Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

21/6 OVSG jaarverslag 19-20 staat online

Schooljaar 2019-2020 begon voor OVSG met een nieuw bestuur en een nieuwe minister van onderwijs en evolueerde naar een schooljaar waarin corona alles door elkaar zou schudden. De online module van het jaarverslag 2019-2020 gidst de lezer in vogelvlucht via korte stukjes, cijfers en beelden door dit turbulente jaar.

07/6 Digitale OVSG-toets opent nieuwe mogelijkheden

Vanaf vandaag leggen 28 000 leerlingen uit het zesde leerjaar de OVSG-toets af. Na het eerste coronaschooljaar 2020 waarin het aantal deelnemers gedaald was, telt de OVSG-toets dit jaar opnieuw een stijgend aantal deelnemende scholen: 932 scholen versus 919 in 2019. Ondertussen kiest ook meer dan de helft (530 scholen) voor digitale deelname. Het thema van de toets is Toen mijn ouders in de zesde klas zaten. In de onderzoeksfocus zit lezen: onze pedagogische begeleidingsdienst analyseert de cijfers voor Nederlands en Frans lezen.

27/5 Webinar: Kind zoekt school - capaciteitsbeleid in het gemeentelijk onderwijs

Kreunt het onderwijs in jouw gemeente onder de capaciteitsdruk? Als lokaal bestuur sta je op de eerste rij. De Vlaamse Gemeenschap rekent op het lokale bestuur om ter plaatse het capaciteitsbeleid te regisseren. Ook als inrichter wil je het goede voorbeeld geven. Op donderdag 3 juni zetten OVSG en Belfius alle aspecten van capaciteitsuitbreiding op een rij. Je verneemt ook welke infrastructuursubsidies je hiervoor kunt ontvangen. Dit webinar is gratis.

21/5 Veerkrachtig aan de slag met leervertraging

Hoe moet het verder na corona? Wat kunnen we als school doen en zijn er specifieke verwachtingen?   De pedagogische taskforce leervertraging en welbevinden die bestaat uit wetenschappers, de scholierenkoepel, de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten, leverde een helder rapport op. De pedagogische begeleiding basisonderwijs vat dit advies samen op maat van het basisonderwijs en verrijkt het met concrete voorstellen, zowel voor het beleid van de school als voor de leraar in de klas. Zo ondersteunen we scholen concreet om dit en volgend schooljaar veerkrachtig aan de slag te gaan met leervertraging. Beleid: veerkrachtig aan de slag met leervertragingTips voor leraren: veerkrachtig aan de slag met leervertraging

20/5 Investeringsgolf van 1 miljard euro via DBFM-programma’s

De Vlaamse Regering plant met de DBFM-programma’s Scholen van Vlaanderen deze legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro. Deze nieuwe investering bouwt verder op eerdere DBFM-ervaringen en wenst de inrichtende machten maximaal te ontzorgen. Dit nieuwe DBFM-programma mikt op nieuwbouwprojecten. 

19/5 Coronamaatregelen in dko verfijnd

De overheid verfijnde onlangs de coronamaatregelen voor het dko wat betreft de buitenactiviteiten. Vanaf 24 mei 2021 worden ook de maatregelen indoor versoepeld. Nu er in de brede maatschappij tal van versoepelingen aan de gang zijn, kreeg geen enkele directeur het nog uitgelegd aan leerlingen en ouders waarom de academies zoveel strenger werden behandeld. OVSG en de directeurenverenigingen uit het DKO zetten druk op de ketel, met succes. Zo mogen leerlingen die naar de academie komen daarnaast ook naar de jeugdbeweging of sportclub gaan. Bij binnenactiviteiten blijft er een onderscheid tussen statische en dynamische activiteiten. Ook bij de organisatie van de examens zijn er enkele aanpassingen.

29/4 Vertrouwensband tussen school en pedagogische begeleiding is basis voor kwaliteitsvol onderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG stelt vandaag haar jaarverslag 2019-2020 voor in het Vlaams parlement. Een jaar als geen ander, waarin de coronacrisis ons dwong in snel tempo te schakelen. Met succes, want de appreciatie voor onze begeleiding is gegroeid. De sterke vertrouwensrelatie tussen de school en de pedagogisch begeleiding is een stevige basis om ook in de toekomst duurzaam aan onderwijskwaliteit te werken.

22/4 Europees perspectief op lerarentekort tijdens OVSG-VLEVA webinar

Het lerarentekort is geen Vlaams maar een Europees probleem. Dat was de insteek van een webinar georganiseerd door OVSG en VLEVA met deelnemers uit verschillende Europese landen. Na een introductie van Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, maakten de deelnemers kennis met het Eurydice rapport, waarin de lerarenloopbaan in Europa bestudeerd wordt, en de verschillende initiatieven van de Europese Unie voor de professionalisering van leerkrachten. Inspirerende voorbeelden van oplossingen kwamen uit Antwerpen, Ierland en Zweden.

12/4 OVSG pleit voor realiteitszin en ambitie bij heropening scholen

In overleg met de virologen besliste het onderwijsveld dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs terug volledig mogen starten. OVSG is tevreden en hoopt op verdere versoepelingen in de toekomst zodat ook voor de tweede en derde graad secundair onderwijs de school zo snel mogelijk terug opent.

07/4 OVSG focust op ondersteuning van secundaire scholen bij modernisering

De nieuwe wending in het debat over de eindtermen secundair  - ook het GO! stapt naar het Grondwettelijk hof - roept opnieuw vragen op bij besturen en scholen over de start van volgend schooljaar. Nochtans is het belangrijk dat scholen duidelijkheid krijgen. OVSG heeft altijd gepleit voor redelijkheid. Tijdens het overleg gingen we, in het belang van onze scholen en leerlingen, steeds op zoek naar het hoogst bereikbare compromis. Het decreet is gestemd en we voeren dit uit, binnen het pedagogisch project van onze scholen. Bij een escalatie van het conflict hebben onze scholen geen baat. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs