Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Onderwijsspiegel 21 toont noodzaak van duurzame pedagogische begeleiding aan

woensdag 31 maart 2021

Vandaag stelt de Onderwijsinspectie de Onderwijsspiegel 21 voor, een overzicht van de doorlichtingen in schooljaar 19-20, het eerste coronaschooljaar. De impact van corona op het Vlaamse onderwijs en welbevinden op school worden eveneens onderzocht.

In haar conclusies stelt de inspectie o.a. dat het onderwijskundig beleid in Vlaanderen een sterke impuls kan gebruiken. Ondersteunen bij het voeren van onderwijskundig beleid is net een kernopdracht van onze pedagogische begeleiding. Het zijn de pedagogische begeleidingsdiensten die erin slagen om samen met de scholen hun onderwijskundige aanpak te verbeteren. Dat blijkt uit tal van succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Zeker in de strijd tegen leerachterstand zal duurzame begeleiding broodnodig zijn om alle leerlingen maximale kansen te bieden en de doelen met hen te bereiken. 

Het onderwijskundig beleid in Vlaanderen is een verantwoordelijkheid van alle actoren. Het voorbije schooljaar kwamen er zo veel vernieuwingen en veranderingen op directies af – al dan niet door corona – dat scholen zich verplicht zagen om ad hoc beleid te voeren. Ook blijft OVSG pleiten voor een beleidsondersteuner in het basisonderwijs die samen met de directeur het beleid voor de school kan uitwerken. Die versterking voor de directeur – die ook nu al overbevraagd is – kan een wezenlijk verschil maken op de weg naar kwaliteitsvol onderwijs.  

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs