Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

30/11 OVSG engageert zich voor het klimaat

Morgen vindt in Gent de Vlaamse Klimaattop plaats. Ook OVSG doet zijn duit in het zakje en zal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs enkele engagementen aangaan. De Vlaamse Gemeenschap maakt de komende jaren een afzonderlijk subsidiebudget vrij voor CO2-reducerende investeringen. Binnen dit budget zal OVSG actief de inrichtende besturen van het deeltijds kunstonderwijs – een onderwijsniveau dat nooit eerder infrastructuursubsidies kreeg toegekend – informeren en ondersteunen bij het opmaken van subsidiedossiers. Het thema klimaat krijgt sowieso een plaats binnen de reguliere werking van onze begeleidingsdienst. Afhankelijk van de middelen die we ter beschikking krijgen, zullen we bijkomende ondersteunende initiatieven opzetten.

28/11 Scholen en bedrijfswereld gaan voor gezonde dranken en tussendoortjes

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de onderwijsverstrekkers – waaronder OVSG – en de sector van de voedingsindustrie ondertekenden een engagement om tot een gezonder dranken- en tussendoortjesaanbod op school te komen. Dat zal stapsgewijs verlopen. De school is een plek waar we jongeren kunnen stimuleren en motiveren om gezonde keuzes te maken. Dat willen we graag ondersteunen. 

25/11 Gelijke instapleeftijd in het dko, een goede zaak!

Minister van Onderwijs Hilde Crevits liet gisteren weten dat er een nieuwe regelgeving in de maak is voor het deeltijds kunstonderwijs. De instapleeftijd zal voor alle richtingen in het dko naar zes jaar gebracht worden. Op dit moment kun je op zes jaar wél al naar de academie voor beeldende kunst of dans, maar pas op acht jaar naar de muziek- of woordacademie. OVSG is al lang vragende partij voor een gelijke minimumleeftijd van zes jaar. Het was ook een van de concrete voorstellen in ons memorandum aan de Vlaamse regering. Onderzoek wijst uit dat kinderen best zo jong mogelijk met een muzisch vak beginnen. Dat is cruciaal voor hun ontwikkeling. 

16/11 Het KSO komt uit de kast

Om het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) bekender te maken hebben de 13 Vlaamse kunstscholen op 9 november een Dag van het KSO georganiseerd. In acht grote steden gingen de leerlingen onder het motto 'KSO uit de kast' de straat op met leuke acties. Die gingen van een miniconcert in een Brussels station tot het portretteren van voorbijgangers in Aalst. De kunstscholen wilden met de actie tonen dat een kunstopleiding een volwaardige vorming is die meer aandacht verdient. Zo wijzen ze erop dat het welbevinden bij kunstleerlingen volgens de Onderwijsspiegel 2016 hoger ligt dan bij alle andere middelbareschoolgangers. ​De kick-off van deze dag vond plaats in de Kunsthumaniora Brussel​ in aanwezigheid van onze algemeen directeur Patriek Delbaere en de andere nethoofden.​

12/10 Stedelijk en gemeentelijk onderwijs kiest voor actief pluralisme

Op 12 oktober kwamen 130 schoolbestuurders en directeurs naar de KVS in Brussel voor een colloquium over neutraliteit en actief pluralisme. Voorzitter Katrien Schryvers lichtte de krachtlijnen van de beginselverklaring neutraliteit toe. In een panelgesprek met bestuurders Katrien Schryvers, Jo De Ro, Elke Decruynaere en Kathleen Krekels vroegen we hoe je als schoolbestuur neutraliteit uitdraagt en wat dat betekent voor de praktijk. In heel wat steden of gemeenten wordt nu al gewerkt aan verbondenheid en wordt diversiteit als een meerwaarde gezien. Toch blijft de maatschappij evolueren en om kinderen daarin ‘groot’ te maken, moeten we ook als onderwijs mee groeien. We beluisterden de inspirerende praktijkverhalen van een landelijke school - GBS ’t Blokje in Wuustwezel - en van een stedelijke school - Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens in Antwerpen. In het panelgesprek hoorden we dat leerkrachten ondersteuning vragen bij een aantal nieuwe aspecten van hun job. Pedagogisch directeur Geertrui De Ruytter stelde het begeleidingsaanbod voor dat we al hebben en voort uitbouwen. Patriek Delbaere concludeerde dat we aan het begin van een proces staan. De handtekeningen onder de neutraliteitsverklaring zijn gezet, het engagement voor actief pluralisme wordt aangegaan … we maken er voort werk van! En waar we met z’n allen naar toe willen? Naar zo’n openbare school.  

05/10 Dag van de leerkracht: bedankt!

Vandaag is het dag van de leerkracht. Bedankt aan alle scholen en teams die elke dag het beste geven van zichzelf! Want de toekomst begint in de klas. Eigenlijk wilden we al onze 802 scholen, centra en academies persoonlijk in de bloemetjes zetten vandaag, maar we kozen er eentje uit. Onze algemeen directeur Patriek Delbaere trakteerde het team van GBS De Regenboog in Elewijt op een ontbijt.​​

23/9 Stedelijk en gemeentelijk onderwijs groeit

Begin september tellen we in het stedelijk en gemeentelijk basis- en secundair onderwijs 177 717 leerlingen. Dat zijn er 1123 méér dan vorig jaar. Een mooie stijging. Meer cijfers lees je in het persbericht.

20/9 Gemeenschappelijk referentiekader Onderwijskwaliteit gelanceerd

Op 20 september engageerden OVSG en de andere onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie en minister van Onderwijs Hilde Crevits zich om het referentiekader Onderwijskwaliteit mee uit te dragen. Het afgelopen schooljaar hebben ze hier samen hard aan gewerkt. Scholen, academies, centra voor volwassenenonderwijs krijgen hiermee een kader om na te denken over wat onderwijskwaliteit is, dat uit te werken in hun pedagogisch project en waar te maken in de praktijk. Pedagogische begeleiding en inspectie hanteren hetzelfde kader, de pedagogische begeleiding om scholen te ondersteunen en de inspectie als toezichthouder. Dat brengt duidelijkheid voor al wie zich inzet voor kwaliteitsvol onderwijs. Nu het gemeenschappelijke kader vastligt, kunnen het onderwijsveld, de pedagogische begeleiding en de inspectie ermee aan de slag.De volledige tekst vind je hier.

13/9 Appreciatie voor OVSG-inspiratiedagen

Onze eerste inspiratiedag in Zwijndrecht was een succes. Het was eerder terrasjes- dan theaterweer, maar de aanwezigen hadden geen spijt dat ze gekomen waren voor de infobeurs en de voorstelling van Frederik Imbo. ‘Ongelooflijk inspirerend’ en ‘het missen van de zon echt wel waard’ waren enkele reacties. Bekijk de sfeerbeelden en schrijf je nog in voor Geel, De Pinte of Wemmel! Enkele sfeerbeelden zie je hier.

09/9 Infosessies over schoolraad in oktober - Schrijf je in!

OVSG organiseert samen met KOOGO vijf provinciale infosessies over de schoolraad, die in 2017 herverkozen wordt. Wat is de rol van ouders? Wat is het belang van de ouderraad hierbij? Schrijf je nu in!

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs