Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

 
MIX Is een e-learning platform voor muziekeducatie, ontwikkeld door OVSG in een Erasmus+ project met partners uit Nederland en Finland. Het platform wil een plek creëren waar ideeën, klasverhalen en praktisch advies voor muziekleraren een plaats vinden.
⏩Ontdek het platform op www.mixmusiceducationplatform.eu
19/2 187 940 leerlingen in stedelijke en gemeentelijke scholen

De telling in februari van leerlingenaantallen in het leerplichtonderwijs levert de officiële cijfers op voor het lopende schooljaar. Voor steden en gemeenten zien we een mooie stijging in alle onderwijsniveaus, behalve in DBSO, wat komt door een verschuiving richting duaal leren. Leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Bekijk hier de cijfers.

14/2 Blijf investeren in onderwijs

Vandaag leggen de sociale partners in onderwijs hun toekomstplan basisonderwijs voor in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. Patriek Delbaere (OVSG) en Marianne Coopman (COV) verwoorden er de gemeenschappelijke bekommernissen van alle partners. Het is hoog tijd voor een investeringsplan over verschillende legislaturen heen. Concreet vragen we een investering van 250 euro per leerling en dat gedurende de volgende 10 jaar. Lees hier het persbericht.

13/2 Gevolgen van de staking in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Een korte steekproefbevraging over de gevolgen van de staking op 13 februari toont aan dat de situatie gevarieerd is. In veruit de meeste scholen gaan de lessen gewoon door; in andere zijn er een beperkt aantal stakers, wat de werking niet in het gedrang brengt. In grotere steden zijn een aantal scholen gesloten. Hoedanook voorziet een bestuur toezicht voor leerlingen van het leerplichtonderwijs en minderjarige leerlingen van academies. Dat kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Zo kunnen bv. leraren die er wél zijn voor toezicht zorgen. Grotere schoolbesturen kunnen opvang voorzien in een andere vestigingsplaats. Als geen van deze oplossingen mogelijk is, wordt de school soms toch gesloten. Scholen zijn verplicht om ouders hierover te informeren. Ook de staking bij het openbaar vervoer kan een impact hebben. Leerlingen die niet op school geraken door de staking zijn ‘gewettigd afwezig’. Zie ook onze FAQ op het extranet.

11/2 Vers van de pers: Het ABC van gemeentelijk onderwijs

Speciaal voor de nieuwe besturen stelden specialisten van OVSG een nieuwe, heldere pocket samen. Het boek zet compact uiteen wat gemeentelijk onderwijs is, met welke partners een schoolbestuur samenwerkt en wie welke taken heeft in het bestuur. Ook over onderwijspersoneel, schoolorganisatie, subsidies en infrastructuur krijg je de basics. Een betrouwbare gids voor iedereen die lokaal en/of flankerend onderwijsbeleid wil voeren. Te bestellen via www.politeia.be.

05/2 OVSG stelt memorandum aan nieuwe Vlaamse regering voor

Meer gemeentelijk onderwijs, beter gemeentelijk onderwijs en optimale onderwijskansen voor elk kind en elke leerling. Dat zijn de drie grote lijnen in het memorandum van OVSG. Wat zijn de rode draden in de 31 voorstellen die we doen? Lees hier het persbericht of het integrale memorandum School, gemeente, wereld.

25/1 Procedure inschrijvingsrecht is opgeschort

Eind november organiseerde OVSG samen met AGODI een informatieronde over het voorstel van decreet over wijzigingen in het inschrijvingsrecht. Op vrijdag 14 december is echter een belangenconflict ingediend voor het geheel van dit decreet door de Franse gemeenschapscommissie. Dat betekent een opschorting van de procedure tot goedkeuring van 60 dagen, de kerstvakantie werd hierbij niet meegerekend. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, krijg je meer informatie. De stand van zaken vind je hier. Vragen? jur.bao@ovsg.be, jur.so@ovsg.be

17/1 Wat moeten basisscholen weten over modernisering secundair?

Op 1 september 2019 verandert er heel wat in de eerste graad van het secundair onderwijs. Ook basisscholen die leerlingen en ouders ondersteunen bij het maken van een studiekeuze, moeten op de hoogte zijn. Daarom organiseren de begeleiders secundair onderwijs infosessies voor leraren derde graad basisonderwijs van stedelijke en gemeentelijke scholen, eindklassen buitengewoon onderwijs en al wie betrokken is bij de oriëntatie van leerlingen. Ook directies en zorgcoördinatoren zijn welkom. Met o.a. aandacht voor de nieuwe eindtermen SO, nieuwe structuur en inhoud, hoe oriënteren enz. Op 11 februari in Turnhout, 18 februari in Antwerpen, 1 maart in Brugge, 11 maart in Gent, 22 maart in Genk in 28 maart in Diegem.

15/1 Aantal leerlingen in de academies breekt records

Dit schooljaar volgen 199 361 leerlingen les in de academies voor deeltijds kunstonderwijs. Dat is het hoogste aantal ooit en een stijging met 8%. De invoering van het nieuwe decreet ligt ongetwijfeld aan de basis. Dat maakt het mogelijk dat zesjarigen nu ook kunnen starten met muziek en woordkunst-drama of domeinoverschrijdende initiatie. 30 jaar lang hebben OVSG en de besturen ervoor geijverd om alle zesjarigen te laten starten in de academie. Het is duidelijk dat dit een succes is en meer kansen biedt aan alle kinderen om hun artistieke talenten te ontplooien. Copyright foto De Kunstbrug, Gentbrugge

20/12 Klaar voor een nieuw hoofdstuk?

In 2019 maakt OVSG een frisse start in Huis Madou, samen met VVSG, GSD-V en tal van kleinere partners waaronder ook KOOGO. Ons nieuwe adres is Bischoffsheimlaan 1-8 in 1000 Brussel. We wensen je fijne feesten en een gelukkig nieuw jaar!

19/12 OVSG verhuist naar Huis Madou – even minder bereikbaar

Deze week is OVSG Brussel volop in verhuismodus. Mogelijk kun je ons tijdelijk telefonisch niet goed bereiken. Stuur dan een mailtje naar info@ovsg.be en je wordt snel geholpen. Vanaf volgend jaar ben je welkom in Huis Madou, hart van steden en gemeenten. Fijne feestdagen ondertussen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs