Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

OVSG stelt werking pedagogische begeleiding voor in Vlaams Parlement

Directeur Pedagogische Begeleiding Walentina Cools stelt onze werking voor op 29 april. Omdat differentiatie de sleutel is om leerachterstand te voorkomen, tonen we het voorbeeld van Basisschool De Kriebel in Antwerpen. Deze school liep een tweejarig begeleidingstraject met sterke resultaten.

 
 
 
06/12 Hoorzittingen over nieuw inschrijvingsrecht

Het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht komt deze week uitvoerig aan bod in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Op twee hoorzittingen komen onderwijsverstrekkers en stakeholders aan het woord. Bruno Sagaert, directeur Koepelwerking van OVSG, gaf in de hoorzitting toelichting bij de stappen vooruit die dit decreet zet om de inschrijvingen te vereenvoudigen. Ook haalde hij knelpunten aan waarvoor nog oplossingen moeten worden gezocht. Lees ook ons standpunt over het belang van een kader voor inschrijvingen voor het lokale bestuur.

21/11 Hoe bereiden stedelijke en gemeentelijke scholen de vernieuwing van het SO voor?

Autonomie voor de school en ondersteuning door de pedagogische begeleiding lopen hierbij samen. Het ontwikkelingswerk gebeurt in co-creatie met de teams zelf. Lees meer over onze aanpak in het persbericht.

08/11 OVSG verhuist naar Huis Madou

Begin 2019 verhuizen OVSG, VVSG en GSD-V naar Huis Madou. Alle drie hebben we onze specifieke expertise, maar onze leden en klanten zijn dezelfde: de lokale besturen en al wie voor hen werkt. Die lokale besturen staan centraal. Onze nieuwe werkplek wordt het ‘hart van steden en gemeenten’. Een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over een van de lokale beleidsdomeinen. Een écht huis van vertrouwen ook: de dienstverlening die je krijgt, of dat nu online is of via een afspraak of vormingsmoment, is kwaliteitsvol en stevig onderbouwd. Huis Madou is strategisch gelegen in Brussel. Je bent er meer dan welkom vanaf volgend jaar. Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

26/10 Lerende netwerken in de kijker

De pedagogische begeleiding secundair van OVSG zet sterk in op ‘lerende netwerken’. Op 16 oktober 2018 vond in Gent een seminarie plaats over dit thema. Een 40-tal pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers wisselden ervaringen uit. Twee lerende netwerken werden plenair gepresenteerd als good practices: GOALL® (Gedeeld onderwijskundig en transformatief leiderschap via leergemeenschappen) en Linpilcare. Lees meer over deze dag.

10/10 Inspiratiedagen kleuteronderwijs: maak tijd voor je thema

In 2019 zijn de inspiratiedagen van OVSG speciaal voor onze kleuterteams. Centrale spreker Janneke Hagenaar heeft het over de kracht van spel als motor van de ontwikkeling van een kind. Na deze introductie kun je kiezen uit een reeks praktijkgerichte workshops gegeven door prof. Alexandra Vermandel (over zindelijkheid), door pedagogisch begeleiders van OVSG (o.a. over muzische vorming en over thema’s met impact) en door kleuterjuffen die zelf komen vertellen over hun praktijk. Lees de inhoud van de workshops en schrijf je in via onze site. Op 11 februari in Vilvoorde, op 19 februari in Roeselare en op 26 februari in Geel, telkens van 9 tot 15 uur.

05/10 Dag van de leraar!

Bedankt aan alle leraren die het beste geven van zichzelf voor de ca. 392 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We kunnen niet alle teams verwennen, en daarom werd het symbolisch het jonge en dynamische team van de Parkschool in Heverlee. Directeur Patriek Delbaere trakteerde met een ontbijt. Dit team zet zich in voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hoe verloopt deze dag bij jullie? Stuur ons een foto via onze facebook-pagina of naar communicatie@ovsg.be.

20/9 Tijdbestedingsonderzoek is objectieve basis voor verdere besprekingen

Het onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in basis- en secundair onderwijs (VUB) brengt helder in beeld hoe veel uren leraren werken, in welke context en wat hun taken zijn. Voor OVSG vormt dit een objectieve basis voor verdere onderhandelingen over het loopbaandebat. Excellente leraren aantrekken en behouden blijft de uitdaging. Die hebben we nodig voor kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst.

18/9 180 070 leerlingen gestart in stedelijke of gemeentelijke school

Opnieuw – net zoals vorig jaar – zijn we bij de start van dit schooljaar met zo’n 1000 leerlingen méér. De cijfers van de eerste tellingen in basis- en secundair onderwijs lees je in dit persbericht.

14/9 Ruim aanbod van begeleiding en vorming over lezen in basisonderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG laat lezen niet los. De taalbegeleiders basisonderwijs organiseren netwerksessies begrijpend luisteren en begrijpend lezen voor kleuterleraren en leraren tweede graad basis- en buitengewoon basisonderwijs. Tijdens de netwerken wordt de aanpak van begrijpend luisteren en lezen in de school onderzocht en zo nodig geoptimaliseerd. De componenten van ontluikende geletterdheid en de 8 krachtlijnen - time, texts, teach, talk, tasks, test, teacher, team – worden hierbij als leidraad gehanteerd. Interesse? Neem contact op je regio-adviseur. Ook in het nascholingsaanbod voor basisonderwijs zit een waaier aan vormingen over Nederlands en specifiek over lezen.

03/9 Goede start!

Vandaag trekken zo'n 185 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk basis- en secundair onderwijs naar school. Voor het deeltijds kunstonderwijs is deze start bijzonder: de 149 stedelijke en gemeentelijke academies werken vanaf nu volgens het nieuwe decreet DKO met een nieuwe organisatiestructuur, kersverse doelen en soms nieuwe doelgroepen. We wensen alle besturen, directies en teams die enthousiast op pad gaan met onze kinderen, jongeren en volwassenen veel energie en een goede samenwerking.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs