van welke gegevens doorgegeven moeten worden. OVSG ontwikkelde een kijkwijzer leerlingendossier en fiche overlegstructuur en rollen om scholen te ondersteunen bij de overdracht van leerlingengegevens.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina