Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunde SBS De Boomhut om effectiever te gaan lesgeven. Mét resultaat.
De OVSG-toets toont dat ook aan: ‘Dat een uurtje extra rekenen en taal rendeert weten we uit de OVSG-toetsen van juni 2021’. Een artikel uit Klasse van 22 maart 2022.

Bekijk de vorming Effectief Lesgeven in Diversiteit!

 

16/12 Tevredenheid over pedagogische begeleiding neemt toe na corona

Zijn de pedagogisch begeleiders van OVSG goede coaches? Deze en nog veel meer kwaliteitsvragen legden we in april 2019 voor aan 822 directies van onze scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Met de resultaten gingen we aan de slag. Anderhalf jaar en een coronacrisis later blijkt dat de tevredenheid is toegenomen. 

08/12 TIMSS-resultaten tonen nood aan goesting bij leerlingen en sterke leerkrachten

Zowel voor wiskunde als wetenschappen gaan we er in Vlaanderen op achteruit. Dat blijkt uit TIMSS, een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de jaar secundair onderwijs. Helemaal verrassend is dit nieuws niet voor OVSG.

23/11 Academies vragen vertrouwen om veilig onderwijs te organiseren

OVSG vraagt de Vlaamse regering om de strenge coronamaatregelen voor het DKO te herbekijken. Dat komt op de agenda van het corona-overleg van 24 november. We vragen dat het DKO gelijkwaardig behandeld wordt als de andere onderwijsniveaus. 

19/11 Kansrijk oriënteren en faire evaluatie, ook in coronatijden

Nu de kerstexamens in aantocht zijn, worden afspraken gemaakt om die veilig te laten verlopen. Schooldirect stuurde daarover aanbevelingen uit. Die gaan vooral over praktische afspraken, maar niet over de didactische aanpak. Stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de pedagogische begeleiding van OVSG pleiten, net zoals de vorige schooljaren, voor een faire evaluatie en kansrijk oriënteren.

12/11 Academies bezorgd over nieuwe maatregelen

Op het laatste corona-overleg werd afgesproken dat de academies voor DKO in een nog strengere formule dan code rood starten na de herfstvakantie. Leerlingen jonger dan 12 zijn nog welkom in de academie, maar al wie ouder is dan 12, moet ofwel afstandsonderwijs volgen, ofwel 1-op-1-les krijgen. De druk van de virologen om hiervoor te kiezen om de pandemie verder onder controle te krijgen was en is groot. Toch maken de academies zich terecht zorgen en wijzen ze ook op de veilige manier van werken die ze nu al hanteren. OVSG stelt alles in het werk om de overheid te informeren en te overtuigen van de veilige aanpak in het DKO. Er komt een tussentijdse evaluatie, een kans om meer contactonderwijs te bieden vanaf 1 december. Om de komende weken afstandsonderwijs te geven, ondersteunt de pedagogische begeleiding de academies via het platform e-leren.

29/10 Master basisonderwijs versterkt het hele schoolteam

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement kwam vandaag het thema ‘kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten’ aan bod. OVSG pleitte hier voor de invoering van een master basisonderwijs, permanente professionalisering en een instapprogrogramma voor beginnende leraars. Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG nam het woord geflankeerd door Bruno Sagaert, directeur koepelwerking.

20/10 Wat betekent code oranje voor werking OVSG?

De nieuwe richtlijnen voor corona hebben ook gevolgen voor de werking van de pedagogische begeleiding, vorming en dienstverlening van OVSG. Lees meer

14/10 Discussie over eindtermen SO tweede en derde graad

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trok gisteren aan de noodrem over de eindtermen secundair. Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG reageert: “OVSG heeft altijd, ook in moeilijke omstandigheden, constructief meegewerkt aan het proces van de modernisering van het secundair. De ambities bij de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad zijn steeds hoog geformuleerd. Ook onze directies hebben twijfels bij de haalbaarheid ervan in de onderwijstijd die ze ter beschikking hebben. Scholen moeten nog voldoende vrije ruimte krijgen om hun eigenheid te bewaren. In verschillende VLOR-adviezen hebben we daarop al gewezen.”

13/10 Vanaf volgend schooljaar Defensie en Veiligheid in secundair onderwijs

Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs de nieuwe opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ volgen. Dat is OVSG overeen gekomen met de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, de federale ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie en de vertegenwoordigers van de andere onderwijsverstrekkers. De nieuwe opleiding zal een opstapje zijn richting veiligheidsberoepen bij Defensie, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen of de politie.

05/10 Bedankt!

Op deze Dag van de Leraar willen we graag de 23 300 leerkrachten bedanken, die elke dag het beste van zichzelf geven in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Samen schrijven we een sterk lokaal onderwijsverhaal!

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs