Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

20/4 Ouderbevraging bevestigt belang van levensbeschouwing en burgerschap op school

Op een studiedag in Nederland (Helmond) stellen KOOGO, koepel van ouderverenigingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs en de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap VOO, vandaag de resultaten voor van een bevraging bij ouders over levensbeschouwing, burgerschap en diversiteit op school. Uit de grote respons (1847 ouders) blijkt dat deze thema’s leven bij Vlaamse ouders. Niet eerder werd op zo’n schaal de mening van ouders over deze actuele thema’s gevraagd. Dat levert een interessante bijdrage aan het publieke debat naar aanleiding van de vernieuwing van de eindtermen. Wat leidt Onderwijskoepel OVSG hieruit af? Lees onze reactie in het persbericht. De informatie van KOOGO over de bevraging bij de ouders is te vinden op www.koogo.be.

19/4 Nog tot 30 april: stuur je praktische proef OVSG-toets naar het FOMU Antwerpen

Voor de praktische proef bij de OVSG-toets gaan kinderen bewegend beeld maken. Het Fotomuseum van Antwerpen geeft deelnemende scholen de kans om het resultaat van hun werk te tonen aan een breed publiek. Nog tot 30 april kun je je praktische proef insturen voor een wedstrijd van het FOMU. Je hoeft enkel een aantal foto’s of een filmpje te maken om deel te nemen. Vanaf 23 mei zal het Fotomuseum de beste werken tentoon stellen. Een niet te missen kans!

16/4 Veel samenwerking met welzijn, maar nog geen sprake van echt partnerschap

De begeleiding die het CLB biedt aan leerlingen wordt jaar na jaar intensiever. Daarbij doen steeds meer van deze leerlingen een beroep op de draaischijffunctie van het CLB zoals blijkt uit de jaarcijfers van het schooljaar 2016 – 2017. Het jaarverslag toont bovendien heel wat uitdagingen aan voor de leerlingenbegeleiding in het algemeen, waarvan de hervorming op 1 september 2018 van start zal gaan.

29/3 Onderwijspartners ondertekenen cao voor onderwijs

Op 23 maart ondertekenden de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers van Onderwijs en van Financiën, alle vakorganisaties, de onderwijskoepels en het GO! een nieuwe cao voor het onderwijs. In het editoriaal van het maartnummer van Imago gaat Patriek Delbaere in op wat de cao in petto heeft voor leraren en wat besturen en directies nog verwachten voor de toekomst.

15/3 Duaal leren: een volwaardig en flexibel traject

Op een studievoormiddag in samenwerking met VLEVA op 14 maart luisterden zo’n 130 aanwezigen naar experten uit Denemarken, Duitsland en Oostenrijk over hoe zij werken en leren combineren in hun onderwijssystemen. Deze landen hebben een historische voorsprong. Wat kan Vlaanderen daaruit leren? Het belang van een goede samenwerking tussen school en bedrijf en de cruciale rol van werkgeversorganisaties, de flexibele trajecten die nog alle mogelijkheden open laten, de kwaliteitsbewaking, de financiële input van bedrijf en onderwijs … Alle thema’s kwamen aan bod tijdens de duopresentaties en het panelgesprek.

05/3 Kamperen of niet kamperen, dat is niet de vraag

Minister van Onderwijs Hilde Crevits kondigt aan dat vanaf volgend schooljaar overal zal worden gewerkt met een digitaal aanmeldingsregister, zoals dat nu al in veel steden gebeurt. Kamperen voor de schoolpoort zal dan definitief tot het verleden behoren. Of niet? In een opiniestuk in De Standaard wijst Patriek Delbaere op een onderliggende oorzaak: verouderde parameters worden gehanteerd om de nodige investeringen in scholenbouw te berekenen.

15/2 De openbare school verbindt

Op 20 april is er in Helmond (Nederland) een expertmeeting over openbaar onderwijs in Nederland en Vlaanderen, georganiseerd door VOS/ABB en OVSG. Ook de ouderkoepels VOO en KOOGO werken mee aan het programma. Hoe kan het openbaar onderwijs op basis van actief pluralisme bijdragen aan ontmoeting en dialoog in een diverse maatschappij? Welke rol hebben burgerschaps- en levensbeschouwelijke vorming hierin? Verschillende sprekers behandelen dit thema en je kunt in de namiddag deelnemen aan workshops. In de workshops komen voor Vlaanderen Het Prisma in Gent, de eerste kinderrechtenschool, en de ouders van de Jenaplanschool in Mortsel, aan het woord. Deelname is gratis, schrijf je hier in.

05/2 Stedelijk en gemeentelijk onderwijs benut diversiteit als meerwaarde

Aan de slag met diversiteit, ‘work in progress’ Het Interfederaal Gelijkekansencentrum publiceert de diversiteitsbarometer onderwijs. Voor OVSG, Onderwijskoepel van stedelijk en gemeentelijk openbaar onderwijs, is de brede diversiteit van onze maatschappij een feit dat we erkennen en respecteren. Daarbij vertrekken stedelijke en gemeentelijke scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit voor het onderwijs biedt. Ze gaan voor actief pluralisme waarbij verschillende levensbeschouwingen en overtuigingen een kritische dialoog met elkaar aangaan. Ze willen maatschappelijke inclusie in de brede betekenis ten volle waarmaken.

02/2 Geslaagd congres Schoolbesturen in Mechelen

30/1 Inschrijvingen in academies blijven stijgen

Zaterdag 3 februari is het Dag van de Academies, een feestelijke open dag waarop leraren en leerlingen tonen wat leeft in hun academies. Speciaal voor deze editie schreef Maud Vanhauwaert een gedicht dat zaterdag aan de gevels zal worden onthuld. Zo’n 90% van de academies voor deeltijds kunstonderwijs wordt bestuurd door steden en gemeenten. In dit persbericht brengt OVSG een aantal feiten en cijfers over het deeltijds kunstonderwijs samen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs