Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Pedagogische begeleiding van OVSG zorgt voor kwaliteit in de klas

dinsdag 13 december 2016

De pedagogische begeleiding van OVSG brengt in het begeleidingsverslag 15-16 verslag uit over schooljaar 15-16. Het begeleidingsplan 2015 -2018 vormt hierbij het referentiekader. Aan de hand van cijfers, wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen wordt duidelijk gemaakt wat de verschillende diensten hebben gerealiseerd op het vlak van de speerpunten zorgzaam onderwijs, taal, interne kwaliteitszorg en professionaliseren van directies en beleidsteams. Ook actuele ontwikkelingen (STEM, duaal leren, radicalisering, interlevensbeschouwelijke competenties …) vroegen om begeleiding. Het verslag sluit af met een aantal conclusies. Uit de registratie van onze acties blijkt dat de pedagogische begeleiding via de regionale werking zo goed als alle scholen, centra en academies bereikt. Hoewel directies en leidinggevenden een prioritaire doelgroep zijn, bereiken we ook de leraar in de klas. In het brede palet van thema’s waarrond wordt gewerkt staat zorg centraal en dat heeft uiteraard te maken met het M-decreet. In het implementeren van onderwijsinnovaties kan de pedagogische begeleiding overigens een cruciale rol spelen. En ten slotte: school, begeleiding en onderwijsinspectie vormen een driespan dat erin slaagt om maximale onderwijskwaliteit aan al onze leerlingen te bieden.  

voorblad verslag pbd

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs