Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

15/2 De openbare school verbindt

Op 20 april is er in Helmond (Nederland) een expertmeeting over openbaar onderwijs in Nederland en Vlaanderen, georganiseerd door VOS/ABB en OVSG. Ook de ouderkoepels VOO en KOOGO werken mee aan het programma. Hoe kan het openbaar onderwijs op basis van actief pluralisme bijdragen aan ontmoeting en dialoog in een diverse maatschappij? Welke rol hebben burgerschaps- en levensbeschouwelijke vorming hierin? Verschillende sprekers behandelen dit thema en je kunt in de namiddag deelnemen aan workshops. In de workshops komen voor Vlaanderen Het Prisma in Gent, de eerste kinderrechtenschool, en de ouders van de Jenaplanschool in Mortsel, aan het woord. Deelname is gratis, schrijf je hier in.

05/2 Stedelijk en gemeentelijk onderwijs benut diversiteit als meerwaarde

Aan de slag met diversiteit, ‘work in progress’ Het Interfederaal Gelijkekansencentrum publiceert de diversiteitsbarometer onderwijs. Voor OVSG, Onderwijskoepel van stedelijk en gemeentelijk openbaar onderwijs, is de brede diversiteit van onze maatschappij een feit dat we erkennen en respecteren. Daarbij vertrekken stedelijke en gemeentelijke scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit voor het onderwijs biedt. Ze gaan voor actief pluralisme waarbij verschillende levensbeschouwingen en overtuigingen een kritische dialoog met elkaar aangaan. Ze willen maatschappelijke inclusie in de brede betekenis ten volle waarmaken.

02/2 Geslaagd congres Schoolbesturen in Mechelen

30/1 Inschrijvingen in academies blijven stijgen

Zaterdag 3 februari is het Dag van de Academies, een feestelijke open dag waarop leraren en leerlingen tonen wat leeft in hun academies. Speciaal voor deze editie schreef Maud Vanhauwaert een gedicht dat zaterdag aan de gevels zal worden onthuld. Zo’n 90% van de academies voor deeltijds kunstonderwijs wordt bestuurd door steden en gemeenten. In dit persbericht brengt OVSG een aantal feiten en cijfers over het deeltijds kunstonderwijs samen.

17/1 Inspiratietool Onderwijsbeleid voor gemeentebesturen

Gemeentebesturen werken een meerjarenplan uit in het kader van de Beheers- en Beleidscyclus. De cyclus 2014-2019 loopt spoedig af en een nieuwe wordt voorbereid. In het kader daarvan zullen gemeenten data verzamelen en analyseren over de lokale beleidsdomeinen. OVSG ontwikkelde een Inspiratietool die ondersteunt om zelf aan de slag te gaan met de analyse van het (flankerend) onderwijsbeleid in je eigen gemeente. Bij elk thema worden een aantal onderzoeksvragen gesteld. Uitleg over deze tool wordt gegeven op de Congresdag Schoolbesturen op 2 februari in Mechelen. Vragen? Je kunt terecht bij anne.vanloon@ovsg.be foto: De Vlinderboom, Nazareth

14/12 Onderwijsverstrekkers engageren zich voor het versterken van begrijpend lezen

De onderwijsverstrekkers (GO, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG) gaan het engagement aan om begrijpend lezen te versterken. Lezen is een cruciale sleutel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. De tools die de pedagogische begeleidingsdiensten hier o.a. voor willen inzetten zijn de leerplannen, het bewaken van voldoende onderwijstijd voor lezen en het begeleiden van scholen bij het ontwikkelen van hun onderwijskwaliteit. Lees hier de gemeenschappelijke reactie.

05/12 Resultaten internationaal onderzoek over lezen, een grondige analyse dringt zich op

De pedagogische begeleiding van OVSG zal de onderzoeksresultaten van het vandaag bekendgemaakte PIRLS-onderzoek grondig analyseren. In vergelijking met tien jaar geleden blijkt het niveau van onze leerlingen voor lezen te zakken. De resultaten kunnen ons inspireren bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en leerplannen. OVSG vindt het bijzonder belangrijk om van leerlingen vaardige lezers te maken die teksten begrijpen, omdat dat een essentiële vaardigheid is voor hun verdere leren en toekomst. Lees meer. 

15/11 PWA wordt wijk-werken - dringende oproep

Vanaf 1 januari 2018 wordt in het Vlaamse Gewest het PWA systeem vervangen door wijk-werken. Meer weten? Klik hier. Besturen en/of scholen die nu gebruikmaken van PWA-tewerkstelling, en dat na 1 januari 2018 willen voortzetten, moeten zich voor 23 november 2017 aanmelden bij de VDAB via de VDAB-website of telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 (kies voor optie 5).

27/10 Eerste reactie van OVSG op vernieuwde eindtermen

De meerderheid in het Vlaams parlement heeft een akkoord bereikt over de contouren van de nieuwe eindtermen. We zullen de definitieve teksten ten gronde bestuderen, maar op basis van de huidige informatie, stellen we vast dat dit althans in hoofdlijnen aansluit bij de visie van OVSG. Lees hier ons persbericht.

16/10 Niveaudecreet DKO met kansen en pijnpunten

Op 13 oktober keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs goed. Zo krijgt het DKO als laatste onderwijsniveau een eigen en volwaardig decreet. Het ontwerp bevat sterke inhoudelijke elementen die academies in staat stellen om een toekomstgericht aanbod uit te bouwen. Toch hebben we ook fundamentele opmerkingen waarvoor we een engagement van de Vlaamse regering vragen. Lees hier het standpunt en het protocol dat OVSG afsloot.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs