Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

10/6 Jaarverslag 2019: wat doen wij voor u?

Schooljaar 2018-2019 was voor OVSG het jaar van de verhuizing naar Huis Madou, het jaar waarin nieuwe schepenen en een nieuw bestuur van start gingen en het jaar waarin we een Memorandum samenstelden voor de nieuwe Vlaamse regering. Welke thema’s stonden centraal voor onze pedagogische begeleiding, in de nascholing, bij de belangenbehartiging en welke juridische vragen kwamen op ons af? Lees het in dit jaarverslag.

05/6 Vijandige overnames hebben geen plaats in het onderwijs

Vorige week besliste de gemeenteraad van Wommelgem om twee bloeiende basisscholen over te hevelen naar het GO! vanaf 1 september. Een traditie van 150 jaar gemeentelijk onderwijs werd verkwanseld in amper tien dagen tijd, en dat in volle coronacrisis. Directie, team en ouders protesteerden luid en duidelijk. Maar de deal werd toch gesloten, ten koste van de onderwijsvrijheid van ouders en leerlingen. De case van Wommelgem roept vragen op.

04/6 Hoe leraars inschakelen in je zomerschool

Als een lokaal bestuur een zomerschool inricht, wil het graag een beroep doen op de eigen deskundige leraars. De overheid gaf nog geen duidelijkheid over hoe dit best georganiseerd wordt. Op welke manieren kan je dit oplossen?

04/6 Mindmappen met kleuters

Op 3 juni organiseerde de dienst vorming van OVSG een gratis webinar over mindmappen met kleuters. Collega’s Trui Dierick en Joeri Sterckx, experten in het kleuteronderwijs, lieten de 67 deelnemers proeven van alle aspecten hiervan en ze toonden de meerwaarde van deze werkvorm voor de kleuterklas.

28/5 Soepelere herstart voor de lagere scholen

Gisterenavond maakte minister Weyts bekend dat de opstart van de lagere scholen soepeler kan verlopen: er is geen verplichting meer om in de klas voor elke leerling 4m² te voorzien en elke klas wordt een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Deze aanpassing komt er na de terechte vraag van besturen en scholen.

22/5 Kleuters en lagereschoolkinderen opnieuw naar school vanaf 2 juni

Vandaag heeft de onderwijssector in overleg met GEES de herstart in de scholen sinds 15 mei geëvalueerd. Deze evaluatie, de positieve ervaringen in de scholen, de adviezen van experten en de vraag van de samenleving zetten ons ertoe aan om een volgende stap te zetten in de heropening van onze scholen ten vroegste op 2 juni.

20/5 Pedagogische begeleiding ondersteunt aanvraag zomerschool

Om leerachterstand door de coronacrisis te voorkomen, lanceert de Vlaamse regering een oproep naar scholen en lokale besturen om zomerscholen te organiseren. Zowel lokale besturen als scholen kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in samenwerking met andere partners. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt scholen bij het invullen van de projectaanvraag.

18/5 Succesvolle herstart voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De lessen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn overal succesvol heropgestart. Kinderen uit het eerste , tweede en zesde leerjaar gingen van start, al komen deze kinderen niet overal op dezelfde dag naar school. In de secundaire scholen zijn het zesde en zevende jaar terug welkom op school.

12/5 Witte rook voor academies

Vanaf 25 mei kunnen academies gedeeltelijk heropstarten in drie fasen. In eerste instantie kunnen leerlingen die zich voorbereiden op Hoger Kunstonderwijs terug naar de academie voor een 1 op 1-les voor die vakken waarvoor contactonderwijs essentieel is. Leerlingen Beeldende en Audiovisuele kunsten zullen vanaf 25 mei op afspraak materiaal kunnen ophalen.

08/5 Toelichting bij nieuwe draaiboek heropstart

Het webinar dat vorige week niet kon doorgaan door de recente wijzigingen aan het draaiboek preventie, zal uiteindelijk maandag doorgaan. Anthony Kets, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming van het departement onderwijs en verantwoordelijke voor het draaiboek, geeft daar een antwoord op al jouw vragen. De meest recente draaiboeken voor de heropstart vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs