Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

OVSG stelt werking pedagogische begeleiding voor in Vlaams Parlement

Directeur Pedagogische Begeleiding Walentina Cools stelt onze werking voor op 29 april. Omdat differentiatie de sleutel is om leerachterstand te voorkomen, tonen we het voorbeeld van Basisschool De Kriebel in Antwerpen. Deze school liep een tweejarig begeleidingstraject met sterke resultaten.

 
 
 
28/6 Gemiddelden OVSG-toets 2018 verkrijgbaar

Basisscholen die meededen aan de OVSG-toets kunnen hun eigen resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met de gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken. Dit jaar werden bijzonder veel resultaten ingegeven. We tellen 24 000 geregistreerde deelnemers voor de schriftelijke toetsen van juni 2018. Voor de praktische proeven geeft slechts de helft van de deelnemende scholen de resultaten in (ca. 13 000 ingegeven resultaten). Globaal genomen zien we dat de resultaten in de lijn liggen van die van de voorbije jaren. De Toets is dan wel afgelopen, maar het proces van analyseren en reflecteren gaat nu voor de scholen van start.

18/6 OVSG-toets nooit eerder in zo veel scholen

Van 18 tot 20 juni buigen meer dan 22 000 zesdeklassers van 910 Vlaamse scholen zich over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. Het thema is dit jaar ‘Uitvindingen’. Deze eindtoetsen vormen het sluitstuk van een schooljaar lang breed evalueren van praktijkgerichte en theoretische competenties. Want de OVSG-toets – sinds 2017 wetenschappelijk valide - is een echte ‘alle-talenten-toets’.

14/6 Van lokaal naar globaal (en terug)

OVSG hield een algemene vergadering in de KVS in Brussel, waar o.a. het jaarverslag 2017 werd voorgesteld. Koen Timmers, finalist global teacher, leraar in cvo De Verdieping en in de PXL in Hasselt, onderzoeker, auteur en spreker in binnen- en buitenland sprak over innovatie in onderwijs, over zijn internationale projecten rond afstandsleren en klimaatverandering, over hoe een digitale omgeving lerenden en leraars kan verbinden over heel de wereld. Geïnspireerd gingen we daarna verder in gesprek over het memorandum van OVSG voor de volgende Vlaamse regering.

07/6 Gevraagd: voldoende oefentijd voor Frans

Op een studiedag worden de peilingsresultaten bekendgemaakt voor de eindtermen Frans in het basisonderwijs. De pedagogische begeleiding van OVSG geeft nascholing Frans aan leraren basisonderwijs en kan ook de resultaten van de OVSG-toets voor Frans naast die van de peiling leggen. In onze persreactie geven we extra informatie en doen we voorstellen.

04/6 SWITCHEN tussen de vijf rollen die je speelt

OVSG, POV en UGent organiseren samen het nascholingstraject SWITCH dat loopt over twee schooljaren (2018-2019 en 2019-2020). De doelgroep zijn kernteams van ondersteuners op weg naar meer inclusief onderwijs. Lees hier alle info. Nike

22/5 Onderwijsverstrekkers ondersteunen scholen bij GDPR

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, cursisten en personeelsleden te beschermen. Om besturen en scholen daarbij te ondersteunen heeft de hele onderwijssector – de onderwijsverstrekkers waaronder OVSG, de uitgevers en software-aanbieders – een model van verwerkersovereenkomst ontwikkeld. Lees meer

03/5 NOA ondersteunt 411 Antwerpse scholen bij inclusief onderwijs

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is het nieuwe samenwerkingsverband van ondersteuners die inclusief onderwijs zullen realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de provincie Antwerpen. Op een kick-off in Malle op 3 mei ging dit ondersteuningsnetwerk van start. De vijf bestaande netwerken voor buitengewoon onderwijs van OVSG, het GO! en Triolo Brasschaat bundelen hun expertise. Vanaf 1 september 2018 zal NOA gespecialiseerde ondersteuning bieden aan 411 scholen van verschillende netten met in totaal 132 000 leerlingen. Lees meer

27/4 Pedagogische begeleiding en uitgevers buigen zich samen over sterk leesonderwijs

Op 26 april kwamen alle pedagogische begeleidingsdiensten, waaronder die van OVSG, en alle educatieve uitgevers samen rond het thema van (begrijpend) lezen in de basisschool en de eerste graad SO. Zo maken we werk van ons engagement aan de minister na het PIRLS-onderzoek. Tussen de pedagogische begeleidingsdiensten bestaat al een samenwerking op het vlak van taalonderwijs. Deze keer waren ook de educatieve uitgevers erbij. We stelden recent onderzoek en onze visies, inspanningen en plannen voor aan elkaar en gingen erover in gesprek. Bij de uitgevers gingen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten op speeddate om zo hun visie op leesonderwijs en publicatieplannen te leren kennen. Iedereen was enthousiast over dit succesvolle initiatief. Samen willen we ervoor zorgen dat onze kinderen sterke (begrijpend) lezers worden.  

20/4 Ouderbevraging bevestigt belang van levensbeschouwing en burgerschap op school

Op een studiedag in Nederland (Helmond) stellen KOOGO, koepel van ouderverenigingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs en de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap VOO, vandaag de resultaten voor van een bevraging bij ouders over levensbeschouwing, burgerschap en diversiteit op school. Uit de grote respons (1847 ouders) blijkt dat deze thema’s leven bij Vlaamse ouders. Niet eerder werd op zo’n schaal de mening van ouders over deze actuele thema’s gevraagd. Dat levert een interessante bijdrage aan het publieke debat naar aanleiding van de vernieuwing van de eindtermen. Wat leidt Onderwijskoepel OVSG hieruit af? Lees onze reactie in het persbericht. De informatie van KOOGO over de bevraging bij de ouders is te vinden op www.koogo.be.

19/4 Nog tot 30 april: stuur je praktische proef OVSG-toets naar het FOMU Antwerpen

Voor de praktische proef bij de OVSG-toets gaan kinderen bewegend beeld maken. Het Fotomuseum van Antwerpen geeft deelnemende scholen de kans om het resultaat van hun werk te tonen aan een breed publiek. Nog tot 30 april kun je je praktische proef insturen voor een wedstrijd van het FOMU. Je hoeft enkel een aantal foto’s of een filmpje te maken om deel te nemen. Vanaf 23 mei zal het Fotomuseum de beste werken tentoon stellen. Een niet te missen kans!

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs