Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

08/9 Sleutelcompetenties doen werken is de opdracht

In een opiniestuk in De Tijd schetst Patriek Delbaere hoe sleutelcompetenties, eindtermen en leerplannen met elkaar verbonden zijn.

01/9 Goede start!

Vandaag trekken zo'n 183 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk leerplichtonderwijs naar school. We wensen alle besturen, directies en schoolteams die gemotiveerd en enthousiast pad gaan met onze kinderen en jongeren veel energie en een goede samenwerking! In Beveren zijn directeur, schoolbestuur, Patriek Delbaere en schepen Claus en de kleuters alvast klaar om minister Crevits te ontvangen in hun nieuwe school!

30/6 D-Day voor de ondersteuningsnetwerken

De laatste weken werd intensief gewerkt aan de opstart van de ondersteuningsnetwerken tegen volgend schooljaar. 30 juni is immers de deadline. Tussen stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen werden zeven netwerken gevormd. Lees hier de actuele stand van zaken …

20/6 Volwassenen proberen OVSG-toets uit

Van 19 tot 21 juni buigen zo’n 21 000 zesdeklassers van 889 scholen zich over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. Terwijl de leerlingen van De Knipoog in Molenbeek geconcentreerd aan de opdrachten werkten, gingen op 20 juni ook enkele beleidsmakers én ouders de uitdaging aan. Zij speelden eerst de rol van leerling door zelf enkele oefeningen van de OVSG-toets te maken en vervolgens die van leraar door met de correctiesleutel aan zelfevaluatie te doen. Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels probeerde de dyslexiesoftware uit die bij de Toets wordt aangeboden. ‘Best confronterend!’, hoorden we als reactie. Voorzitter Katrien Schryvers: ‘Je weet wel dat de toets ook vaardigheden toetst, maar hoe dat in z’n werk gaat, konden we hier echt ondervinden. Het is een bijzonder veelzijdig en afwisselend pakket. Werken met het bronnenboekje is heel interessant, zo leren leerlingen informatie opzoeken en verwerken.’

14/6 M-decreet: samenwerken in ondersteuningsnetwerken

In de media ontstaat discussie over het samenwerken tussen katholieke en gemeentelijke scholen in ondersteuningsnetwerken. De OVSG-visie was en is om binnen een geografisch gebied met alle scholen over alle netten heen expertise te delen en samen te werken in het belang van de leerling. M-decreet: katholiek onderwijs voelt zich geblokkeerdOpiniestuk: De gemeentescholen blokkeren de katholieke? Net het omgekeerde gebeurt

08/6 Polariseren zit in onze natuur …

… en dat is niet eens een slechte zaak. Met een helder kader krijg je zicht op de dynamiek en kun je escalatie voorkomen. Zo kwamen we op een OVSG-infosessie te weten van Bart Brandsma, filosoof en consultant met internationale ervaring op het vlak van wij-zijdenken. Hij lichtte drie wetmatigheden van polarisatie toe en toonde welke vijf rollen worden gespeeld in alle cases. In de klas, bij de politie, in de gemeente, op het mondiale politieke toneel: je herkent de rollen meteen. Ten slotte stelde hij vier aanpakken voor die kunnen helpen om te depolariseren. Er kwamen heel wat praktische vragen over dit boeiende kader. Wil je verder bijscholen rond dit thema? Bekijk onze nascholingen over actief pluralisme en moeilijke gesprekken. Lees hier meer over Polarisatie.

02/6 Vlaanderen en lokale besturen investeren samen 4 miljoen in energievriendelijke academies

In het kader van het Vlaams Klimaatplan subsidieert minister van Onderwijs Hilde Crevits dit jaar 2 miljoen euro in energiebesparende investeringen voor de academies van het officieel gesubsidieerd onderwijs. De lokale besturen maken daarbovenop nog eens 2 miljoen euro extra vrij. Op die manier komt het deeltijds kunstonderwijs voor het eerst in aanmerking voor infrastructuursubsidies. Na overleg met OVSG werd de procedure vereenvoudigd en beter afgestemd op het DKO. Wie investeringen plant die de uitstoot van CO2 verminderen, kan voor 50% en met een maximum van € 250.000 subsidies krijgen. Meer informatie hierover op http://www.agion.be/energie-investeringen-dko. Daarnaast kennen Infrax en Eandis premies toe. Benieuwd naar alle mogelijkheden op het vlak van klimaatvriendelijke investeringen? Volg een van onze infosessies: Dinsdag 13 juni 2017 van 14 tot 16 uur bij Eandis in Melle. Schrijf hier in. Vrijdag 16 juni 2017 van 10 tot 12 uur bij Infrax in Hasselt. Schrijf hier in. Maandag 19 juni 2017 van 10 tot 12 uur bij OVSG in Brussel. Schrijf hier in.

30/5 OVSG informeert over het ondersteuningsmodel

Vanaf 1 september 2017 gaan de nieuwe ondersteuningsnetwerken van start. Op dit moment houdt OVSG een informatieronde voor de scholen gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs (basis en secundair), de clb’s en de schoolbesturen. Begin mei brachten we al een bezoek aan alle scholen buitengewoon onderwijs (basis en secundair) die dit jaar een waarborgproject hebben. OVSG organiseert een snelle informatieronde omdat de overheid verwacht dat de ondersteuningsnetwerken tegen 30 juni gevormd worden. Daarom willen we alle betrokken partners zo snel en correct mogelijk hierover informeren. De decretale uitrol van het ondersteuningsmodel werd via amendement toegevoegd aan Onderwijsdecreet XXVII en gestemd in de Commissie Onderwijs van 23 mei.

17/5 Bestuurlijke optimalisatie met ruimte voor autonomie

Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement over bestuurlijke optimalisatie stelde directeur Bruno Sagaert dat bestuurlijke optimalisatie in het onderwijs moet gaan over de manier waarop een schoolbestuur werkt aan een krachtig beleid. OVSG wil zich niet richten op één bestuurlijk model of een minimale schaalgrootte. We pleiten voor een kader waarbinnen ieder schoolbestuur, vanuit zijn eigen structuur, cultuur en sterktes, keuzes kan maken om bestuurlijke optimalisatie te realiseren. Lees het standpunt van OVSG.

12/5 Het deeltijds kunstonderwijs krijgt zijn decreet

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet over de vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs goed. Steden en gemeenten die investeren in hun academies kunnen voortbouwen aan een toegankelijk, dynamisch en kwaliteitsvol DKO voor de toekomst. ‘Het deeltijds kunstonderwijs is het laatste onderwijsniveau dat nu een decretale basis krijgt. Het feit dat via dit decreet het DKO wordt verankerd binnen het beleidsdomein Onderwijs is een goede zaak’, stelt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. Daarom worden nu einddoelen en in een later stadium leerplannen ontwikkeld. Lees hier het persbericht.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs