Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

05/10 Dag van de leraar!

Bedankt aan alle leraren die het beste geven van zichzelf voor de ca. 392 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We kunnen niet alle teams verwennen, en daarom werd het symbolisch het jonge en dynamische team van de Parkschool in Heverlee. Directeur Patriek Delbaere trakteerde met een ontbijt. Dit team zet zich in voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hoe verloopt deze dag bij jullie? Stuur ons een foto via onze facebook-pagina of naar communicatie@ovsg.be.

20/9 Tijdbestedingsonderzoek is objectieve basis voor verdere besprekingen

Het onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in basis- en secundair onderwijs (VUB) brengt helder in beeld hoe veel uren leraren werken, in welke context en wat hun taken zijn. Voor OVSG vormt dit een objectieve basis voor verdere onderhandelingen over het loopbaandebat. Excellente leraren aantrekken en behouden blijft de uitdaging. Die hebben we nodig voor kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst.

18/9 180 070 leerlingen gestart in stedelijke of gemeentelijke school

Opnieuw – net zoals vorig jaar – zijn we bij de start van dit schooljaar met zo’n 1000 leerlingen méér. De cijfers van de eerste tellingen in basis- en secundair onderwijs lees je in dit persbericht.

14/9 Ruim aanbod van begeleiding en vorming over lezen in basisonderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG laat lezen niet los. De taalbegeleiders basisonderwijs organiseren netwerksessies begrijpend luisteren en begrijpend lezen voor kleuterleraren en leraren tweede graad basis- en buitengewoon basisonderwijs. Tijdens de netwerken wordt de aanpak van begrijpend luisteren en lezen in de school onderzocht en zo nodig geoptimaliseerd. De componenten van ontluikende geletterdheid en de 8 krachtlijnen - time, texts, teach, talk, tasks, test, teacher, team – worden hierbij als leidraad gehanteerd. Interesse? Neem contact op je regio-adviseur. Ook in het nascholingsaanbod voor basisonderwijs zit een waaier aan vormingen over Nederlands en specifiek over lezen.

03/9 Goede start!

Vandaag trekken zo'n 185 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk basis- en secundair onderwijs naar school. Voor het deeltijds kunstonderwijs is deze start bijzonder: de 149 stedelijke en gemeentelijke academies werken vanaf nu volgens het nieuwe decreet DKO met een nieuwe organisatiestructuur, kersverse doelen en soms nieuwe doelgroepen. We wensen alle besturen, directies en teams die enthousiast op pad gaan met onze kinderen, jongeren en volwassenen veel energie en een goede samenwerking.

28/6 Gemiddelden OVSG-toets 2018 verkrijgbaar

Basisscholen die meededen aan de OVSG-toets kunnen hun eigen resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met de gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken. Dit jaar werden bijzonder veel resultaten ingegeven. We tellen 24 000 geregistreerde deelnemers voor de schriftelijke toetsen van juni 2018. Voor de praktische proeven geeft slechts de helft van de deelnemende scholen de resultaten in (ca. 13 000 ingegeven resultaten). Globaal genomen zien we dat de resultaten in de lijn liggen van die van de voorbije jaren. De Toets is dan wel afgelopen, maar het proces van analyseren en reflecteren gaat nu voor de scholen van start.

18/6 OVSG-toets nooit eerder in zo veel scholen

Van 18 tot 20 juni buigen meer dan 22 000 zesdeklassers van 910 Vlaamse scholen zich over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. Het thema is dit jaar ‘Uitvindingen’. Deze eindtoetsen vormen het sluitstuk van een schooljaar lang breed evalueren van praktijkgerichte en theoretische competenties. Want de OVSG-toets – sinds 2017 wetenschappelijk valide - is een echte ‘alle-talenten-toets’.

14/6 Van lokaal naar globaal (en terug)

OVSG hield een algemene vergadering in de KVS in Brussel, waar o.a. het jaarverslag 2017 werd voorgesteld. Koen Timmers, finalist global teacher, leraar in cvo De Verdieping en in de PXL in Hasselt, onderzoeker, auteur en spreker in binnen- en buitenland sprak over innovatie in onderwijs, over zijn internationale projecten rond afstandsleren en klimaatverandering, over hoe een digitale omgeving lerenden en leraars kan verbinden over heel de wereld. Geïnspireerd gingen we daarna verder in gesprek over het memorandum van OVSG voor de volgende Vlaamse regering.

07/6 Gevraagd: voldoende oefentijd voor Frans

Op een studiedag worden de peilingsresultaten bekendgemaakt voor de eindtermen Frans in het basisonderwijs. De pedagogische begeleiding van OVSG geeft nascholing Frans aan leraren basisonderwijs en kan ook de resultaten van de OVSG-toets voor Frans naast die van de peiling leggen. In onze persreactie geven we extra informatie en doen we voorstellen.

04/6 SWITCHEN tussen de vijf rollen die je speelt

OVSG, POV en UGent organiseren samen het nascholingstraject SWITCH dat loopt over twee schooljaren (2018-2019 en 2019-2020). De doelgroep zijn kernteams van ondersteuners op weg naar meer inclusief onderwijs. Lees hier alle info. Nike

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs