Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

25/1 Procedure inschrijvingsrecht is opgeschort

Eind november organiseerde OVSG samen met AGODI een informatieronde over het voorstel van decreet over wijzigingen in het inschrijvingsrecht. Op vrijdag 14 december is echter een belangenconflict ingediend voor het geheel van dit decreet door de Franse gemeenschapscommissie. Dat betekent een opschorting van de procedure tot goedkeuring van 60 dagen, de kerstvakantie werd hierbij niet meegerekend. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, krijg je meer informatie. De stand van zaken vind je hier. Vragen? jur.bao@ovsg.be, jur.so@ovsg.be

17/1 Wat moeten basisscholen weten over modernisering secundair?

Op 1 september 2019 verandert er heel wat in de eerste graad van het secundair onderwijs. Ook basisscholen die leerlingen en ouders ondersteunen bij het maken van een studiekeuze, moeten op de hoogte zijn. Daarom organiseren de begeleiders secundair onderwijs infosessies voor leraren derde graad basisonderwijs van stedelijke en gemeentelijke scholen, eindklassen buitengewoon onderwijs en al wie betrokken is bij de oriëntatie van leerlingen. Ook directies en zorgcoördinatoren zijn welkom. Met o.a. aandacht voor de nieuwe eindtermen SO, nieuwe structuur en inhoud, hoe oriënteren enz. Op 11 februari in Turnhout, 18 februari in Antwerpen, 1 maart in Brugge, 11 maart in Gent, 22 maart in Genk in 28 maart in Diegem.

15/1 Aantal leerlingen in de academies breekt records

Dit schooljaar volgen 199 361 leerlingen les in de academies voor deeltijds kunstonderwijs. Dat is het hoogste aantal ooit en een stijging met 8%. De invoering van het nieuwe decreet ligt ongetwijfeld aan de basis. Dat maakt het mogelijk dat zesjarigen nu ook kunnen starten met muziek en woordkunst-drama of domeinoverschrijdende initiatie. 30 jaar lang hebben OVSG en de besturen ervoor geijverd om alle zesjarigen te laten starten in de academie. Het is duidelijk dat dit een succes is en meer kansen biedt aan alle kinderen om hun artistieke talenten te ontplooien. Copyright foto De Kunstbrug, Gentbrugge

20/12 Klaar voor een nieuw hoofdstuk?

In 2019 maakt OVSG een frisse start in Huis Madou, samen met VVSG, GSD-V en tal van kleinere partners waaronder ook KOOGO. Ons nieuwe adres is Bischoffsheimlaan 1-8 in 1000 Brussel. We wensen je fijne feesten en een gelukkig nieuw jaar!

19/12 OVSG verhuist naar Huis Madou – even minder bereikbaar

Deze week is OVSG Brussel volop in verhuismodus. Mogelijk kun je ons tijdelijk telefonisch niet goed bereiken. Stuur dan een mailtje naar info@ovsg.be en je wordt snel geholpen. Vanaf volgend jaar ben je welkom in Huis Madou, hart van steden en gemeenten. Fijne feestdagen ondertussen.

06/12 Hoorzittingen over nieuw inschrijvingsrecht

Het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht komt deze week uitvoerig aan bod in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Op twee hoorzittingen komen onderwijsverstrekkers en stakeholders aan het woord. Bruno Sagaert, directeur Koepelwerking van OVSG, gaf in de hoorzitting toelichting bij de stappen vooruit die dit decreet zet om de inschrijvingen te vereenvoudigen. Ook haalde hij knelpunten aan waarvoor nog oplossingen moeten worden gezocht. Lees ook ons standpunt over het belang van een kader voor inschrijvingen voor het lokale bestuur.

21/11 Hoe bereiden stedelijke en gemeentelijke scholen de vernieuwing van het SO voor?

Autonomie voor de school en ondersteuning door de pedagogische begeleiding lopen hierbij samen. Het ontwikkelingswerk gebeurt in co-creatie met de teams zelf. Lees meer over onze aanpak in het persbericht.

08/11 OVSG verhuist naar Huis Madou

Begin 2019 verhuizen OVSG, VVSG en GSD-V naar Huis Madou. Alle drie hebben we onze specifieke expertise, maar onze leden en klanten zijn dezelfde: de lokale besturen en al wie voor hen werkt. Die lokale besturen staan centraal. Onze nieuwe werkplek wordt het ‘hart van steden en gemeenten’. Een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over een van de lokale beleidsdomeinen. Een écht huis van vertrouwen ook: de dienstverlening die je krijgt, of dat nu online is of via een afspraak of vormingsmoment, is kwaliteitsvol en stevig onderbouwd. Huis Madou is strategisch gelegen in Brussel. Je bent er meer dan welkom vanaf volgend jaar. Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

26/10 Lerende netwerken in de kijker

De pedagogische begeleiding secundair van OVSG zet sterk in op ‘lerende netwerken’. Op 16 oktober 2018 vond in Gent een seminarie plaats over dit thema. Een 40-tal pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers wisselden ervaringen uit. Twee lerende netwerken werden plenair gepresenteerd als good practices: GOALL® (Gedeeld onderwijskundig en transformatief leiderschap via leergemeenschappen) en Linpilcare. Lees meer over deze dag.

10/10 Inspiratiedagen kleuteronderwijs: maak tijd voor je thema

In 2019 zijn de inspiratiedagen van OVSG speciaal voor onze kleuterteams. Centrale spreker Janneke Hagenaar heeft het over de kracht van spel als motor van de ontwikkeling van een kind. Na deze introductie kun je kiezen uit een reeks praktijkgerichte workshops gegeven door prof. Alexandra Vermandel (over zindelijkheid), door pedagogisch begeleiders van OVSG (o.a. over muzische vorming en over thema’s met impact) en door kleuterjuffen die zelf komen vertellen over hun praktijk. Lees de inhoud van de workshops en schrijf je in via onze site. Op 11 februari in Vilvoorde, op 19 februari in Roeselare en op 26 februari in Geel, telkens van 9 tot 15 uur.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs