Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

14/12 Onderwijsverstrekkers engageren zich voor het versterken van begrijpend lezen

De onderwijsverstrekkers (GO, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG) gaan het engagement aan om begrijpend lezen te versterken. Lezen is een cruciale sleutel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. De tools die de pedagogische begeleidingsdiensten hier o.a. voor willen inzetten zijn de leerplannen, het bewaken van voldoende onderwijstijd voor lezen en het begeleiden van scholen bij het ontwikkelen van hun onderwijskwaliteit. Lees hier de gemeenschappelijke reactie.

05/12 Resultaten internationaal onderzoek over lezen, een grondige analyse dringt zich op

De pedagogische begeleiding van OVSG zal de onderzoeksresultaten van het vandaag bekendgemaakte PIRLS-onderzoek grondig analyseren. In vergelijking met tien jaar geleden blijkt het niveau van onze leerlingen voor lezen te zakken. De resultaten kunnen ons inspireren bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen. OVSG vindt het bijzonder belangrijk om van leerlingen vaardige lezers te maken die teksten begrijpen, omdat dat een essentiële vaardigheid is voor hun verdere leren en toekomst. Lees meer. 

15/11 PWA wordt wijk-werken - dringende oproep

Vanaf 1 januari 2018 wordt in het Vlaamse Gewest het PWA systeem vervangen door wijk-werken. Meer weten? Klik hier. Besturen en/of scholen die nu gebruikmaken van PWA-tewerkstelling, en dat na 1 januari 2018 willen voortzetten, moeten zich voor 23 november 2017 aanmelden bij de VDAB via de VDAB-website of telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 (kies voor optie 5).

27/10 Eerste reactie van OVSG op vernieuwde eindtermen

De meerderheid in het Vlaams parlement heeft een akkoord bereikt over de contouren van de nieuwe eindtermen. We zullen de definitieve teksten ten gronde bestuderen, maar op basis van de huidige informatie, stellen we vast dat dit althans in hoofdlijnen aansluit bij de visie van OVSG. Lees hier ons persbericht.

16/10 Niveaudecreet DKO met kansen en pijnpunten

Op 13 oktober keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs goed. Zo krijgt het DKO als laatste onderwijsniveau een eigen en volwaardig decreet. Het ontwerp bevat sterke inhoudelijke elementen die academies in staat stellen om een toekomstgericht aanbod uit te bouwen. Toch hebben we ook fundamentele opmerkingen waarvoor we een engagement van de Vlaamse regering vragen. Lees hier het standpunt en het protocol dat OVSG afsloot.

12/10 Succesvolle Trefdag 2017

Op de VVSG-Trefdag kwamen zo’n 4000 geïnteresseerden sessies bijwonen, netwerken, plaatsbezoeken doen. Het ICC in Gent gonsde van de ideeën! OVSG organiseerde een werfbezoek aan De Zonnepoort, een passiefbouw die gericht is op multifunctioneel gebruik. In de namiddag zat de zaal vol voor ons debat over de school als basis voor duurzaam samenleven. Op onze infostand kwamen heel wat geïnteresseerden het Inspiratieboek ophalen. Bekijk hier het filmpje dat terugblikt op een succesvolle dag.

05/10 5 oktober: dag van de leraar

Op deze dag van de leraar willen alle medewerkers van OVSG je bedanken voor je inzet, je enthousiasme, je motivatie, je vele werk ... Bedankt om elke dag het verschil te maken!

29/9 Dubbelportretten inclusie: iedereen leert van elkaar

Inclusie in onderwijs heeft alles te maken met de relatie tussen mensen: de leerkracht en de leerling, de ouders en de school, de leerlingen onderling. In samenwerking met studenten Orthopedagogiek van UGent maakte OVSG vijf dubbelportretten van een leraar en een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte. De leerling leert van de leraar, maar is ook een bron van inspiratie. In het septembernummer van Imago lees je wat deze voorbeelden van geslaagde inclusie gemeen hebben.

18/9 179 090 leerlingen gestart in een stedelijke of gemeentelijke school

In september 2017 stijgen de leerlingenaantallen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in het secundair. Meer dan 1000 leerlingen meer starten op de banken van een stedelijke of gemeentelijke school. Meer feiten en cijfers in het persbericht.

13/9 Grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen start officieel

Over heel Vlaanderen zijn ondersteuningsnetwerken opgericht als gevolg van het in juni gestemde ondersteuningsdecreet. Op 13 september stelde het grootste netwerk, Ondersteuningsnetwerk Centrum, zich officieel voor. De drie officiële onderwijsverstrekkers (OVSG, GO! en POV) werken erin samen. Het netwerk verenigt de expertise van 11 inrichtende machten en 19 scholen buitengewoon onderwijs. 200 ondersteuners zullen leerlingen met een grote zorgnood en leerkrachten ondersteunen in 315 scholen van het leerplichtonderwijs in de brede regio. Lees meer. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs