Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

18/3 Online lesgeven, hoe doe je dat?

Door het Corona-virus zijn alle scholen nu op zoek naar innovatieve onderwijsmethodes om les te kunnen geven vanop afstand. Omdat de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG de scholen, centra, academies en hun teams hierbij graag wil ondersteunen, organiseren wij in samenwerking met experten gratis webinars met praktische adviezen. De eerste sessie gaat door op donderdag 19 maart om 16 uur tot 17.30 uur en richt zich tot begeleiders, directies en leerkrachten van alle onderwijsniveaus.   

14/3 OVSG ondersteunt je tijdens Corona-crisis

De beslissing van de regering om de lessen te schorsen heeft veel gevolgen voor het onderwijs. Via de communicatie van het departement Onderwijs, zoals Klasse School Direct, krijg je altijd de meest recente informatie. Ook bij OVSG staan we klaar om je te ondersteunen. Lees dit bericht om te weten te komen hoe we onze pedagogische begeleiding voortzetten, of je vorming kan doorgaan, wat er met je sport- of openluchtklas moet gebeuren en hoe je met ons in gesprek kunt gaan. Heb je juridische of organisatorische vraag? Bel dan naar onze telefonische helpdesk: 02 506 41 78.

13/3 Wat betekent corona-virus voor werking OVSG?

Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, neemt OVSG striktere maatregelen. Zo zullen individuele vormingen en trajectcursussen worden afgelast en uitgesteld naar een andere datum. Voor de schoolteamcursussen polsen we of het bestuur/de directie die kan laten doorgaan of niet. Ook voor begeleidingsopdrachten en netwerken is het de school die bepaalt of deze al dan niet kunnen doorgaan. We checken de afspraken die de komende weken geagendeerd zijn en nemen vooraf contact op met de klanten of betrokkenen. Voor vergaderingen in Huis Madou zoeken we zo veel mogelijk alternatieve oplossingen: we gaan in gesprek via Skype of spreken af op een latere datum. Dankzij online werken zetten we onze dienstverlening voort.

12/3 Congres schoolbesturen uitgesteld

Onder invloed van de actuele omstandigheden hebben onze directie en bestuurders beslist om het Congres Schoolbesturen van 13 maart uit te stellen. We zijn volop op zoek naar een latere datum waarop we ons programma, Onderwijskwaliteit van gemeentelijk onderwijs, toch kunnen aanbieden. Alle inschrijvingen voor het congres blijven geldig voor de nieuwe datum. Indien deze nieuwe datum niet zou passen in de agenda van de deelnemers, kunnen zijn hun deelname steeds annuleren.

11/3 Callcentrum Corona & Onderwijs geopend

Sinds vandaag is het callcentrum Corona & Onderwijs elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur via het nummer 02 553 27 46. Schoolsecretariaten en directies kunnen hier terecht met hun vragen in verband met het coronavirus.Door de toename in het aantal besmettingen zijn ook enkele nieuwe maatregelen van kracht.

05/3 Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs van start

De geïndexeerde tarieven van het inschrijvingsgeld zijn bekend. Sinds 1 maart kunnen de inschrijvingen voor het deeltijds kunstonderwijs voor volgend schooljaar starten. Het schoolbestuur legt de startdatum zelf vast en maakt deze tijdig bekend. Bij de inschrijving moet de academie de leerling/ouders informeren over een aantal verplichte elementen. Alle informatie over de tarieven en deze verplichte elementen vind je terug op onze website. Vergeet niet om waar nodig de capaciteit van de opleidingen te verlagen. 

02/3 Coronavirus: waakzaam zonder paniek

Nu het coronavirus zich verspreid heeft in verschillende Europese landen en iedereen terugkeert uit vakantie, zijn scholen, centra en academies en hun besturen alert. Tot nu toe is er in Vlaanderen geen reden tot paniek, het aantal besmettingen blijft zeer beperkt. De gezondheidsautoriteiten zijn uiterst waakzaam zodat ze tijdig gepaste maatregelen kunnen nemen.  

20/2 Vlaamse parlementsleden nemen gevalideerde toetsen onder de loep

Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement worden de gevalideerde toetsen voorgesteld in de commissie Onderwijs. Met de OVSG-toets is OVSG een van de drie aanbieders van wetenschappelijk gevalideerde toetsen voor het basisonderwijs. Het bereik is opmerkelijk groot: 99% van de OVSG-scholen en 94% van de GO!-scholen doen mee. Algemeen directeur Patriek Delbaere, Steven De Laet en Elias Hemelsoet lichten de troeven en de toekomstplannen toe. De OVSG-toets is veel meer dan een toets, maar een schakel in een heel traject dat leidt naar onderwijskwaliteit. Lees het persbericht.

19/2 Steden en gemeenten sterke aanbieders openbaar basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

Steden en gemeenten staan bij uitstek sterk in het aanbieden van basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Dat bevestigen ook de recent geverifieerde cijfers van het leerplichtonderwijs (2019-2020) en de cijfers uit het deeltijds kunstonderwijs die OVSG vorige week bekendmaakte. Het leerlingenaantal in stedelijk en gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs stijgt dit schooljaar licht tot een totaal van 187 353.

17/2 Dag van de Academie benadrukt link tussen kunst en techniek

Zaterdag 15 februari vierden heel wat academies in Vlaanderen en Brussel hun jaarlijkse open dag. Het startschot werd gegeven in de Verbeke Foundation in Kemzeke waar Geert Verbeke zijn wonderlijke museum openstelde voor de academies van Sint-Niklaas. Als ambassadeur van STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics én Arts) benadrukte hij hoe belangrijk de link tussen kunst en techniek is. Want zo leer je andere oplossingen bedenken. Ook in Hasselt, Tielt, Roeselare, Harelbeke, Menen, Lede, Lebbeke, Waasmunster, Voeren-Riemst en op veel andere plekken …

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs