Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG pleit voor realiteitszin in debat eindtermen

vrijdag 12 februari 2021

De nieuwe eindtermen doorliepen een lang en moeizaam proces. Dat ze er uiteindelijk gekomen zijn is, een goede zaak. Voor OVSG staat het belang van de scholen en de leerlingen voorop. Op dit moment zitten we in een spreidstand tussen de tijdsdruk enerzijds en het inhoudelijke belang en de haalbaarheid anderzijds. We hopen dat de nodige lessen worden getrokken voor de ontwikkeling van de eindtermen basisonderwijs. We wachten de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen secundair onderwijs nu af. Ondertussen blijven onze scholen de implementatie van de modernisering in de tweede graad voorbereiden.

Een gedifferentieerde en brede vorming staat voorop in het versterken van onze onderwijskwaliteit. Kwaliteitsvol onderwijs moet niet iedereen over dezelfde lat brengen, maar ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar talenten en interesses zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Voor de tweede en derde graad stellen we hierbij vast dat de praktijkcomponent onder druk komt te staan door de toenemende nadruk op algemene vakken.

Na de validering van de eindtermen in februari 2020 kwam het dossier twee maal op de regeringstafel en was er nog een hoorzitting in het Vlaams parlement. Hier kwamen de kritische stemmen die zich zorgen maakten over het (on)evenwicht tussen algemene vorming en praktijkvorming in BSO, TSO en KSO aan bod. Praktijkvorming is essentieel en de reden waarom leerlingen kiezen voor deze onderwijsvormen. Het vinden van een goed evenwicht is dan ook van groot belang.

Na veel tijd en lang onderhandelen kwam het tot een compromis tussen de onderwijsverstrekkers, de administratie en de experten. De Vlaamse Regering stuurde de eindtermen bij, en ook in het parlement kwam er nog een bijsturing. Er komt ook een praktijkcommissie met leerkrachten die de haalbaarheid van het pakket binnen de voorziene onderwijstijd zal evalueren. Indien nodig kunnen de eindtermen dan nog bijgestuurd worden.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs