Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

12/2 1 op 5 lagereschoolkinderen gaat naar de academie

Zaterdag 15 februari tonen academies hun talenten aan het grote publiek op de Dag van de Academies. Het leerlingenaantal in het deeltijds kunstonderwijs stijgt al jaren en ook dit jaar zien we een stijging van 2,7% tot 204 754 leerlingen van alle leeftijden. 89% van alle academies wordt bestuurd door steden en gemeenten. “Het buurtgerichte en nabije aanbod van de academies verlaagt de drempel”, zegt voorzitter Loes Vandromme. “Daarom investeren steden en gemeenten in hun academies en ondersteunen ze zo ook het lokale socio-culturele leven.” Meer cijfers in het persbericht.

04/2 DynamoPROJECTEN brengen cultuur in de klas

Minister Weyts maakt bekend dat in totaal 185 scholen creatieve projecten kunnen realiseren in het kader van dynamoPROJECT. Daar zijn ook 31 stedelijke en gemeentelijke scholen of academies bij die een bedrag tot maximaal 2000 euro ontvangen. Een professionele jury beoordeelde de aanvragen die binnenkwamen bij Cultuurkuur. Het gaat om meerdaagse klasprojecten waarbij leraren samenwerken met culturele partners. De thema’s zijn divers: zelf instrumenten bouwen, muziek maken, digital storytelling, werken rond een prentenboek of rond erfgoed … In elk geval een injectie cultuur in de klas!

14/1 Kostenbeheersing in het secundair onderwijs

Om een beter zicht te krijgen op kostenbeheersing in het secundair onderwijs, hebben wij een bevraging opgesteld voor al onze secundaire scholen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, zullen we zowel in onze belangenbehartiging als in onze perscommunicatie kunnen gebruiken. Zo stelden wij in ons laatste memorandum voor om de regels voor kostenbeheersing in het secundair onderwijs te verscherpen en incentives te geven aan scholen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. Over de resultaten zullen we verslag uitbrengen via onze e-zines en ons tijdschrift. Heeft jouw school de bevraging niet ontvangen? Laat ons dan zo snel mogelijk iets weten via communicatie@ovsg.be

23/12 Prettige vakantie!

Na een druk en boeiend jaar sluit OVSG de deuren vanaf 25 december tot en met 3 januari. We wensen jullie een deugddoende kerstvakantie, fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. Ook in 2020 maken we samen werk van een sterk lokaal onderwijsverhaal!

21/12 Collega Marc Cockaert overleden

Marc Cockaert, voormalig leraar en TAC van GTI Londerzeel en stafmedewerker scholenbouw bij OVSG, is na een korte ziekte overleden. In de eerste plaats gaan onze gedachten naar zijn familie en vrienden die hem veel te vroeg moeten missen. 

20/12 Dimona-aangifte vanaf 1 januari voor scholen en stagiairs

Enige tijd geleden kregen secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs mails en informatie van OVSG en het departement Onderwijs over de Dimona-aangifte. Dat is de elektronische aangifte waarmee een werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Er blijkt grote onduidelijkheid, omdat het gaat om een wet die al van 2018 dateert maar die nu pas in werking treedt. Het gaat over federale wetgeving. We geven wat extra toelichting bij de informatie van het departement Onderwijs om duidelijkheid te brengen. Hoe zit het precies in elkaar en wat moet je als school doen?

12/12 Begeleidingsverslag 18-19 ingediend

Elk jaar brengt de pedagogische begeleiding verslag uit over haar werking aan de Vlaamse regering. Het verslag 2018-2019 van de pedagogische begeleiding en de permanente ondersteuningscel voor de CLB’s (POC) is zopas ingediend. We maken hierin een synthese van onze dagelijkse werking voor scholen, centra en academies. We tonen aan hoe we aan de speerpunten van ons begeleidingsplan 2018-2021 hebben gewerkt. Ten slotte doen we beleidsaanbevelingen op basis van onze ervaringen in het veld en schetsen we enkele uitdagingen voor de toekomst.

06/12 OVSG engageert zich mee om lat hoger te leggen

Naar aanleiding van de slechte PISA-resultaten gingen de onderwijskoepels (waaronder OVSG) het engagement aan om samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts uitdrukkelijk in te zetten op een versterking van de onderwijskwaliteit. Het hele onderwijsveld pakt dit samen aan, elk met de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. ‘Kwaliteitszorg in ons onderwijs behoort tot het DNA van de pedagogische begeleiding’, bevestigt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG.

03/12 In actie voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen

De resultaten van de PISA- en PIRLS-onderzoeken (2018) geven een dalende lijn aan maar al bij al blijven Vlaamse leerlingen hoge gemiddelde prestaties leveren voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Sommige van de landen die het significant beter doen (Singapore, Hongkong, …), hebben totaal andere onderwijssystemen, wat vergelijken moeilijk maakt. Toch moet ons onderwijs de sinds 2006 dalende tendens kunnen keren. OVSG en de pedagogische begeleiding blijven besturen en scholen hier maximaal in ondersteunen. Lees meer

25/11 Ontmoetingsdag voor directies en leerlingenbegeleiders secundair

Op 5 december zijn directies en leerlingenbegeleiders secundair van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs welkom op een ontmoetingsdag in ’t Arsenaal in Mechelen. Het centrale thema van is leerlingenbegeleiding. Op de agenda o.a. de stand van zaken in het curriculum, het decreet leerlingenbegeleiding, het onderzoek van de inspectie, visie op differentiatie-uren, het rOK en leerlingenbegeleiding, getuigenissen van scholen enz. Tijdens gesprekstafels is er kans om vragen te stellen en te reflecteren. Wil je erbij zijn? Schrijf uiterlijk op 2 december in via deze link. Het programma loopt van 9 tot 16 uur en er is een broodjeslunch.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs