Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

04/6 SWITCHEN tussen de vijf rollen die je speelt

OVSG, POV en UGent organiseren samen het nascholingstraject SWITCH dat loopt over twee schooljaren (2018-2019 en 2019-2020). De doelgroep zijn kernteams van ondersteuners op weg naar meer inclusief onderwijs. Lees hier alle info. Nike

22/5 Onderwijsverstrekkers ondersteunen scholen bij GDPR

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, cursisten en personeelsleden te beschermen. Om besturen en scholen daarbij te ondersteunen heeft de hele onderwijssector – de onderwijsverstrekkers waaronder OVSG, de uitgevers en software-aanbieders – een model van verwerkersovereenkomst ontwikkeld. Lees meer

03/5 NOA ondersteunt 411 Antwerpse scholen bij inclusief onderwijs

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is het nieuwe samenwerkingsverband van ondersteuners die inclusief onderwijs zullen realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de provincie Antwerpen. Op een kick-off in Malle op 3 mei ging dit ondersteuningsnetwerk van start. De vijf bestaande netwerken voor buitengewoon onderwijs van OVSG, het GO! en Triolo Brasschaat bundelen hun expertise. Vanaf 1 september 2018 zal NOA gespecialiseerde ondersteuning bieden aan 411 scholen van verschillende netten met in totaal 132 000 leerlingen. Lees meer

27/4 Pedagogische begeleiding en uitgevers buigen zich samen over sterk leesonderwijs

Op 26 april kwamen alle pedagogische begeleidingsdiensten, waaronder die van OVSG, en alle educatieve uitgevers samen rond het thema van (begrijpend) lezen in de basisschool en de eerste graad SO. Zo maken we werk van ons engagement aan de minister na het PIRLS-onderzoek. Tussen de pedagogische begeleidingsdiensten bestaat al een samenwerking op het vlak van taalonderwijs. Deze keer waren ook de educatieve uitgevers erbij. We stelden recent onderzoek en onze visies, inspanningen en plannen voor aan elkaar en gingen erover in gesprek. Bij de uitgevers gingen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten op speeddate om zo hun visie op leesonderwijs en publicatieplannen te leren kennen. Iedereen was enthousiast over dit succesvolle initiatief. Samen willen we ervoor zorgen dat onze kinderen sterke (begrijpend) lezers worden.  

20/4 Ouderbevraging bevestigt belang van levensbeschouwing en burgerschap op school

Op een studiedag in Nederland (Helmond) stellen KOOGO, koepel van ouderverenigingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs en de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap VOO, vandaag de resultaten voor van een bevraging bij ouders over levensbeschouwing, burgerschap en diversiteit op school. Uit de grote respons (1847 ouders) blijkt dat deze thema’s leven bij Vlaamse ouders. Niet eerder werd op zo’n schaal de mening van ouders over deze actuele thema’s gevraagd. Dat levert een interessante bijdrage aan het publieke debat naar aanleiding van de vernieuwing van de eindtermen. Wat leidt Onderwijskoepel OVSG hieruit af? Lees onze reactie in het persbericht. De informatie van KOOGO over de bevraging bij de ouders is te vinden op www.koogo.be.

19/4 Nog tot 30 april: stuur je praktische proef OVSG-toets naar het FOMU Antwerpen

Voor de praktische proef bij de OVSG-toets gaan kinderen bewegend beeld maken. Het Fotomuseum van Antwerpen geeft deelnemende scholen de kans om het resultaat van hun werk te tonen aan een breed publiek. Nog tot 30 april kun je je praktische proef insturen voor een wedstrijd van het FOMU. Je hoeft enkel een aantal foto’s of een filmpje te maken om deel te nemen. Vanaf 23 mei zal het Fotomuseum de beste werken tentoon stellen. Een niet te missen kans!

16/4 Veel samenwerking met welzijn, maar nog geen sprake van echt partnerschap

De begeleiding die het CLB biedt aan leerlingen wordt jaar na jaar intensiever. Daarbij doen steeds meer van deze leerlingen een beroep op de draaischijffunctie van het CLB zoals blijkt uit de jaarcijfers van het schooljaar 2016 – 2017. Het jaarverslag toont bovendien heel wat uitdagingen aan voor de leerlingenbegeleiding in het algemeen, waarvan de hervorming op 1 september 2018 van start zal gaan.

29/3 Onderwijspartners ondertekenen cao voor onderwijs

Op 23 maart ondertekenden de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers van Onderwijs en van Financiën, alle vakorganisaties, de onderwijskoepels en het GO! een nieuwe cao voor het onderwijs. In het editoriaal van het maartnummer van Imago gaat Patriek Delbaere in op wat de cao in petto heeft voor leraren en wat besturen en directies nog verwachten voor de toekomst.

15/3 Duaal leren: een volwaardig en flexibel traject

Op een studievoormiddag in samenwerking met VLEVA op 14 maart luisterden zo’n 130 aanwezigen naar experten uit Denemarken, Duitsland en Oostenrijk over hoe zij werken en leren combineren in hun onderwijssystemen. Deze landen hebben een historische voorsprong. Wat kan Vlaanderen daaruit leren? Het belang van een goede samenwerking tussen school en bedrijf en de cruciale rol van werkgeversorganisaties, de flexibele trajecten die nog alle mogelijkheden open laten, de kwaliteitsbewaking, de financiële input van bedrijf en onderwijs … Alle thema’s kwamen aan bod tijdens de duopresentaties en het panelgesprek.

05/3 Kamperen of niet kamperen, dat is niet de vraag

Minister van Onderwijs Hilde Crevits kondigt aan dat vanaf volgend schooljaar overal zal worden gewerkt met een digitaal aanmeldingsregister, zoals dat nu al in veel steden gebeurt. Kamperen voor de schoolpoort zal dan definitief tot het verleden behoren. Of niet? In een opiniestuk in De Standaard wijst Patriek Delbaere op een onderliggende oorzaak: verouderde parameters worden gehanteerd om de nodige investeringen in scholenbouw te berekenen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs